2 thoughts on “Het geheime convenant – Nederlands ondertiteld
 1. ‘Het Verborgen Convenant’ (The Secret Covenant)

  De auteur of oorsprong van ‘Het Convenant’ is niet bekend, er is geen (verifieerbare) bron.

  Wat we kunnen achterhalen is dat het originele, Engelstalige, artikel, getiteld “The Secret Covenant”, in 2002 op het internet verscheen en een instante klassieker was. Er wordt gezegd dat het in juni 2002 geplaatst is op de website van Bankindex . com via een niet traceerbaar (niet meer actief) emailadres. Later volgden claims over auteurschap en oorsprong, zijn echter niet verifieerbaar.

  Er bestaat een consensus dat het gelijkenissen vertoont met “The Protocols of The Learned Elders of Sion” en is ontegenzeggelijk waar, en niet verwonderlijk, dat geldt namelijk ook voor schrijfsels als “The Three World Wars” (as foretold by Albert Pike) en stukken als “Silent Weapons for Quiet Wars”. Voor die laatste geldt hetzelfde als voor “The Covenant”, geen auteurschap of bron bekend. Wel allerhande claims, geen van allen verifieerbaar.

  Bij “The Protocols” en “The Three World Wars” ligt dat anders, dat zijn aantoonbaar falsificaties. De eerste is een samenraapsel van passages uit een strijdschrift tegen Napoleon III uit 1864 aangevuld met passages uit romans uit diezelfde tijd, met name van Eugene Sue en Hermann Goedsche, plus allerhande verzinsels aan elkaar geplakt door Matvei Golovinski en uitgegeven op naam van Sergei Nilus (een zelfverklaard mysticus). De tweede is een regelrechte hoax want de bron waar het op gebaseerd zou zijn, een brief waarin het omschreven zou zijn, bestaat niet.

  Dat alles neemt niet weg dat de stukken in kwestie en andere van dezelfde aard tot de verbeelding spreken. Dit kan toegeschreven worden aan het gegeven dat een aantal aspecten die worden geadresseerd direct meetbaar zijn aan de realiteit van alle dag, op zich niet zo vreemd, dat is wat (roman)schrijvers, al dan niet maatschappijkritisch, doen; het verhaal (gechargeerd) of de boodschap (plus hyperbool) moet wel overkomen, tot de verbeelding spreken.

  Eén ding is zeker, ze volgen allemaal gelijksoortige thema’s en kunnen derhalve als maatschappelijke beschouwing gekwalificeerd worden. In die zin zijn ze niet veel anders dan geaccepteerde ‘literaire’ werken als “Animal Farm”, “Brave New Word”, “Harrison Bergeron”, “1984”, “I, Robot”, “The 13th Floor” enz. en films als “Dark City” (de voorloper van “The Matrix”), “Inception”, “Logan’s Run”, “Equilibrium” enzovoort.

  .

  Het thema is dus herkenbaar; dat ‘de maatschappij’ zich laat beschouwen als een mensenboerderij waarin een collectief van boeren menselijk vee houden en uitbuiten voor eigen gewin en dat de methode die de ‘herenboeren’ toepassen neerkomt op mensen in een ‘open’ gevangenis van dreiging van verlies (van have en goed) plaatsen plus een hiërarchie binnen de slavenorde creëren die daarmee zelf het systeem in stand houden; slavernij in optima forma. https://vriendenplek.nl/read-blog/503_039-op-de-boerderij-039-de-mensentuin-mensenhouderij.html

  .

  We zijn dus aangewezen op inzichtelijk- en beoordelingsvermogen plus een aantal (wetenschappelijke) ankers die hun waarde reeds bewezen hebben wo. implicatie en inferentie, falsificatie en parcimonie enz. op grond waarvan we het materiaal kunnen analyseren en dan komt er iedere keer weer een bepaald, gelijksoortig plaatje tevoorschijn.

  De verhalen zijn zowel sinister als hoopgegevend; sinister omdat het inclusieve, totalitaire samenlevingen betreft; hoopgevend omdat dergelijke samenlevingen niet houdbaar zijn aangezien ze in strijd zijn met zichzelf, d.w.z., de principes waar ze op gebaseerd zijn, en zijn dus effectief zichzelf-vernietigende systemen. Een gegeven dat diverse wetenschappers ook omschrijven wo. Karl Popper in “The Open Society and Its Enemies” (De Open Samenleving en Haar Vijanden) mede verwoord middels zijn, en regelmatig aangehaalde, “tolerantie paradox”. (Het falsificatieprincipe; “Zwarte Zwanen”, staat ook op zijn konto en is verworden tot een standaard (het missende element) in de wetenschappelijke methode)

  De verhalen kunnen dus wetenschappelijk benaderd worden en kunnen derhalve niet gemakshalve aan de kant worden geschoven met de kwalificatie “onzin”, integendeel.

  .

  Kortom, verhalen als “Het Verborgen Convenant”, vaak weggezet als ‘kolder’, hebben misschien iets meer diepgang dan een oppervlakkige beschouwing doet vermoeden. Over het algemeen zijn dergelijk verhalen ‘gelaagd’; de woorden zoals ze er staan, dat wat er tussen de regels door gelezen kan worden en hetgeen dat er achter het geheel schuil gaat. Het is maar net met welke ogen, met welke mind-set, gelezen/gekeken wordt, mede in ogenschouw genomen dat er ook nog zoiets bestaat als analogie, metafoor en allegorie, sinds oudsher toegepaste ‘instrumenten’ bedoeld om ongrijpbaar geachte zaken grijpbaar, toegankelijk, inzichtelijk te maken – en laat dat nou net het idee; het principe, achter de wetenschappelijke methode zijn.

  “Het Verborgen Convenant”
  https://vriendenplek.nl/read-blog/527_het-verborgen-convenant.html

 2. Dit is het plan van de Satanisten, Rockefeller en Rothsields
  Dit is nu aan het gebeuren,Het zijn dezelfde Duivels die de eerste en tweede oorlog gefinancierd hebben.
  Mijn vermoeden is dat ze zelf de bijbel aan hun zelf aangepast hebben in het verleden.Zij zijn de zuiveren Joden die zich niet mogen vermengen met ons ras. Ze willen de mensheid vernietigen met Biowapens. Satanisten/Child sex/Pedofielen/Adrenochrome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *