Een Oorlog Reeds Verloren

Incompetentie in casu | #3.28

Incompetentie in casu | #3.28

De politiek, de rechtspraak en de medische wetenschap vormen als het op de coronamaatregelen aankomt samen een blok om deze te verdedigen. De een dekt de ander en mensen met kritiek worden onder hen van het kastje naar de muur gestuurd. Nu is dat niet verwonderlijk en sterker nog: in een gezonde democratische rechtsstaat zou men het niet anders willen. Echter verkeert Nederland, net als de rest van de wereld, in een heel andere situatie. Na ruim een jaar van wankel beleid en constant veranderende inzichten en adviezen – vraagt u maar eens aan Maurice de Hond – heeft het er alle schijn van dat, uitgaand van goede wil, de autoriteiten eigenlijk helemaal niet zo goed weten waar zij mee bezig zijn. Sven bespreekt de rammelende argumentatie aan de hand van een casus uit de eigen praktijk.

(Visited 94 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *