Overige

De COVID hoax: Een kritische blik van Carine Knapen – Nederlands ondertiteld

Wetenschappelijke onderbouwing ontbrak, vrijheidsbeperkingen waren buitenproportioneel, en politici misleidden bewust de bevolking.
Word wakker en laat je niet opnieuw misleiden!

Brussel, België – Carine Knapen, een ex-advocaat en burgerjournalist, heeft via Twitter een krachtig statement gemaakt over haar kijk op de COVID-19-pandemie.
In haar betoog, getiteld “DE COVID HOAX,” uit Knapen haar zorgen en kritiek op de maatregelen die tijdens de pandemie werden genomen.
Ze beweert dat de bevolking bewust is misleid en dat de genomen maatregelen wetenschappelijk ongegrond waren.

Een onzekerheidsbeleid.

Knapen haalt een toespraak aan van Frank Vandenbroucke op 8 oktober 2020 in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.
In deze toespraak zei Vandenbroucke: “Collega’s, de wetenschap is onzeker, wij zijn onzeker, we weten het niet, maar we moeten een beslissing nemen.”
Volgens Knapen getuigt deze uitspraak van een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de opgelegde maatregelen.

Beperkingen zonder grondslag.

Dezelfde dag werden, volgens Knapen, op advies van het expertenorgaan Celeval, zware beperkingen opgelegd aan de horeca.
Slechts enkele weken later, op 28 oktober 2020, ging het hele land weer volledig op slot voor acht lange maanden.
Knapen stelt dat deze maatregelen een verwoestend effect hadden op de bevolking, het onderwijs en de economie, terwijl de situatie volgens haar niet ernstig genoeg was om dergelijke extreme maatregelen te rechtvaardigen.

Wetenschap genegeerd.

Knapen beweert dat geen enkele vrijheidsbeperkende maatregel wetenschappelijk onderbouwd was.
De echte wetenschap werd volgens haar genegeerd en zelfs onderdrukt.
Ze citeert Anthony Fauci, die tijdens een gerechtelijke hoorzitting zou hebben toegegeven dat hij de afstandsregel en de mondmaskerplicht had verzonnen zonder enig bewijs van nut.

De werkelijke doelen.

Volgens Knapen diende de zogenaamde pandemie drie doelen:

Het creëren van een angstpsychose en het meten van de volgzaamheid van de bevolking.
Het vrijwillig afstaan van DNA via PCR-testen.
Het vaccineren van de voltallige bevolking conform Agenda 2030.
Kritiek en Onderdrukking

Knapen wijst ook op de vele vrijheidsbeperkingen die buitenproportioneel zouden zijn geweest en verwijst naar de Grand Barrington Declaration, ondertekend door 640.000 artsen en wetenschappers, die kritiek uitten op de maatregelen. Ze beweert dat gesubsidieerde studies werden gepubliceerd om de maatregelen te rechtvaardigen, terwijl men binnenskamers wist dat deze nutteloos waren.

Politieke en institutionele onregelmatigheden.

Knapen haalt ook een clip aan van Professor Stefan Homburg  ( zie video), waarin wordt gesteld dat politici maatregelen uitvaardigden zonder wetenschappelijke onderbouwing en vervolgens gezondheidsinstituten dwongen om geschikte verhalen te verzinnen om het publiek te overtuigen. In Duitsland, zo beweert ze, werden maatregelen eerst genomen en pas daarna werd een rechtvaardiging gezocht.

Een oproep tot bewustwording.

Knapen sluit haar betoog af met een oproep aan de bevolking om wakker te worden en niet opnieuw in dezelfde val te trappen.
Ze benadrukt dat de pandemie bewust werd gemanipuleerd en dat bij een volgende pandemie dezelfde strategieën gebruikt zullen worden tenzij de bevolking zich hiervan bewust wordt.

Bron en vertaling: Vrijheidsberoving

Vrijheid, doe mee!

Geniet van vrijheid zonder BIG TECH > Al een account bij FriendsPlace International onze nieuwe vrije Social Media? Claim je account via Soulflix.nl en krijg GRATIS een Goldmembership t.w.v. €80.

Waar kun je Het Andere Nieuws volgen?

Natuurlijk op ons eigen censuurvrije media platforms:

Vriendenplek

FriendPlace International

Facebook

Facebook Backup

X

Gettr

MeWe

Signal – kanaal 1

Signal – kanaal 2

Telegram

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 90 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

Het Andere Nieuws is mede mogelijk gemaakt door:

&

(Visited 474 times, 1 visits today)