Café Weltschmerz

Mindfuck – Max von Kreyfelt en Jack Tucker

Drie beroepsgroepen in de samenleving staan bekend om hun vaardigheden te misleiden, te weten: criminelen, goochelaars en politici. In deze aflevering spreekt Max von Kreyfelt met illusionist, cabaretier en goochelaar Jack Tucker over de techniek en werking van een geslaagde mindfuck. Leven wij in een illusie?

(Visited 560 times, 1 visits today)
One thought on “Mindfuck – Max von Kreyfelt en Jack Tucker
 1. NOG MAAR EENS DE ILLUSIE
  Wellicht om het lot van pro-life organisaties te ontlopen wordt (behalve de verplichte spuit) de illusie van de lichamelijke integriteit in haar diepste grond in stand gehouden door de nieuwe media.
  Vermoedelijk is er slechts één mogelijkheid om te ontkomen aan de GREAT RESET.
  Namelijk dat het volk de regie over het menselijk leven volledig terug in eigen hand neemt, beter dan ooit tevoren.
  Seksuele beheersing in plaats van abortus.
  Na WO2 hebben overheden en wetenschappen met behulp van het massamedium de regie over het menselijk leven geheel in eigen hand genomen.
  Buiten bewustzijn maar met toestemming van de volken omwille maar één belang, de zogenaamde vrij seks.
  In Nederland staat de mens in de eerste 24 weken van zijn leven volledig buiten de bescherming van de wet.
  Achter gesloten deuren worden met het menselijk leven alle denkbare en ondenkbare experimenten uitgevoerd, ook met baby’s die geboren zijn en alsnog ten dode opgeschreven.
  Duizenden weeskinderen werden misbruikt voor experimenten.
  In de loop der jaren zijn de mensen gaandeweg geïndividualiseerd en met een onvoorstelbaar bombardement aan reclame omgevormd tot consumenten die in de verste verte niet bij machte zijn zich te identificeren met het ongeboren leven. Een toestand waarin zij zelf verkeerden aleer zij tot consumptie overgingen.
  In voorbereiding op de GREAT RESET hebben politiek en massamedia de mens inmiddels zelfs wettelijk de status van Gender verleend.
  Een seksueel wezen dat zich op alle denkbare manieren seksueel lustig manifesteert.
  Dat kunnen tegenwoordig alle soorten Genders zijn, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, Interseksers, queers, aseksuelen, panseksuelen en als laatste in het rijtje cisgenders (heteroseksueel)
  Pedoseksuelen zijn nog niet in dit rijtje (lhbtiqapc) van de Genderclub opgenomen, maar sinds jaar en dag wordt door diverse instanties, politiek en media hard gewerkt aan de ‘emancipatie’ van pedofielen.
  De mens wordt niet langer aangeduid op grond van zijn lichamelijke verschijning maar op grond van zijn seksuele gedragingen.
  Nu nog een lijstje voor andere gedragingen; lafheid, liegen, bluffen, moorden, fantaseren, hoogmoedigheid, etc. en uiteraard combinaties daarvan.
  Als consument hebben we niet het minste bewustzijn dat we zelf een product zijn geworden.
  Een product waarvan de lichamelijke integriteit op voorhand en met voorbedachten rade wordt geschonden, maar ook dat is de consument zich geheel niet bewust.
  Dat gebeurd in kinderproductiebedrijven die kinderen leveren aan Genders incluis de alleenstaande Gender die geen hondje van de fokker wil.
  Het embryo, opgeslagen in het stikstof wacht op afname.
  Zelfs het sperma waarmee kinderen gefabriceerd worden komt uit het ijs.
  Zoals met abortus en de meest gruwelijke experimenten, is de kinderconsument, geheel bevangen door de kinderwens, niet in staat zich te identificeren met het kunstmatig geproduceerde kind.
  De gevolgen van dit mensonterende commerciële experiment zijn onbekend, zoals dat ook het geval is met de experimentele griepspuit.
  Hoe dan ook, gewenst of ongewenst kind, de consument wordt respectievelijk door de aborteur en de kinderproducent op zijn wenken bediend.

  Inmiddels is het grootste beest dat de wereld ooit gekend heeft, opgestaan. Klaus Schwab is zijn naam.
  Volgens hem moet de mens ‘aangemoedigd’ worden om chips te implanteren in zijn lichaam, chips die je brein kunnen lezen.
  Als het goed is weet u wat ‘aanmoedigen’ betekent.
  De wijze van aanmoediging zal niet veel verschillen met die van de QR code, de huidige voorloper van de chip in uw hersens.
  Klaus weet t.z.t. ongetwijfeld waar de chiploze woont.
  De nieuwe mens wordt een soort samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld.
  Door het aflezen van hersengolven en andere signalen zou het mogelijk zijn om met behulp van dergelijke technologie gedachten op te vangen of iemands gemoedstoestand te bepalen.
  Wie een heel klein beetje kan nadenken weet waar dit toe gaat leiden.
  Dit alles werd wettelijk mogelijk door de vogelvrijverklaring van het ongeboren kind en het onkundig houden van de mediaconsument.
  Ik denk dat wij met behoud van ons recht de ongeborene legaal te doden niet ontkomen aan de plannen van de nieuwe wereldheersers.
  Ik vermoed dat abortus, onlangs door de EU toegekend als mensenrecht, in de nieuwe wereld een plicht zal worden als niet aan de regels is voldaan.
  Dat het verwekken van kinderen alleen zal worden toegestaan aan mensen die over een geschikt verklaard lichaam beschikken en bereid zijn het kind te voorzien van een hersenimplantaat.
  Dat kunstmatig verwekte kinderen met hersenimplantaat zullen worden toegewezen aan mensen die niet over een fysieke geschikt verklaring beschikken maar wel geschikt geacht worden een kind groot te brengen volgens de opgelegde regels. Hoe dan ook het zal volledig gedaan zijn met de lichamelijke integriteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *