Overige

Maurice de Hond: Hypothese Covid verspreiding, Mona QR ontslag!

Via getalsmatige voorbeelden heeft Maurice de mogelijke verspreidingspatronen van Covid-19 verklaard. Let wel: het is hypothetisch, maar toch. In dezelfde lijn wordt dieper ingegaan op het maurice.nl onderzoek, waarin stap voor stap duidelijk wordt gemaakt hoe het Coronavirus zich verplaatst. Uiteraard wordt teruggeblikt op het ontslag van Mona Keijzer, waaraan Maurice de laatste dagen twee artikelen heeft besteed. Ra ra aan wiens kant hij staat. Mona kon zich o.a. niet vinden in het hanteren van de QR Code om toegang tot o.a. de horeca-zaken te krijgen.Natuurlijk kijken we in dat opzicht ook naar de cijfers, want die zouden die QR Code enigszins legitiem maken. Niet dus. Sinds 17 september is volgens de berekeningen van ons Green Team het aantal ziekenhuisopnames per dag gedaald tot onder de 40 en daalt iets sneller dan verwacht, nadat de cijfers in eerste instantie iets hoger uitvielen. Wel lijken de PCR cijfers iets achter te blijven. Komt misschien omdat het testbeleid door de komst van het Corona toegangsbewijs is veranderd met dus meer testen.

(Visited 503 times, 1 visits today)
One thought on “Maurice de Hond: Hypothese Covid verspreiding, Mona QR ontslag!
  1. Wàt een komedie, zeg !!!

    En dàt allemaal voor het instellen van een informatica-dictatuur of vergis ik mij soms ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *