Café Weltschmerz Viruswaarheid

(On)Gezondheidsraad onschendbaar? Het vonnis vakkundig ontleed – Jeroen Pols & Maria Louise Genet

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door.

In de eerste 10 delen van deze reeks bij Weltschmerz is het Dossier (On)Gezondheidsraad besproken, waaronder de sommatiebrief, de dagvaarding in de bodemprocedure, de dagvaarding in de kort geding procedure, de zitting op 8 november 2021, de rol van het CBG, Kamerdebatten, wetgeving en andere bijbehorende zaken. Op 29 november jl. is uitspraak gedaan in deze zaak.

In deel 11 is uitgebreid ingegaan op het nieuwe wetsvoorstel rondom de mogelijke invoering van 2G en de uitbreiding van de coronatoegangsbewijzen naar niet-essentiële winkels en dienstverlening (CTB’s / QR-code / QR-app).

In deel 12 werd er ingegaan op het demonstratierecht. Daarbij werd ingegaan op het rapport van de Venice Commission en de folder van burgemeester Halsema (2018). Naar aanleiding van deze aflevering is er een maatschappij uitzending opgenomen (thema: juridisch) waarin diverse vragen zijn beantwoord van de 60 mensen die vragen hadden ingestuurd (circa 150 vragen in totaal). Deze vragen zijn geordend per thema en daarna door een panel van 5 juristen behandeld. Deze uitzending kan bekeken worden op de website van Viruswaarheid (www.videowaarheid.nl) vanaf donderdag 9 december om 20.00 uur. Ook zullen er 4 fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd op de volgende woensdagavonden: 15 en 22 december 2021 en 12 en 19 januari 2022. Houd hiervoor de website en de nieuwsbrief van Café Weltschmerz in de gaten indien je je zou willen aanmelden voor een van deze bijeenkomsten.

Op 29 november jl. is uitspraak gedaan in de zaak tegen (de volgende 3 partijen) de Staat, de individuele leden van de Gezondheidsraad en het CBG. Vandaag (in deel 13) wordt het vonnis ontleed en punt voor punt besproken. Is er sprake van materiële rechtsweigering door deze rechter? Oordeel zelf.

Bronnen:

~ Vonnis Rechtbank Den Haag d.d. 29 november 2021 inzake de Gezondheidsraad: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:12992

~ Brief Hugo de Jonge d.d. 16 november 2020 met kenmerk 1779693-214027-IZ over het feit dat het een risico is aangezien het om een nieuwe techniek gaat (zie pagina 3 en dan de 3e bullet van de 5 bullets in het grijze vlak): http://www.aanbestedingsnieuws.nl/wp/wp-content/uploads/2020/11/kamerbrief-over-aankoop-covid-19-vaccins-1.pdf

~ Volgens de voorwaardelijke toelating door de EMA d.d. 21 december 2020 (zie pagina 2 van 105) zijn de injecties van Pfizer BioNTech (Comirnaty) alleen toegelaten voor actieve immunisatie (met andere woorden: je mag het middel alleen voor jezelf gebruiken en dus níet om een ander te beschermen): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf (zie pagina 2 van 71 onder hoofdstuk 4 “Clinical Particulars)”, in het bijzonder paragraaf 4.1 “Therapeutic Indications”).

~ Google dit kenmerk: 3273623-1018318-GMT voor de brief van Hugo de Jonge d.d. 1 december 2021 waarin hij Kamervragen beantwoordt van Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD) over het EMA-rapport inzake onder andere de beoordeling en voorlopige goedkeuring van het Pfizer-vaccin (2021Z18269 ingezonden 20 oktober 2021).

~ Staatscourant d.d. 30 maart 2020 over wijziging procedure gentherapie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html

~ Vonnis Rechtbank Den Haag d.d. 29 november 2021 inzake de PCR-test: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:12449

~ Vonnis Rechtbank Den Haag d.d. 24 juli 2021 inzake alle maatregelen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:6856

(Visited 714 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *