Blue Tiger

Politierapport verschenen! Drugs en dreiging binnen en buiten het korps

In dit ontluisterende boek zijn de verklaringen opgenomen van tachtig agenten over de impact die de coronamaatregelen hebben op hun werk en hun contact met burgers en collega’s. De commissie constateert dat de recente eruptie van geweld samenhangt met enkele andere, structurele problemen in de Nationale Politie. Terugkerende thema’s in deze verklaringen zijn een verharding binnen het politiekorps, buitenproportioneel geweld, drugsgebruik, dehumanisering, racisme, seksisme en een cultuur van angst en wantrouwen. De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 biedt met deze rapportage niet alleen een zorgelijk beeld van de huidige staat van het politiekorps, maar ook een uitnodiging aan de politiek en de korpsleiding om deze problemen te erkennen en nader te onderzoeken.

(Visited 250 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *