Ella Ster

De dubieuze invloed op klimaatverandering, geo-engineering en weermodificatie

De mens zou verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering en de daaruit volgende extreme weersomstandigheden. Wanneer we echter alle factoren meewegen die van invloed zijn op ons klimaat en het weer, kunnen we afvragen hoe groot de invloed van de mens is. De grootste beïnvloeding vindt plaats door weermodificatie en geo-engineering.

Prof. Skidmore is hoogleraar economie aan de Michigan State University. Zijn onderzoek omvat onderwerpen als overheidsfinanciën, regionale economie en de economie van natuurrampen. In onderstaande videopresentatie (±30 minuten) zet hij zowel de natuurlijke, als de door de mens veroorzaakte oorzaken van ‘klimaatverandering’ uiteen.

Weermodificatie en klimaatverandering

Zowel het weer als het klimaat worden beïnvloed door middel van weermodificatie en de wereldwijde toepassing van geo-engineering technieken. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat klimaat en weer niet hetzelfde zijn. Het weer is lokaal, terwijl het klimaat wereldwijd is. Zo is geo-engineering bedoeld om het klimaat wereldwijd te veranderen, terwijl weermodificatie bedoeld is om het weer lokaal te beïnvloeden.

Positieve en negatieve toepassingen

Prof. Skidmore benadrukt dat weermodificatie ook positieve toepassingen heeft, bijvoorbeeld om een natuurramp te voorkomen en een op handen zijnde storm af te wenden. Dat neemt niet weg dat er ook militaire toepassingen zijn waarbij weermodificatie juist wordt ingezet als wapen, bijvoorbeeld om overstromingen of orkanen op te wekken om een specifieke regio te treffen. Een bekend voorbeeld is Operatie Popeye tijdens de Vietnam-oorlog, waarbij wolken werden gezaaid om de moesson in Vietnam te verlengen…

Over langere periode bekeken is er geen toename in temperatuur of CO2

Prof. Skidmore legt uit dat het klimaat op aarde altijd onderhevig is aan bepaalde schommelingen, maar hij onderschrijft niet de stelling dat deze alarmerend zijn, of grotendeels door de mens wordt beïnvloed. De temperatuur is de afgelopen veertig jaar weliswaar iets gestegen, net zoals de CO2 uitstoot de afgelopen eeuwen is toegenomen, maar wanneer men dit in een bredere historische context plaatst of andere factoren meeweegt, kan men niet spreken van een alarmerende toename.

De gemiddelde temperatuur is de afgelopen 40 jaar licht gestegen, in de context van 500 miljoen jaar zien we grote temperatuurschommelingen en zitten we momenteel nog steeds in een koude periode.

Zonne-activiteit en magnetisch veld

Om zaken in een reële, bredere context te plaatsen, zijn er nog een aantal factoren die het klimaat en het weer beïnvloeden. “Twee van die dingen zijn de zonnecyclus en het veranderende magnetische veld dat nu optreedt”, zegt prof. Skidmore. Daarnaast is de luchtstroom anders: “als je 40 of 50 jaar teruggaat, hadden we een veel stabielere lucht straalstroom (type luchtstroom). Nu hebben we een zwakkere straalstroom. Ik ben geneigd te denken dat het verband houdt met een verandering in het magnetisch veld en verandering in de zonneactiviteit.”

“Ik zou een onderscheid willen maken tussen veranderingen in de globale temperatuur en deze golvende straalstroom, waarbij je meer extremen (in temperatuur, red.) krijgt in de gebieden op de middenbreedte.”

De afgelopen tien jaar zijn extreme veranderingen in het magnetisch veld rond de aarde te zien, als gevolg van zonnevlammen. Bron: poleshift.ning.com

Poolverschuivingen

Een andere factor die prof. Skidmore bespreekt zijn poolverschuivingen. “Veel mensen realiseren zich misschien niet dat de aarde vele malen in de geschiedenis fysieke poolverschuivingen heeft gekend”, zegt hij. “De meest recente vond ongeveer 12.000 jaar geleden plaats. De vorige fysieke locatie van de Noordpool was in Hudson Bay, Canada.” Prof. Skidmore bedoelt de fysieke, niet de magnetische Noordpool. Aan de hand van werk van Mark Carlotto legt hij uit hoe kan worden aangetoond dat de fysieke Noordpool is verschoven.

Het geografische noorden is de exacte positie van de fysieke Noordpool van de aarde, het topje van de aardbol. De magnetische Noordpool is waar je kompasnaald altijd naartoe wijst. Het magnetische noorden schuift in de loop der tijd op en kan andere plek liggen dan de exacte noordpool. Het is een krachtveld ergens ten noorden van Canada.
.

Menselijke invloed op het weer en klimaat

Het is opvallend dat de aanjagers van de Klimaatagenda die aansturen op gedragsverandering en beperken van de CO2-voetafdruk vanwege ‘klimaatverandering’ al deze factoren niet benoemen. Ze suggereren dat extreme weersomstandigheden, zoals een hittegolf, lokale overstromingen of langdurige droogte het gevolg zijn van door de mens veroorzaakte ‘klimaatverandering’. Deze stelling laat ook de door de mens veroorzaakte weermodificatie buiten beschouwing.

Uit een lange lijst patenten blijkt dat er allerlei technologieën voor weermodificatie en geo-engineering bestaan, die volgens prof. Skidmore door zowel de openbare als de particuliere sector in openlijke en heimelijke activiteiten worden toegepast. Hij noemt als commercieel voorbeeld het bestellen van mooi weer voor een bruiloft.

De belangrijkste vorm van weermodificatie is cloud seeding, maar andere benaderingen om het weer te beïnvloeden omvatten het gebruik van ultrakorte lasers, satellietsystemen, elektrische ladingen en geluidsgolven. Geo-engineering omvat de beheersing van de zonnestraling door injectie van aerosolen in de stratosfeer, en koolstofafvang en -opslag.

Het officiële narratief is dat wetenschappers het erover eens zijn dat CO2-uitstoot verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Extreme weersomstandigheden zouden hiervan het gevolg zijn. Maar wanneer het weer en klimaat openlijk en heimelijk worden veranderd of beïnvloed, is het ook denkbaar dat het wordt gemanipuleerd en veranderd om de Klimaatagenda aan te sturen.

Bron: Ella Ster

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

Van Jail naar Freedom? Klik & Klaar! –>  Vriendenplek.nl 

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIMnl

X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 70 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 1.138 times, 1 visits today)