Blckbx

‘Dit gaat niet over zorg’, zeggen artsen over ivermectine, de inspectie en de hoge boetes

Woensdag oordeelde de rechter dat het off-label voorschrijven van ivermectine tegen COVID voortaan met oplopende hoge boetes bestraft zal worden. Huisarts Jan Vingerhoets, die de zaak had aangespannen, en apotheker Arjen Ypma bespreken het discutabele vonnis én de vervolgstappen aan tafel met Flavio Pasquino.

“Toen wij de boetes kregen, kregen we zo’n pakket met heel veel vragen van de inspectie. Heb je de recepten zelf voorgeschreven? Was het voor een worminfectie? Was het voor schurft of was het voor COVID?” zegt Vingerhoets. “Er was een vraag die ontbrak. En dat was volgens mij de essentieelste vraag die de inspectie had moeten stellen, hoe gaat het met de patiënt? De inspectie is daar niet in geïnteresseerd, het gaat niet over zorg.”

“Komen we dan niet in de buurt van de hypothese waar het werkelijk om draait? Zou dit product de Rijksvaccinatiecampagne in de wielen kunnen rijden?” vraagt Pasquino. “Is dat een rare gedachte?”

“Dat is geen rare gedachte. Stel dat we successen boeken met dit middel, dan zitten we het verdienmodel in de weg. Dat kun je vaststellen. Dan mogen de vaccins helemaal niet meer.” Vingerhoets verwijst daarmee naar het feit dat de COVID-vaccins alleen maar voorlopig zijn toegelaten omdat er geen goed werkend alternatief medicijn beschikbaar is. Zou dat er wel zijn, dan vervalt wettelijk gezien de voorlopige toelating en moeten de vaccins van de markt gehaald worden. Dat zou een enorme financiële strop betekenen voor fabrikanten als Pfizer en Moderna.

Maar door de uitspraak van de rechter op woensdag 26 oktober wordt het artsen die ivermectine voorschrijven bij vroegbehandeling van COVID nu wel heel lastig gemaakt. De rechter besliste namelijk dat bij herhaalde overtredingen de boetes kunnen oplopen tot wel 150.000 euro.

Artsen zullen dan wel twee keer nadenken voordat ze het belang van hun patiënt boven een mogelijk faillissement zetten. Een duivels dilemma voor doctoren die handelen volgens de eed van Hippocrates en niet begrijpen waarom een Nobelprijs-winnend medicijn met bijwerkingen in de orde van grootte van paracetamol wordt beboet en bestempeld als gevaarlijk.

Recht moet zegevieren

Maar Vingerhoets en Ypma laten het er niet bij zitten, laten ze Pasquino strijdbaar weten. Want het recht moet zegevieren. Ze overwegen daarom in hoger beroep te gaan en een bodemprocedure aan te spannen. Vingerhoets heeft zijn zaak nog niet zelf kunnen toelichten en zou dat graag doen.

Want waarom was daar ineens een verbod op een effectief middel zonder noemenswaardige bijwerkingen, middenin een gezondheidscrisis waarin juist alle mogelijke opties om iets te doen dankbaar aangegrepen zouden moeten worden?

En waarom ging de inspectie over tot het beboeten van artsen die ivermectine voorschreven? Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse geneeskunde dat artsen worden beboet voor het off-label voorschrijven van een medicijn. En tevens de eerste keer dat boetes van tevoren al in het vooruitzicht worden gesteld.

Maar vooral belangrijk is dat er volgens Vingerhoets en Ypma geen hard medisch bewijs is dat het verbod op ivermectine ondersteunt. “Ze zeggen alleen maar dat het niet goed werkt, maar kunnen dat niet met gedegen onderzoek onderbouwen.”

Wat de zaak ook in het voordeel van de artsen zou kunnen beslechten, is dat er jurisprudentie is van een zaak uit 2005 waarin een rechter oordeelde dat artsen niet alleen off-label mogen voorschrijven, maar dat zelfs verplicht zijn als dat in het belang is van de patiënt.

Bronvermelding

Hierbij een link naar de pagina van Zelfzorgcovid19 waarop de betaallink te vinden is: https://zelfzorgcovid19.nl/igj-beboet-artsen-op-ongekende-wijze-steun-via-crowdfunding-hartverwarmend

De uitspraak van 26 oktober 2022.

De Nobelprijs uitreiking voor ivermectine in 2015: https://www.youtube.com/watch?v=YK0NcEm4TXg&t=175s

De blog van dr. Jan Vingerhoets: https://www.blogdoc.nl

De IGJ-site met de boete voor ivermectine en oproep tot het aangeven van collega artsen bij voorschrijven ervan bij COVID-19: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven-tegen-corona

De NHG-richtlijn waarbij ivermectine wordt ‘afgeraden’ maar niet verboden bij COVID-19: https://corona.nhg.org/2021/ivermectine/

De website van de praktijk van dr. Jan Vingerhoets, waar ook veel van zijn visie en opvattingen rondom corona en medemenselijkheid is te vinden: https://huisartsvingerhoets.praktijkinfo.nl

De link naar het Farmacotherapeutisch Kompas waar alles over ivermectine staat omschreven en ook de bijwerkingen die een aanmerkelijk kortere lijst aan bijwerkingen kent dan bijvoorbeeld paracetamol. ivermectine (oraal) (farmacotherapeutischkompas.nl)

En hier die lijst van paracetamol: paracetamol (farmacotherapeutischkompas.nl)

Een belangrijke video over de draai die dr. Andrew Hill heeft gemaakt die bezig was met baanbrekend onderzoek rondom de effectiviteit van ivermectine maar opeens zich terugtrok: https://www.youtube.com/watch?v=RAZyHy7PCdY

Een website met allerlei belangrijke artikelen over ivermectine en de lobby die ertegen gevoerd wordt. Ivermectin and ‘a very powerful lobby’. A summary. (substack.com)

Het eerdere artikel van Indepen met hun eigen integrale video: Ivermectine: redding of kwakzalverij? – INDEPEN

Rechtszaak 2005 met jurisprudentie over hanteren protocollen: ECLI:NL:HR:2005:AS6006, voorheen LJN AS6006, Hoge Raad, C04/030HR (rechtspraak.nl)

Artikel 3.4
“Een protocol voor medische behandeling geeft een richtlijn die in beginsel in acht moet worden genomen, maar waarvan soms kan en in bepaalde gevallen ook moet worden afgeweken, waarbij als maatstaf heeft te gelden dat aan de patiënt de zorg behoort te worden verleend die in de omstandigheden van het geval van een redelijk bekwaam arts mag worden verlangd.”

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

Let op! De VriendenPlekactie loopt t/m 31 oktober, je hebt dus nog een paar dagen om je gratis “goldmembership” te claimen!

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIM

nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 70 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 701 times, 1 visits today)