Overige

Blies de VS de Russische Nord Stream pijpleidingen op? – Nederlands ondertiteld

De modale mens die deel uitmaakt van de massa die wordt misleid door de NOS en andere mainstream verlengstukken van een overheid die wordt aangestuurd vanuit elders krijgt er doorgaans niets van mee. Het zijn geen zaken waarmee het 8 Uur-journaal mee opent. Noch sieren ze de voorpagina’s van de meest gelezen dagbladen.

Spijtig. Want een historische optelsom van het wereldwijde wangedrag van de krachten die schuilgaan achter de ogenschijnlijk democratische regering van de Verenigde Staten, wanneer bij iedereen bekend, zou toch niet anders dan moeten leiden tot een complete breuk met “het Land van Vrijheid, Thuis van de stoutmoedigen?” Gods geschenk aan de mensheid? Wie zou met zo’n land ook maar iets te maken willen hebben?

Ik zie de wereld als een schoolplein, verdeeld in groepen. Je hebt de bullebakken, de pestkoppen, meestal niet al te snugger en makkelijk manipuleerbaar, in dienst een paar slimmeriken met een psychopathisch/sociopathische inslag, die de zaak aansturen. Je hebt de meelopers, onzeker, bang om slachtoffer te worden. Ze zien wat er gebeurt maar doen niets. En degenen die daar niet bij willen horen. Ze vinden elkaar of bereiken de status van zonderling, iemand die eigenlijk nergens thuishoort. De laatste groep is meestal klein en versplinterd, waardoor voor de bullebakken makkelijke doelwitten voorhanden zijn. En dan nog de meester die toezicht zou moeten houden maar meestal de andere kant opkijkt, al dan niet in opdracht.

In deze voorstelling is de Verenigde Staten de pestkop. Wie voorbij gaat aan de lulkoek die de mainstream verkoopt als officieel narratief, zijn eigen onderzoek doet en zelf nadenkt, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat (de krachten achter) de VS een agenda hanteren van angst, intimidatie, en het aansturen op of initiëren van oorlogen die is gebaseerd op het behoud en uitbreiden van de eigen macht over alle anderen, niet op het hoeden over het welzijn van de Amerikaanse bevolking. Alles wat hiervoor een bedreiging vormt moet uit de weg worden geruimd.

Amerika heeft er alles aan gedaan, alle middelen, legaal en illegaal, ingezet om, na de Tweede Wereldoorlog, met Europa in puin en de Sovjet Unie kreupel, de dominantie over de rest van de wereld te bewerkstelligen. Wat ook lukte door hun militaire overmacht.

Na het vallen van de Berlijnse Muur en het einde van de Sovjet Unie was Rusland niet in staat enig tegengewicht te bieden als wereldmacht, wat ook gold voor China. Maar door de niet aflatende inspanningen van Vladimir Poetin krabbelde Rusland langzaam maar gestaag op en werd een speler, zij het ongewenst, op het wereldtoneel.

Rusland initieerde BRICS, het samenwerkingsverband tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika, een tegengewicht voor de NAVO in militair opzicht maar meer nog een bedreiging voor de financieel economische positie van met name de VS.

Nu de laatste onthulling van onderzoeksjournalist Seymour Hersh over hoe de VS feitelijk de zoveelste oorlogsdaad pleegde?

Je kunt Erick volgen via zijn eigen Bitchute kanaal: https://www.bitchute.com/channel/Dn2nOjrl76U1/

Ook is Erick te volgen via het censuurvrije Vriendenplek: https://vriendenplek.nl/ErickvanDijk

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 60 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 288 times, 1 visits today)