Overige

Testen #ikkangewoonnaarschool

Continue wordt er druk gelegd bij jongeren om zich (vaak meer dan anderen) te houden aan de coronamaatregelen welke niet alleen schadelijk voor ze zijn maar ook niet effectief en/ of zinvol.

Vaak horen wij dat het voornamelijk docenten zijn die “bang” zijn voor “besmetting” maar die in werkelijkheid niets te vrezen hebben van het contact met kinderen.

Kinderen en jongeren moeten kunnen genieten van hun leven, opgewekt naar school gaan, knuffelen, lol maken en vrij zijn in hun gedrag. Dit is essentieel voor hun ontwikkeling.

Op deze pagina sommen wij op waarom kinderen gewoon náár school kunnen zonder de door de overheid opgelegde (en door veel scholen volgzaam uitgevoerde) maatregelen.

Waarom kunnen de kinderen GEWOON náár school

Algemeen

 • Gezonde kinderen worden zelden ziek als het gaat om SARS-CoV-2;
 • Transmissie vindt vooral plaats tussen volwassenen en van volwassen gezinsleden naar kinderen;
 • De kans dat kinderen aan COVID-19 overlijden is nihil;
 • Kinderen hebben een gezond immuunsysteem dat zich prima kan weren tegen een virus.

Mondkapjes

 • Een mondkapje is bewezen niet-effectief;
 • Een mondkapje is bewezen schadelijk voor de gezondheid;
 • Een mondkapje heeft een bewezen negatief effect op de ontwikkeling van kinderen.

(PCR) testen

 • De PCR-test wordt op een onjuiste manier ingezet waardoor willekeurig positieve en negatieve uitslagen verkregen worden en waardoor gezonde kinderen/ mensen als “besmet” bestempeld worden;
 • Door het testbeleid komen kinderen in een sociale isolement en kunnen zij angstig worden en een onterecht schuldgevoel ontwikkelen;
 • De PCR-test bevat ethyleenoxide wat bij frequent gebruik kankerverwekkend kan zijn;
 • Mensen die zonder klachten positief testen (zogenoemd asymptomatisch), zijn niet besmettelijk en leveren daarom geen besmettingsgevaar op.

1,5 meter afstand

 • 1,5 meter afstand is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen op sociaal emotioneel vlak;
 • De 1,5 meter afstand draagt niet bij ter voorkoming van virussen welke zich via aerosolen verspreiden.

De effecten op kinderen van het gevoerde beleid:

 • De houding die leerkrachten nu aannemen richting kinderen zorgt voor angst, schuld en schaamte waardoor kinderen een grote last dragen die niet bij hen hoort;
 • Het is onethisch om kinderen (onterecht) verantwoordelijk te maken voor de gezondheid van volwassenen.

Vaccinatie

Afgezien van alle bovenstaande punten waarom kinderen gewoon zonder maatregelen naar school kunnen, vindt er een ongekende vaccinatiedrang plaats richting de kinderen. Vaccinatie van kinderen tegen het SARS-CoV-2 virus is echter onzinnig en onethisch. Hieronder leest u waarom.

Belangrijk is om te weten dat kinderen zeer zelden ziek worden als het gaat om SARS-CoV-2, laat staan dat ze te overlijden komen aan COVID-19. Het aantal kinderen in Nederland dat overleden is aan COVID-19 is 0 (!) terwijl het Pfizer onderzoek meldt dat 0,4% van de kinderen (12-15 jaar) te maken krijgen met een ernstige bijwerking zoals ziekenhuisopname, levensbedreigende situatie of de dood ten gevolge van de vaccinatie.

 • Het vaccin is momenteel in onderzoeksfase; het onderzoek van Pfizer is nog niet afgerond en loopt nog tot 2023;
 • In landen waar al kinderen gevaccineerd zijn, wordt in de officiële statistieken melding gemaakt van sterfgevallen en ernstige bijwerkingen, zoals ontsteking van de hartspier (myocarditis). Het Nederlandse Lareb meldt op 22-06-2021: “Tot nu toe zijn er 409 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. De meeste meldingengingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech.” Deze meldingen betreffen alle leeftijden;
 • Er is geen kosten/ baten analyse gedaan met kinderen als uitgangspunt;
 • Vaccinatie voorkomt of verminderd niet het aantal besmettingen;
 • Door vaccinatie bescherm je niet een ander. Dit doe je voor jezelf;
 • Er zijn reeds ernstige bijwerkingen van het vaccin geconstateerd op korte termijn waarbij de lange termijn gevolgen voor bijvoorbeeld vruchtbaarheid, reactie op medicijnen en de algehele gezondheid voor iedereen onbekend zijn;
 • Het Pfizer-vaccin is gebaseerd op techniek welke nog niet eerder is gebruikt in vaccins voor mensen, de zogenoemde mRNA-techniek;
 • Onderzoek, gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet, toont aan dat de vaccins de kansen om COVID-19 op te lopen verkleinen met 0,8% (Pfizer), 1,2% (J &J), 1,2% (Moderna) en 1,3% (AstraZeneca). Dit effect gecombineerd met de kans dat kinderen zwaar ziek worden en/ of overlijden aan COVID-19 maakt het effect van vaccinatie nihil;
 • Het is niet bewezen dat het vaccin effectiever is dan het eventueel doormaken van een virusbesmetting op een natuurlijke manier;
 • Er komen steeds meer meldingen van overlijden en (blijvende) schade na vaccinatie.

Socioloog en hoogleraar Robert Dingwall, lid van de Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI): “In tieners verloopt de ziekte zo mild dat vaccins wel uitzonderlijk veilig moeten zijn, willen ze meer goed doen dan kwaad.”

Bronnen

Op vele sites staan verwijzingen naar publicaties, artikelen, etc. van o.a. artsen, wetenschappers, psychologen. Deze groep mensen is inmiddels in aantal een veelvoud van de “deskundigen” welke in het OMT plaatshebben en of standaard in talkshows verschijnen.

Enkele van de sites met verwijzingspagina’s zijn:

Deze campagne is tot stand gekomen met medewerking van “Meldpunt Mondkapjes” en Ademvrij.nu

(Visited 179 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *