Overige

Dr. John Coleman: 21 Doelen van de Illuminati/The Committee of 300

Dr. John Coleman, een historicus in de inlichtingengemeenschap, onderzocht in volle omvang de sinistere krachten achter de Beweging van de Nieuwe Wereldorde.

John Coleman (1935) is een auteur en analist van wereldaangelegenheden. Hij heeft verschillende boeken en talloze artikelen geschreven over de machtsstructuur van de wereld.
Hij stelt dat een relatief kleine groep mensen – die hij ‘Het Comité van 300′ noemt – een heersende elite vormt die een doel van één wereldregering nastreeft.

Coleman’s boeken zijn invloedrijk geweest onder meer bekende samenzweringsauteurs zoals David Icke en Jim Marrs die hem citeren in hun eigen werk.

Coleman onderzocht het feit dat de Moslimbroederschap een geheime vrijmetselaarsorde is die is gecreëerd, met steun van T. E. Lawrence, Bertrand Russell en St John Philby, om “het Midden-Oosten achterlijk te houden, zodat zijn natuurlijke hulpbron, olie, kan blijven worden geplunderd.”
Coleman heeft ook kritiek geuit op de Club van Rome, de Giorgio Cini Foundation, Global 2000, het Interreligious Peace Colloquium, het Tavistock Institute en andere organisaties.

De video uit 1994 van Dr. John Coleman. Deze videolezing is een hoogtepunt van zijn bevindingen over geheime genootschappen die deze wereldwijde beweging vormen en hoe deze tot stand is gekomen.

Het boek

Ten minste 4 miljard “nutteloze eters” zullen tegen het jaar 2050 worden geëlimineerd door middel van beperkte oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten en hongersnood. Energie, voedsel en water zullen op het bestaansminimum worden gehouden voor de niet-elite, te beginnen met de blanke bevolking van West-Europa en Noord-Amerika en zich vervolgens verspreiden naar andere rassen.

De bevolking van Canada, West-Europa en de Verenigde Staten zal sneller worden gedecimeerd dan op andere continenten, totdat de wereldbevolking een beheersbaar niveau van 1 miljard bereikt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Chinese en Japanse rassen, geselecteerd omdat het mensen zijn die eeuwenlang zijn geregeerd en die gewend zijn om autoriteit zonder twijfel te gehoorzamen.

Voor de mensen die de planeet bezitten en besturen, is de mensheid een dood gewicht geworden, behalve als dienaren en seksslavinnen.

Het boek van Dr. John Coleman (Engelstalig) download u hier, klik

==

 

Volg Het Andere Nieuws nu via Signal: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

 

 

(Visited 3.019 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Dr. John Coleman: 21 Doelen van de Illuminati/The Committee of 300
 1. ing. J. Onno Dekker schreef:
  8 februari 2022 om 14:08

  Breaking news

  Een levend lijk vernietigt Nederland
  ——————————————————–

  Ernst Kuipers blijkt reeds jaren geleden al overleden te zijn na een noodlottige skitocht
  in Davos. Zwaar onderkoeld is hij toen in het mortuarium geplaatst naast het tweede huis van
  Klaus Martin Schwab. In die tijd had Klaus nog innige contacten met Dr. Frankenstein en
  in een jolige bui werkten beiden de idee uit het lichaam met formaline te conserveren voor
  transhumane experimenten. Met behulp van Bill Gates zou het inwendige van Ernst voorzien
  worden van een titanium skelet bestuurd door decentrale transputers. Aanvankelijk leek dit
  te werken, maar na enige tijd bleek dat Gates het operatingsysteem niet zelf had geschreven
  bij gebrek aan ook maar enig talent voor informatica. Tot overmaat van ramp weigerde de
  oorspronkelijke programmeur iedere verdere medewerking nadat hij ontdekte dat hij was
  betaald met valse dollarbiljetten en daardoor zelfs een gevangenisstraf niet kon ontlopen.

  Bovenstaande leidde tot een breuk tussen Frankenstein en het duo Gates-Schwab. Frankenstein
  vertrok naar Mera in Transylvanie met medeneming van het levenloze lichaam. Hierop ging de
  grote geleerde aan de slag met de ethertheorie van Tesla en slaagde erin een sympatisch en
  een parasympatisch zenuwstelsel in het gedistribueerde netwerk van transputers met behulp van de taal
  occam te installeren. Het geniale was hierbij dat het lijk zich kon voordoen als levend door het
  onttrekken van energie uit het vacuum.

  Na de tweede wereldoorlog werd het vacuum verbannen
  uit de wetenschap omdat het strijdig zou zijn met de philosofische gedachten van Einstein. Een schijnbare
  tegenstrijdigheid ontstaan door het verraad van Einstein aan zijn eerste vrouw Mileva Marić die de eigenlijke
  wiskundige was in de ontwikkeling van de volledige theorie.

  Maar genoemde Mileva speelt geen verdere rol in deze geschiedenis, weggevaagd door ‘big tech’ omdat
  haar voortborduren op Nicola Tesla zou kunnen leiden tot goedkope energie zonder noemenswaardige
  vervuiling.

  Het slot van de historie is dat Klaus na de dood van Frankenstein het levende lijk bij de boedelveiling
  in Mera voor slechts enkele forinten kon kopen en thans inzet bij de vernietiging van het nederlandse volk
  en de nederlandse identiteit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *