Een Oorlog Reeds Verloren

Leef natuurlijk, wees samen | # 3.59

De zomer ligt inmiddels weer ver achter ons en terwijl de samenleving toebeweegt naar de winter maken velen zich zorgen om wat er komen gaat in de koude en donkere maanden die voor de boeg liggen. De ingevoerde QR-codes, het ‘CTB’ zoals het niet zonder enig obscurantisme genoemd wordt, worden vooralsnog door velen zonder noemenswaardige tegenstand geaccepteerd, vaak zelfs toegejuicht. De meesten die zich er wél tegen verzetten voelen inmiddels ook wel aan dat er de komende tijd een beroep gedaan gaat worden op het doorzettingsvermogen en dat verbetering op zijn vroegst pas komt wanneer de lente arriveert.

Wat te doen in de tussentijd? Politiek en media voeren de druk op en ook al zijn er hoopvolle signalen uit de samenleving dat lang niet iedereen trapt in de propaganda over een ‘pandemie van de ongevaccineerden’ worden velen desondanks toch buitengesloten van deelname aan een groot deel van het maatschappelijk leven, hetgeen tot veel woede en verdriet leidt.

Sven steekt eenieder die zich buitengesloten voelt vandaag een hart onder de riem en spoort hen aan zelf de warmte en liefde te creëren die hen wordt ontzegd. Terwijl de politieke machinaties boven onze hoofden onverstoord en onverschillig voortbewegen kan men in de eigen kring des te meer een verschil maken.

(Visited 722 times, 1 visits today)
One thought on “Leef natuurlijk, wees samen | # 3.59
  1. Bij OCCAM zijn ze steeds minder aardig. Donaties van wapens en sabotagemiddelen
    zijn daar steeds meer welkom omdat een harde opstand zich steeds meer uitbreidt.
    Helaas noodzakelijk voor een terugkeer naar prenormaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *