De Nieuwe Wereld

‘Dit beleid lijkt om meer te gaan dan het virus alleen.’ Een gesprek met Sam Brokken

Ad Verbrugge in gesprek met lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken over diens ontwikkelende visie omtrent de coronamaatregelen en de risico’s van vaccins. “Angst is een slechte raadgever.”

Hoewel recent onderzoek uitwijst dat het coronavirus minder dodelijk is dan aanvankelijk gedacht, lijkt het dwingende karakter van de maatregelen alleen maar toe te nemen. Momenteel zijn alle pijlen gericht op het vaccin. Wie zich niet laat vaccineren draagt willens en wetens bij aan de verspreiding van het virus, wordt gezegd. Maar bestaat er inderdaad een causaal verband tussen vaccinatie en verspreiding? Over dit thema en meer sprak Ad Verbrugge met een oude bekende van de Nieuwe Wereld, Sam Brokken, in zijn eerste bezoek sinds de coronakritiek tot zijn ontslag leidde. “De kritiek op de maatregelen heeft mij alles gekost.” Een openhartig gesprek met Sam Brokken.

(Visited 434 times, 1 visits today)
One thought on “‘Dit beleid lijkt om meer te gaan dan het virus alleen.’ Een gesprek met Sam Brokken
  1. Angst is een slechte raadgever. Te vergelijken met de manier waarop men met klimaatverandering omgaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *