2 thoughts on “Autonomie
 1. DE BLINDE HELPT DE BLINDE
  DE NIEUWE MEDIA ZWIJGEN, U OOK?
  Waarom Emanuel Kant?
  Bang voor Gabrielle Kuby? De seksuele revolutie DE VERNIETIGING VAN DE VRIJHEID UIT NAAM VAN DE VRIJHEID
  De houding van de nieuwe media met betrekking tot de huidige toestand in de wereld is zeer verontrustend.
  Zij verzwijgen het onnoemelijke gewettigde kwaad dat oorzakelijk is aan het kwaad dat zich heden voltrekt.
  De genocide ter reductie van de wereldbevolking, die heden plaatsgrijpt onder de naam Covid is de opvolger van de genocide op de ongeboren mens.
  Het offer van miljarden ongeborenen aan het kwaad, werd op 24 juni 2021 door het Europees parlement tot mensenrecht verklaard.
  Vanaf dat moment is elke Europeaan gewettigd deelnemer aan de genocide op de ongeboren mens.
  Onbegrijpelijk is de vanzelfsprekendheid waarmee de genocide op de ongeboren mens, waarin selectie op grond van gebreken ligt opgesloten, als gezondheidszorg wordt ervaren en geaccepteerd. Ook door de nieuwe media.
  Wie dit kwaad niet ziet, is ook niet in staat het top down covid bedrog te zien in zijn volle omvang.
  De nieuwe media brengen massa’s mensen op de been in protest tegen de aantasting van de eigen lichamelijke integriteit maar zwijgen in alle talen over de gewettigde aantasting van de lichamelijke integriteit van de kunstmatig geproduceerde mens. (Overbevolking?) Een proces waarin de selectie eveneens ligt opgesloten.
  NIETS HOUD DIT VERSCHRIKKELIJKE KWAAD, DEZE GENOCIDALE MACHT NOG TEGEN dan alléén met massale manifestaties bij de misdadige Centra voor In Vitro Fertilisatie en Genocide van de ongeboren mens in klinieken/ziekenhuizen.
  Alles wijst erop dat in het nieuwe normaal de ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting zal worden voltooid en de identiteiten Man en Vrouw m.b.t. de voortplanting geen betekenis meer zullen hebben.
  Dat in het kader van gelijkheid vrouwen ‘ontlast’ zullen worden van de zwangerschap.
  Dat kinderen kunstmatig geproduceerd en door de staat gechipt geleverd zullen worden aan wie daarvoor geschikt wordt geacht.
  Seks voor en met alle leeftijden en alle experimenten die tot een orgasme kunnen leiden zullen tot het nieuwe normaal behoren.
  Immers, You’ll Own Nothing and Be Happy! Hooggeplaatste mannen in blauwe pakken maken nu al ruim gebruik van de mogelijkheid kinderen te ‘plezieren’ met hun orgasme.
  Moet dit ook nog door de keuringscommissie? Nou ja we zien wel.
  Met vriendelijke groet
  Anatole Sala

 2. Graag wat meer leren over anarchisme want een nieuwe samenleving is
  vaak anarchisme. Gelijke machtsmiddelen in het bereiken van overeenstemming
  bij doelen voor betere lensomstandigheden.

  Herrico Malatesta. Gedachten in en met vrijheid!

  Verder waardering voor viruswaarheid!

  WEF totaal uit de weg gaan; een club uit op alleen macht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *