Overige

Medische censuur en de schade door lockdowns – Nederlands ondertiteld

“Vrijheid van meningsuiting is verankerd in onze Grondwet en is absoluut noodzakelijk in een vrije en democratische samenleving, aangezien het de basis vormt voor andere mensenrechten, zoals de vrijheid van gedachte, geweten, vereniging en vergadering. Vrije meningsuiting is van vitaal belang voor een robuust en open debat in om gezond en beredeneerd overheidsbeleid te formuleren.

Deze video onthult de verontrustende en gevaarlijke trend van hoe vreedzame stemmen van eerstelijnsartsen die het niet eens zijn met en het oneens zijn met het staatsbeleid met betrekking tot COVID-richtlijnen, tot zwijgen worden gebracht. Dr. Gill, Dr. Phillips en Dr. Lamba zijn allemaal aangevallen vanwege hun uiting dat richtlijnen en mandaten op het gebied van de volksgezondheid zeer gebrekkig en misleidend zijn, en omdat ze de aandacht vestigen op de ongelooflijke schade van de gedwongen lockdowns van de regeringen.

Hun verlangen om te spreken over het onderzoek dat ze kennen, en de schade waarvan ze getuige zijn, wordt gedreven door hun geweten. Hun enige doel daarbij is om te voldoen aan hun eed om “eerst, geen kwaad te doen”. Ze hebben geen ander motief. Ze kunnen geen winst maken en in feite alles verliezen.

 

Tekst: dotcomnieuws.com

(Visited 140 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *