Een Oorlog Reeds Verloren

De staat van de rechtsstaat | # 3.85

Wat te doen wanneer de instituties die in het leven zijn geroepen om de democratische rechtsstaat te beschermen zijn verworden tot zijn grootste bedreiging? Veel is er al gezegd en geschreven over institutioneel verval door opiniemakers, filosofen en zelfs politici, een realistische oplossing echter lijkt nog altijd ver weg. Welke bergen moeten er wel niet verzet worden voor betekenisvolle hervorming, en hoeveel invloed kan men vanuit de marge van de alternatieve media daar nu werkelijk op uitoefenen?

Aan de hand van Montesquieu poogt Sven vanuit zíjn kennis en perspectief ijkpunten te vinden voor heden en verleden, op zoek naar inzichten die van pas zullen komen op weg naar een andere toekomst.

(Visited 769 times, 1 visits today)
One thought on “De staat van de rechtsstaat | # 3.85
  1. Ik heb het al gezegd, geen staat! Stem daar nooit meer op & verlaat deze hel planeet! Zie ”alien interview” via Lawrence R Spencer, voor Nederlandse vertaling, Googlen met, wanttoknow alien interview by Lawrence R Spencer … Video’s zijn daar allemaal al verdwenen, de tekst kan je nog wel lezen & de reacties ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *