Café Weltschmerz

Poppencast tv # 13 – “Gaan we dit er nog uit knippen?”

4 thoughts on “Poppencast tv # 13 – “Gaan we dit er nog uit knippen?”
 1. Hierbij het dringende verzoek aan u, in het belang van de gezondheid van niet-gevaccineerden, uw banden met het kvbm genootschap te verbreken: zij brengen
  de gezondheid van niet-gevaccineerden willens en wetens in gevaar door hun ondoordachte en voor niet gevaccineerden schadelijke- doelstelling.

 2. Pauline van Steijnen, Roland Pierik en Ernst Numann zijn verrast met de ontvangst van de Roland Freisler Penning, een hoge duitse onderscheiding ingesteld door de bondspresident Angela Merkel op 30 oktober 1993, de honderjarige geboortedag van deze briljante rechtsgeleerde.

  Freisler was volgens zijn tijdgenoten een geweldig redenaar, maar ook niet geheel zonder kritiek. Vooral uit kringen waar de gedachte prevaleerde boven het belang van de volksmassa kwam aanvankelijk weerstand. Dankzij zijn snel rijzende ster en de steun van de NSDAP verstomden de aanvallen op zijn persoon en gedachtegoed binnen enkele jaren grotendeels.

  Freisler was zeer effectief
  en nauwgezet in slechts een drietal jaren wist hij een vijfduizend misdadigers tegen de staat definitief uit de biosfeer te verwijderen.
  Zijn vele voorgangers deden daar meer dan tien jaar over.

  Zijn vroegtijdige dood door een omvallende zuil van het berlijnse gerechtshof
  in 1945 was een grote schok voor IG-Farben en Bayer en noopte tot aanmaak van meer blauwzuur pellets voor het buitengerechtelijk bestrijden van onmaatschappelijke elementen in de tijdelijke eindfase van nationaalsocialisme.

  Bovengenoemd drietal heeft zich in hoge mate in dienst gesteld van de hernieuwde wereldorde waarin geen plaats meer mag zijn voor onverantwoordelijke en criminele elementen die zich met een onafhankelijk ratio verzetten tegen de depopulatie en transhumanisering van onze aarde tot heil van een, in moreel opzicht, beperkte elite.

  Ernst Numann ontvangt de gouden munt,
  Roland Pierik de zilveren en ten leste zal
  in brons de penning aan Pauline worden
  uitgereikt op 16 augustus 2021 in den Haag door Ferd Grapperhaus.

  De penning verbeeldt een veewagon en een
  grafeennanobuis in de vorm van schoorsteen. De lettters N en S zijn een mooie verwijzing naar de oude band over het spoor tussen Nederland en Duitsland. Het lint van hennep is trouwens versterkt met grafeen zodat in geval van een wanhoopsdaad een zekerder afloop is gegarandeerd.

  De redactie van Graf zur Eins bis Oxide wenst het drietal hartelijk geluk met hun welverdiende onderscheiding.

  bron: http://www.weit-welt-wappie@entlarven@nsdap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *