De Nieuwe Wereld

Griep-19kritiek: liberaal egoïsme of verstandig burgerverzet? Een twistgesprek

Jelle van Baardewijk in gesprek met filosoof Gabriël van den Brink over diens boek: ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droom en de eigenheid van het Europese continent.’ “Nederland wordt steeds meer een land waar aan meerderheden geen waarde wordt toegedicht. Meerderheden doen ertoe!” Met het coronavirus confronteren moderne maatschappij een probleem van tot noch toe ongekende complexiteit. In reactie op dit probleem hebben zich dan ook een groot aantal wetenschappelijke, politieke, bestuurlijke, en andersoortige perspectieven ontwikkeld. Waar het ons echter aan ontbreekt, aldus filosoof Gabriël van den Brink, is een integrale kijk op de crisis. Waar uit ieder perspectief een opvatting rolt over de “eindverantwoordelijke”, benadrukt Van den Brink dat het voor een complex probleem als de coronacrisis onbegonnen werk is één verantwoordelijke aan te willen wijzen. Het is de complexe inrichting van neoliberale samenlevingen zelf die maakt dat het virus zo ingrijpend opgeld kon doen. Daarom, aldus van den Brink, dwingt de coronacrisis ons om de liberale beginselen van onze samenleving zelf drastisch te gaan herzien. “Het coronavirus exploiteert de krachten van het neoliberalisme.” Een hand in eigen boezem, met Gabriël van den Brink.

(Visited 320 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *