Overige

Daniela Van der Plui is (net als miljoenen anderen) er wel klaar mee

10 thoughts on “Daniela Van der Plui is (net als miljoenen anderen) er wel klaar mee
 1. Vloeken helpt niet.
  DE NIEUWE MEDIA ZWIJGEN
  De houding van de nieuwe media met betrekking tot de huidige toestand in de wereld is zeer verontrustend.
  Zij verzwijgen het onnoemelijke gewettigde kwaad dat oorzakelijk is aan het kwaad dat zich heden voltrekt.
  De genocide ter reductie van de wereldbevolking, die heden plaatsgrijpt onder de naam Covid is de opvolger van de genocide op de ongeboren mens.
  Het offer van miljarden ongeborenen aan het kwaad, werd op 24 juni 2021 door het Europees parlement tot mensenrecht verklaard.
  Onbegrijpelijk is de vanzelfsprekendheid waarmee de genocide op de ongeboren mens, waarin selectie op grond van gebreken ligt opgesloten, als gezondheidszorg wordt ervaren en geaccepteerd.
  Wie dit kwaad niet ziet is ook niet in staat het top down covid bedrog te zien.
  De nieuwe media brengen massa’s mensen op de been in protest tegen de aantasting van de eigen lichamelijke integriteit maar zwijgen in alle talen over de gewettigde aantasting van de lichamelijke integriteit van de kunstmatig geproduceerde mens.
  Een proces waarin de selectie eveneens ligt opgesloten.
  Alles wijst erop dat in het nieuwe normaal de ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting zal worden voltooid en de identiteiten Man en Vrouw m.b.t. de voortplanting geen betekenis meer zullen hebben.
  Dat in het kader van gelijkheid vrouwen ‘ontlast’ zullen worden van de zwangerschap.
  Dat kinderen kunstmatig geproduceerd en door de staat gechipt geleverd zullen worden aan wie daarvoor geschikt wordt geacht.
  Seks voor en met alle leeftijden en alle experimenten die tot een orgasme kunnen leiden zullen tot het nieuwe normaal behoren.
  Immers, You’ll Own Nothing and Be Happy!
  Hooggeplaatste mannen in blauwe pakken maken nu al ruim gebruik van de mogelijkheid kinderen te ‘plezieren’ met hun orgasme.

 2. Attje Kuiken-Kipzonderkop is het niet met je eens, ik wel!

  Motie Parlementaire Enquete Attje Kuiken-Kipzonderkop
  —————————————————–

  Met commentaren uit de stal van Klaus Schwab.

  SPREEKTEKST CORONADEBAT d.d. 03-11-2021
  Voorzitter, we zien helaas datgene gebeuren, wat we niet willen. Weer oplopende besmettingen en als gevolg daarvan meer ziekenhuis- en IC-opnames. De zorg heeft het wederom ontzettend zwaar. En we weten helaas ook, dat we niet aan maatregelen ontkomen. Maar Voorzitter, voor mijn fractie zorgt dat wel meer en meer voor een duivels dilemma. Natuurlijk mensen hebben de vrijheid om zich niet te laten vaccineren. Maar bij vrijheid hoort wat ons betreft ook verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, maar ook voor anderen.

  **commentaar: Ja Attje. Dit is duivels Hitlers, Stalins, Pol Potjes doodschieten met de woorden “Je doet het voor een ander” dat kan hier niet, wat denk je wel niet?
  Ik Onkel Klaus Schwab steek daar zeker een wattenstokje voor en zet jou, Attje, op de lijst voor ruiming van de Sturm Abteilung! Nicht gestattet!

  We willen niet dat mensen tegenover elkaar komen te staan. We moeten dit samen doen. Maar mijn fractie vindt het wel steeds moeilijker uit te leggen dat de grote groep, en stille meerderheid, die zich heeft laten vaccineren, nu toch weer in hun vrijheid wordt beperkt. Zij hebben verantwoordelijkheid genomen, hebben er mede voor gezorgd dat minder mensen ziek worden. Dat de zorg minder wordt belast. Dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar het oude normaal.

  **Commentaar: De gevaccineerden hebben de verantwoordelijkheid genomen zich te laten uitroeien op termijn voor een schonere aarde met minder domme schijtende schapen. Reeksontwikkeling is niet aan hen besteed en het kwartje valt niet voor de fatale boosterprik!
  Foei, Mark Rutte, zoals blijkt uit de analen (sic!) wil naar een nieuw normaal en dat is heel banaal in de wereld van anaal.
  De stille meerderheid wordt op korte en lange termijn gelukkig heel stil, want ik Klaus Schwab wil doen wat IK wil.
  Dappere strijders voor een CO2-vrije wereld staan nooit tegenover een doel; het beste is het van achter een nekschot te geven.

  Voorzitter, al die maatregelen grijpen in op het leven van mensen en ondernemers. Maar de coronadruk op de zorg, long-covid, en de uitgestelde behandelingen en operaties doen dat zeker ook. We moeten maatregelen en beslissingen niet lichtzinnig nemen. Maar we moeten als politiek ook wel bereid zijn om soms moeilijke keuzes te maken en deze uitleggen.

  **Commentaar: Uitleggen is hier uitrollen van doorprikken voor depopulatie met een middel dat niet beschermd, geen besmettelijkheid voorkomt en het immuunsysteem afbreekt.

  Voorzitter, daarom zal mijn fractie het voorgestelde pakket aan maatregelen steunen. We zullen verder positief kijken naar de mogelijkheden om de inzet van het coronatoegangsbewijs uit te breiden. Dat doen we liever dan terug naar de 1,5 meter of een lockdown. De inzet van coronatoegangsbewijzen door werkgevers zou grotendeels optioneel worden. Maar is het niet vreemd dat we zeggen dat we alles doen om onze kwetsbaren te beschermen, maar wel accepteren dat ze door ongevaccineerde of niet geteste medewerkers kunnen worden verzorgd? Graag een reflectie van de minister!

  **Commentaar: Hardstikke goed om besmettelijke gevaccineerden te maken die op hun beurt weer gevaccineerden besmetten met weer een nieuwe mutatie waar het vernielde immunsysteem geen vat op heeft. Zo bereik je de exponentieele groei van vaccindoden!

  Voorzitter, niks doen is geen optie. Wij willen geen lockdowns of sluiten van sectoren meer. Dus steunen we de maatregelen, maar dan willen we ook dat ze worden gehandhaafd. Want dat was tot nu toe labbekakkerig. Als wij regels met elkaar vaststellen is het geen keuzemenu. Dan moeten burgemeesters én ondernemers, iedereen verantwoordelijkheid nemen. Het is onuitlegbaar aan mensen en ondernemers die zich zo goed mogelijk aan de regels houden, dat een aantal dit niet doet en het verpest voor de rest. Met het risico op veel zwaardere maatregelen. Gelukkig zie ik om me heen dat steeds meer horeca-ondernemers dat ook inzien en toch gewoon eventjes die QR-code checken. Én de legitimatie of controle vragen. Wat is rondom de handhaving nu met de burgemeesters en ondernemers in de sectoren afgesproken? En we hebben nog wel een vraag over buitensport-beoefenaars, want het veiligheidsberaad zegt dat het niet handhaafbaar is en het OMT adviseert het ook niet echt. Hoe zit dat?

  **Commentaar: Helemaal eens, de onverantwoordelijken die hun natuurlijke immuunsysteem intact laten overal weren via de QR-code.
  Maar het kleine percentage van deze asocialen maakt het zeer goed mogelijk ze in kampen af te zonderen en als Oeigoeren niet
  te automatiseren werk te laten doen en de recyclage van giftig en radioactief materiaal mogelijk te maken zonder gevaar voor de uitstervende abonnees met een boostertraject.

  We willen het kabinet verder wel vragen ook werk te maken van het regionaal kunnen nemen van maatregelen. Om zo brandhaarden van besmettingen te kunnen isoleren en in te dammen. Iedereen last laten ondervinden van maatregelen is niet lang houdbaar. Hoe gaat het kabinet dat voor elkaar krijgen? Welke maatregelen kunnen wel goed regionaal werken?

  **Commentaar: Met onmiddellijke ingang Staphorst en Urk omringen door prikkeldraad en afsluiten van voedselvoorziening. Hierdoor bereiken we de gewenste depopulatie van de genocidewetenschapsontkenners.

  Voorzitter, dan vaccineren. De vaccinatiegraad kruipt veel te langzaam omhoog. Kan de minister aangeven welke acties er genomen zijn en worden om de slecht bereikbare groepen te bereiken? Het lijkt nogal onzichtbaar wat er gebeurt en weinig innovatief. We weten toch waar de gebieden met een lage vaccinatiegraad zijn? We weten dat dit achterstandswijken zijn, bij mensen met niet-westerse achtergrond, jongeren en in de biblebelt. Waarom niet meer gerichte acties? Kennen we hun argumenten om het niet te doen en hebben we daar iets tegenover staan? Kunnen we langs in buurtcentra? In gesprek met die jongeren? Prikken bij locaties voor testen voor toegang? Of kunnen bijvoorbeeld huisartsen bij de ouderen langs om te prikken?

  **Commentaar: Uitstekend idee, zie boven. Bij deze gewenste razzia’s kunnen de BOA’s met een bonus een beetje beter beloond worden en huisartsen een premie van Pfizer opstrijken. Trouwens, onwillige jongeren aan het ouderlijk onttrekken en de ouders strafrechtelijk vervolgen wegens staatsvijandig opruien. Een goed argument voor injecteren kan ook liggen in het uitdelen van gratis drugs! Voor het doorsluizen van de pensioenen naar BlackRock is het prikken van ouderen onder dwang absolute noodzaak!

  En, voorzitter, de VVD is groot voorstander van de boostervaccinatie. Niet alleen mensen met een hoog risico, maar vooral ook mensen in de zorg, de 60-plussers, en uiteindelijk ook de jongeren. Staat de GGD daarvoor nu in de startblokken? Kan de dit eerder dan december starten? En kan het zorgpersoneel eerder worden gevaccineerd?

  **Commentaar: Boostervaccinaties zullen de diehards leren niet te overleven. Wellicht is het economischer de boostervaccins gelijk
  met vaccinatie 1 en 2 toe te dienen. Het voordeel is het dat de werkzaamheid van de vaccins op zeer korte termijn tot het gewenste 2030-programma leidt. Lebensraum voor de immer uitdijende Bruls, Klaus Schwab en Sharon Dijksma van het mooie WEF!
  Zorgpersoneel wegvaccineren is een zeer goede bezuiniging op de na enige jaren nooit meer nodige zorg is het commentaar van Klaus Schwab uit Davos en Geneve. Voor fanmail en boostershots met een skistok, weet waar de grote leider van de Waanzinconferentie huist:

  Klaus Schwab
  91-93 Route de la Capite
  CH 1223 Geneve Suisse

  Voor sommige mensen zal de vaccinatie straks een jaar geleden zijn. Hiermee houdt ook de regelgeving rondom het CTB verband. De geldigheid van het binnenlands, maar ook buitenlands CTB is gebaseerd op een jaar voor gevaccineerden. Kan de minister toezeggen daarop tijdig te anticiperen, ook in EU-verband, en de noodzakelijke acties te nemen? Hetzelfde geldt voor het herstelbewijs dat maar 180 dagen geldt. Als het verantwoord is, omdat de bescherming nog hoog genoeg is, laten we dat dan ook verlengen.

  **Commentaar: Herstelbewijzen van fatale hartzakonsteking zijn een prachtige troost voor nabestaanden.

  Voorzitter, de VVD wil ook extra aandacht vragen voor een vaak niet genoemde groep mensen. Namelijk die wel willen, maar zich niet kunnen laten vaccineren, vanwege medische redenen of een allergische reactie op het vaccin. Als we helaas tijdelijk meer en mogelijk langer moeten werken met coronatoegangsbewijzen, dan begint dit toch wel te knellen. Hoe kijkt de minister naar deze groep?

  Voorzitter, dan nog kort een aantal andere zaken. Allereerst het onterecht groene vinkje bij de QR-code als je gevaccineerd bent en toch corona hebt. Waarom kan dit vinkje niet tijdelijk uitgezet worden bij een positieve test? Want een valselijk verspreidde QR-code kan wel ingetrokken worden? Ten tweede, het testen voor toegang in dunbevolkte gebieden, zoals op de Waddeneilanden. Kan de minister daar nu eens een permanente oplossing voor vinden?

  **Commentaar: Reizen naar dunbevolkte gebieden heeft een groot risico voor het overbrengen van corona op de daar levende dieren.
  Daarom moet er gepleit worden voor het inenten van alle meeuwen op Schiermonnikoog.

  Tot slot, voorzitter, de discussie rond corona verhardt, ook hier in de Tweede Kamer. Daar moeten we bewust van zijn. Maar de bedreigingen en intimidatie lopen inmiddels de spuigaten uit, richting Mark Rutte, Hugo de Jonge en heel veel andere politici, wetenschappers, zorgpersoneel. Dat is volstrekt onacceptabel.

  **Commentaar: Onacceptabel dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en heel veel andere politici en ethanasiedierenartsen nu bedreigd worden
  Pas na hun zegenrijke werk voor Bill Gates en Klaus Schwab mogen deze werkwespen afgemaakt worden in een ‘Nacht van de lange Naalden’
  in de traditie van de voortzetting van het Derde Rijk. Sieg Heill!

  Met grote erkentelijkheid aan Attje Kuiken uit het hok van de kippenruimster Marion Koopmans!

 3. Het verhaal was ook goed overgekomen als er niet gevloekt werd. Er zijn ook christenen
  die deze site bekijken en dat het gevloek hen heel veel pijn doet.
  Het is God die je vraagt vervloek mij en dus een vloek over je heen vraagt.
  Er is altijd vergeving door Jezus. Verder een goede site een aantal artikelen
  heb ik met andere gedeeld.

 4. Het verhaal was ook goed overgekomen als er niet gevloekt werd. Er zijn ook christenen
  die deze site bekijken en dat het gevloek hen heel veel pijn doet.
  Het is God die je vraagt vervloek mij en dus een vloek over je heen vraagt.
  Er is altijd vergeving door Jezus. Wens deze jonge vrouw rust, vrede blijdschap toe
  en dat het goed is voor deze vrouw te bidden.

 5. Het verhaal was ook goed overgekomen als er niet gevloekt werd. Er zijn ook christenen
  die deze site bekijken en dat het gevloek hen heel veel pijn doet.
  Het is God die je vraagt vervloek mij en dus een vloek over je heen vraagt.
  Er is altijd vergeving door Jezus. Wens deze jonge vrouw rust, vrede blijdschap toe
  en dat het goed is voor deze vrouw te bidden.

 6. Als Bas Vd Vlies dit gehoord zou hebben, zou hij zichzelf in zijn kist omgedraaid hebben?
  Zoals een goed christen betaamt, zou hij dit vergeven hebben, omdat zij ook als goede eigenschap haar hersenen goed laat werken en niet als die domme schapen in een rij een prik, die niet deugd, laat zetten.

 7. Lieve meid je bent fantastisch

  Maar kijk uit

  Klaus en z’n vrindjes willen je zo boos hebben!

  Check realnotrare.com, get as cool as you can be en liefs

 8. Prachtig Daniela. Je verwoordt precies wat ik ook allemaal op Fora achterlaat, alleen jij doet het met veel meer energie dan ik ooit zou kunnen. 🤡 You made my day, we hebben weer eens flink kunnen lachen hier ondanks alle ellende van dit Wappie kabinet. Je mag niet vloeken in de kerk, maar daar was je dan ook niet 👍🏻

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *