Overige

De Verbinding: Flavio Pasquino (BLCKBX): ”Ik heb wel heel erg de indruk dat er een duidelijke agenda is.”

In de allereerste aflevering van ‘De Verbinding’ spreek ik met Flavio Pasquino van het nieuwskanaal BLCKBX over de labels en etiketten die hij opgeplakt krijgt, het effect ervan op zijn leven en wie hij is voorbij de labels. (we spreken o.a. over: de Great Reset, vaccins, klimaatverandering en de coronacrisis).

(Visited 439 times, 1 visits today)
2 thoughts on “De Verbinding: Flavio Pasquino (BLCKBX): ”Ik heb wel heel erg de indruk dat er een duidelijke agenda is.”
 1. EEN WERELD DIE ZIJN NAGESLACHT UITLEVERT AAN POLITIEK EN WETENSCHAP LEVERT ZICHZELF UIT AAN POLITIEK EN WETENSCHAP.
  ARTKEL 11 – ONAANTASTBAARHEID VAN HET LICHAAM
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

  THE GREAT RESET – BUILD BACK BETTER – THE NEW NORMAL – COMPLOT THEORIE
  De jaarlijkse griep waarvan het virus nog niet geïsoleerd is, gaat ons naar het nieuwe normaal brengen.
  In de grote herstart zal alles ‘beter’ worden herbouwd, te beginnen met de mens zelf voor zover dat al niet het geval is. (selectieve abortus)
  De grote herstart of het nieuwe normaal is al ingeluid met gedwongen inspuitingen van een wereldbevolking die bewezen heeft zich gedwee te laten muilkorven.
  Letterlijk met mondkapjes en figuurlijk met een ongekende censuur.
  Deze keurige gehoorzaamheid zal het nieuwe normaal mogelijk maken.
  Het nieuwe normaal, waarin niemand nog aardse goederen zal bezitten maar toch gelukkig zal zijn. (You’ll Own Nothing and Be Happy)

  EEN COMPLOT THEORIE
  De macht van het huidige internationale politieke gajes is overwegend gebouwd op de zogenaamde seksuele revolutie, de manipulatie van de voortplantingsdrift.
  De natte droom van van Klaus Schwab en superieuren is de definitieve scheiding van seksualiteit en voortplanting.
  (You’ll Own Nothing and Be Happy)
  De nieuwe wereldorde voorziet in een groot geluk voor alle aardbewoners; het orgasme.
  U bezit niets, maar u zult volmaakt gelukkig zijn met volledig vrije gender-seks (seks fantasieën) waar alle leeftijden recht op hebben naar behoefte.
  Het recht op seks voor en met kinderen maakt het noodzakelijk kinderen vertrouwd te maken met gender-seks.
  Omdat bezit en geld komen te vervallen zullen kinderen hun seksuele diensten niet langer gedwongen aanbieden voor geld, maar zoals het hoort, louter voor het eigen plezier.
  Na de “seks-speeltjes-koffer” eist de onderwijsadviseur in Duitsland nu “masturbatieruimtes” in kindercrèches.
  VOORTPLANTINGSVERBOD VOOR HET VOLK.
  Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.
  Een verstikkend klimaat, luchtwegproblemen, allergieën, infectieziekten, stijgende zeespiegels en een wegrottend milieu zullen de nieuwe wereldregering tot een voortplantingsverbod dwingen.
  Om die reden is het noodzakelijk dat abortus een mensenrecht is, waarop men om sociale redenen gedwongen een beroep zal moeten doen bij overtreding van het voortplantingsverbod.
  (Meerderheid Europees Parlement stemt voor abortus als mensenrecht)
  Een voortplantingsverbod heeft het voordeel dat het lichaam van de vrouw gespaard wordt voor zwangerschap en gelijkwaardiger wordt aan dat van de man.
  DE VOORTPLANTING IN HANDEN VAN DE WERELDREGERING
  Ogenschijnlijk is een voortplantingsverbod in verband met dreigende overbevolking en klimaatrampen strijdig met een bloeiende ivf industrie.
  Niets echter is minder waar.
  Ectogenese zal de wereldregering gereguleerde voortplanting bieden afgestemd op klimaat en behoefte aan arbeidskrachten.
  Met de kunstmatige baarmoeder zal de wereldregering in de nabije toekomst de voortplanting voor haar rekening nemen.
  De toewijzing van kinderen zal geschieden aan door haar verantwoord geachte verzorgers met name aan individuen die het voortplantingsverbod niet hebben overschreden.
  Juridische ouders, geslachtsnaam, nationaliteit, eigendom en erfrecht komen te vervallen en elk kind zal voor of direct na de geboorte van overheidswege voorzien worden van een hersenchip.
  De nieuwe mens zal worden gemaakt uit geslachtscellen van geselecteerde topdonoren.

  DE PRIJS DIE DE WERELD BETAALD VOOR HET ORGASME IS ONBESCHRIJFELIJK HOOG.
  Tegen het eind van de jaren zestig kwam de eindeloze maatschappelijke discussie op gang over vrije seks en abortus.
  Om maar wat te noemen van tijd en geld in meer dan een halve eeuw promotie van seks als vrije tijd besteding.
  Het aantal televisie-uren, kapitale shows ter promotie van seks, radio, tijdschriften, kranten, journalisten, verslaggevers, schrijvers, presentatoren die er hun brood mee verdienden en verdienen.
  Eindeloze kapitalen kostende politieke debatten, wetswijzigingen, administratie, opiniërende bevolkingsonderzoeken.
  Kapitale internationale conferenties over seksualiteit en bevolking, tijd geld en uren van politici, wetenschappers en deskundigen.
  Huisartsen wereldwijd decennialang opgezadeld met de dienst aan het orgasme.
  Internetporno, farmacie en anticonceptiepil, stikstofvaten waarin de mens als vee is opgeslagen in afwachting van selectie, afname of vernietiging
  De handel in onderdelen van ongeboren kinderen.
  Het doden als Gezondheidszorg.
  De pil die in 1962 werd geïntroduceerd en opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO.
  Wereldwijd wordt er vergif geslikt en gemoord onder de noemer gezondheidszorg.
  De anticonceptiepil vergroot de kans op trombose, gewichtstoename, een lager libido, depressie, borstkanker, eierstokkanker, psychische klachten
  Yasmin en Diane 35 vergroten de kans op hart en vaatziekten
  Volgens de WHO zijn er elk jaar in de wereld naar schatting 40-50 miljoen abortussen. Dit komt overeen met ongeveer 125.000 per dag.
  Het aantal abortusartsen en assistentie. Het aantal uren vernietigingsarbeid, panden, inrichting, apparatuur, opleiding abortusartsen.
  Fabrikanten zoals producenten van abortusapparatuur, instrumenten, kleding en benodigdheden.
  De kinderproductie, toelevering van instrumentarium. inrichting van laboratoria.
  Wereldwijd worden dagelijks meer dan 1 miljoen seksueel overdraagbare aandoeningen opgelopen.
  In 2016 raakten 988.000 zwangere vrouwen besmet met syfilis, wat resulteerde in meer dan 350.000 ongunstige geboorte-uitkomsten, waaronder 200.000 doodgeboorten en pasgeboren sterfgevallen.
  Onvruchtbaarheid of overdracht van moeder op kind behoort tot de gevolgen.
  Geneesmiddelresistentie, vooral voor gonorroe, vormt een grote bedreiging voor het verminderen van de impact van soa’s wereldwijd.
  Artsen en verpleegkundigen moeten massaal hun diensten verlenen aan het orgasme.
  Het strijdtoneel voor de internationale ophitsing, sturing en exploitatie van de seksuele lust.
  Ontelbaar gesubsidieerde stichtingen met evenzovele dikke directeuren en hun personeel die weten hoe het moet.
  De enorme industrie van seks-attributen en beelden … en nog héél véél méér …

  HOE WONDERLIJK
  Wat de wereldpolitiek en massamedia in volle bewustzijn en kwaadaardigheid hebben klaargekregen is, dat een wereldbevolking die de afgelopen 40 jaar instemde met de dood van meer dan 1,5 miljard = anderhalf duizend miljoen ongeboren soortgenoten in doodsangst rondloopt met een muilkorfje. Een wereldbevolking die niet kan geloven dat het politieke gajes en zijn massamedia over lichaam en geest regeert.

 2. Niet te veel over praten, maar toto actie over gaan nehet gajes uit de maatschappij verwijderen.

  Kabinetsleden dragen bij aan het uitvoeren van de agenda van Klaus Schwab en de mondiale criminelen:

  Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Bill Gates – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Christine Lagarde – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Laurence D. Fink – Agenda Contributor | World Economic Forum **)
  George Soros – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Hugo de Jonge | World Economic Forum
  Wopke Hoekstra | World Economic Forum
  Lilianne Ploumen | World Economic Forum
  Carola Schouten | World Economic Forum
  Ingrid Van Engelshoven | WEF | Women Economic Forum
  Femke Halsema | World Economic Forum
  Ferdinand Grapperhaus | World Economic Forum *)
  Mark Zuckerberg | World Economic Forum
  Danny Rothschild | World Economic Forum
  http://www.weforum.org/agenda/authors/ursula-von-der-leyen

  WAKKER worden: LANDVERRAAD door kamerleden en kabinet.
  Onder oorlogsrecht veroordeling door een militair tribunaal.

  PS Gezondheidszorg wordt bij Schwab cs vervangen door pillen,
  prikken en hetzelf printen van organen voor tranplantatie! Werkelijk
  de grootste gekken en criminelen aan de macht. Een aantal niet geprikten
  wordt geserveerd voor orgaangebruik door ‘de elite’ zoals het er nu uit ziet.
  Onteigening alle boeren en CO2-paspoorten, verwacht ik in januarie 2022.

  *) Zoon van Ferd.
  **) https://thelifeofcarri.com/2021/09/09/who-runs-the-world-blackrock-and-vanguard/
  Deze man zorgt voor locale concentratiekampen gevormd uit afgepakt onroerend goed
  van iedere burger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *