Overige

Docu: Een taboe doorbroken met een geschiedenisles: Het andere Israël – Nederlands ondertiteld

Een zeer boeiende en interessante documentaire vertaald door meester vertaler Eric van Dijk, voor de inleiding laten we Erick graag zelf aan het woord:

Ik blijf het voor de duidelijkheid maar herhalen, om misverstanden zoveel mogelijk te ondervangen. Dit kanaal is bedoeld voor het doorgeven van informatie die ik op mijn zoektochten tegenkwam en mij hielp een bepaald deel van de grote puzzel beter te begrijpen. Dat is met deze video niet anders. De informatie erin heeft voor mij een nieuw licht geschenen op een conflict dat al lijkt te spelen sinds Bijbelse tijden.

En het feit dat iets geen lofzang is betreffende Joden wil niet per definitie zeggen dat het “antisemitisch” is, een label dat tegenwoordig maar al te graag en razendsnel wordt geplakt op alles betreffende het Jodendom wat niet de loftrompet steekt.

En meteen dient dit al te worden genuanceerd. Zoals in deze video wordt uitgelegd is het Jodendom geen uniforme eenheid. Er bestaat nog steeds een onderscheid dat veel mensen niet zullen kennen, een historisch onderscheid tussen Sefardische of oorspronkelijke Joden enerzijds, en aan de andere kant de zogenaamde Khazaarse Joden, die feitelijk niet oorspronkelijk Joods zijn, maar bekeerlingen tot het Judaïsme uit de regio die we nu kennen als… Oekraïne. Interessant. En beide hebben zo hun geschiedenis. Wie de feiten kent begrijpt zaken beter. De video is dus geenszins een brede veroordeling van ieder die Jood is of zich Jood noemt. Dat zou inderdaad antisemitisch zijn. Het is een verkenning, op zoek naar antwoorden wat mensen toch drijft tot het laten voortduren van conflicten die angst, leed, pijn en ellende uitstorten over gewone mensen die slechts hun leven willen leven zoals zij verkiezen.

Nog een nuance, dan ben ik klaar met disclaimeren. Er dient ook onderscheid gemaakt te worden tussen Judaïsme, de religieuze filosofie, en zionisme, wat een politieke filosofie is. Een Jood is niet per definitie een zionist. Een zionist is niet per definitie en Jood. Klaar. Bijna, dan.

De video is uit de jaren 1980′, nog voor de val van de Sovjet Unie. Daarnaast is de inhoud enigszins gekleurd door het Christelijke gezichtspunt. Daar moeten we maar doorheen kijken. Uiteindelijk gaat het om de stukjes informatie om ons beeld te verhelderen. Pffff… Naar de beschrijving dan.

Op de grotere schaal van de tijd is het nog maar erg kort geleden dat religie, religieuze leiders en religieuze geschriften alles bepaalden. Voor zover er al sprake was van onderricht kwam dit uit de koker van religieus leiders.

Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut, zo luidt het gezegde. Maar er is nog een uitdrukking: Elke regel kent zijn uitzondering. Het is mijn opvatting dat macht corrumpeert omwille van de aanwezigheid van het valse ego in de mens. In mijn verhandeling “Vijf Vragen” heb ik dit al benoemd. Het is het deel in ’s mens geest dat hem of haar influistert boven andere te staan, meer rechten te hebben dan een ander.

Extra note van Erick:

Bij dit alles is het belangrijk te onthouden dat het er niet toe doet wat of waarin jij al dan niet gelooft. Zelfs niet of er wel of geen God bestaat. Het punt is dat zij erin geloven, en dit geloof is het vertrekpunt voor hun handelen, en de rechtvaardiging voor hun acties.

In mijn studie naar religies wereldwijd, de bekende maar zeker ook de onbekende, trof ik allerlei gelijkenissen aan. Eén ervan is zuivering van ons bestaan. Een vage term wellicht, maar het komt vanuit een bekendheid met de menselijke aard, zeg maar psychologie avant la lettre. In oeroude kennis, ook zo in de Vedische geschriften van het oude India, waarmee ik het best bekend ben, vinden we dit concept terug. Wanneer we door kennis niet toewerken naar een positie van nederigheid, een diep besef van onze beperkingen en valkuilen, met name op het mentale vlak, niet pogen om dat ego onder controle te krijgen, dan zal het de controle over ons overnemen wanneer gebracht in een positie van autoriteit. Het ego, met ongezuiverde motieven, neemt het over, met corruptie als gevolg. Macht corrumpeert wanneer de gemachtigde niet gezuiverd is, zo formuleer ik het al lang.

En inderdaad blijkt, meestal achteraf en vaak na overlijden, dat leiders die hoog aanzien genoten betrokken waren bij allerlei onverkwikkelijke zaken die je kunt scharen onder de noemer corruptie, of machtsmisbruik. Omdat zij niet gezuiverd waren van de agenda van een overheersend ego. Misschien waren hun motieven ooit zuiver, maar een ongezuiverd ego staat garant voor beïnvloedbaarheid. Linksom of rechtsom. En we kennen ondertussen de vele methoden van een duistere heerschappij
om ongezuiverden te verstrikken in een web van corruptie.

Ik ben opgegroeid met journaalbeelden van de slagvelden van de Vietnamoorlog. Maar ook verslagen van de strijd tussen Palestijnen en Israëli waren met regelmaat in het nieuws. Als kind van een jaar of zeven vroeg ik me al af waar al dat geweld toch voor nodig was. Dat is precies vijftig jaar geleden. Er is niets veranderd. Nog bijna wekelijks is er wel een melding van geweld, dood en verderf in het niet aflatende conflict tussen Palestijnen en Israël. Een ongelijke strijd. Stenen en stokken tegen de bliksem.

Iets wat je tegenwoordig ook in bijna elk nieuwsbericht hoort of leest is de term “antisemitisme.” Dit “verweer” werd onlangs nog gebruikt om spreker en schrijver David Icke te weren, van een vredesdemonstratie, nota bene… Het is het zoveelste label om op mensen te plakken die pogen informatie onder de aandacht te brengen die een ongewenste richting op wijst. Een brandmerk waar je niet meer vanaf komt.

Dit kanaal is bedoeld om te informeren, stukjes van de grote puzzel aan te dragen. De rol van het Judaïsme in de geschiedenis is zo’n stukje en behoeft wat graafwerk in de geschiedenis. Want wie niet leert van de geschiedenis is gedoemd deze te herhalen. Dat blijkt. Uit de geschiedenis…

Andere vertaalde video’s van Erick:

Erick van Dijk, Video nummer 100 – Vijf Vragen – Nederlands ondertiteld

De Machtspiramide Deel 12 – Machtige Inlichtingen – Nederlands ondertiteld

Docu: De tactieken van geheime diensten – Nederlands ondertiteld

 

Je kunt Erick volgen via zijn eigen Bitchute kanaal: https://www.bitchute.com/channel/Dn2nOjrl76U1/

Ook is Erick te volgen via het censuurvrije Vriendenplek: https://vriendenplek.nl/ErickvanDijk

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

Van Jail naar Freedom? Klik & Klaar! –>  Vriendenplek.nl 

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIMnl

X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

Mocht u zich niet meer kunnen aanmelden op de link hierboven, geen paniek, we hebben tweede kanaal geopend, aanmelden kan via deze link: https://signal.group/#CjQKIN8Hi3DUBfV7RSX3WQLvthuGQRrt5PQuZp3jtVUo_LFJEhCohjtqAahO2qYhJlLHWtIT

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 70 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 1.281 times, 1 visits today)