Klagemauer

Prof. Dr. Burkhardt en Prof. Dr. Lang: Spike-proteïne prikje werkt dodelijk

3 thoughts on “Prof. Dr. Burkhardt en Prof. Dr. Lang: Spike-proteïne prikje werkt dodelijk
 1. Kabinet en kamerkartel dubbel en dwars boosteren?
  Niet te vergeten de Oranjes en hun Onkel Klaus Schwab?

  DE GROTE ELITOCIDE?

 2. PERSBERICHT WEER ACTUEEL

  Pauline van Steijnen, Roland Pierik en Ernst Numann zijn verrast met de ontvangst van de Roland Freisler Penning, een hoge duitse onderscheiding ingesteld door de bondspresident Angela Merkel op 30 oktober 1993, de honderjarige geboortedag van deze briljante rechtsgeleerde.

  Freisler was volgens zijn tijdgenoten een geweldig redenaar, maar ook niet geheel zonder kritiek. Vooral uit kringen waar de gedachte prevaleerde boven het belang van de volksmassa kwam aanvankelijk weerstand. Dankzij zijn snel rijzende ster en de steun van de NSDAP verstomden de aanvallen op zijn persoon en gedachtegoed binnen enkele jaren grotendeels.

  Freisler was zeer effectief en nauwgezet in slechts een drietal jaren wist hij een vijfduizend misdadigers tegen de staat definitief uit de biosfeer te verwijderen. Zijn vele voorgangers deden daar meer dan tien jaar over.

  Zijn vroegtijdige dood door een omvallende zuil van het berlijnse gerechtshof in 1945 was een grote schok voor IG-Farben en Bayer en noopte tot aanmaak van meer blauwzuur pellets voor het buitengerechtelijk bestrijden van onmaatschappelijke elementen in de tijdelijke eindfase van nationaalsocialisme.

  Bovengenoemd drietal heeft zich in hoge mate in dienst gesteld van de hernieuwde wereldorde waarin geen plaats meer mag zijn voor onverantwoordelijke en criminele elementen die zich met een onafhankelijk ratio verzetten tegen de depopulatie en transhumanisering van onze aarde tot heil van een, in moreel opzicht, beperkte elite.

  Ernst Numann ontvangt de gouden munt,
  Roland Pierik de zilveren en ten leste zal
  in brons de penning aan Pauline worden

  uitgereikt op 16 augustus 2021 in den Haag door Ferd Grapperhaus.

  De penning verbeeldt een veewagon en een grafeennanobuis in de vorm van schoorsteen. De lettters N en S zijn een mooie verwijzing naar de oude band over het spoor tussen Nederland en Duitsland. Het lint van hennep is trouwens versterkt met grafeen zodat in geval van een wanhoopsdaad een zekerder afloop is gegarandeerd.

  De redactie van ‘Graf zur Eins bis Oxide’ wenst het drietal hartelijk geluk met hun welverdiende ondescheiding.

  bron: http://www.weit-welt-wappie@entlarven@nsdap
  PS Binnenkort worden Mark Rutte, Hugo de Jonge, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en
  Ferd Grapperhaus onderscheiden met de ‘Vijf Galgen Verdienste’ en de uitnodiging
  voor de in ontvangstname zal luid toegejuicht worden. Voor de plechtigheid neemt het vijftal plaats op de klimaattafel van Guy Jap Tan en daarna laten zij ons lijfelijk zien dat hun politieke toekomst aan een grafenen strop hangt.

 3. MURDER BY VACCIN

  En wat hadden de echte wetenschappers van meet af aan gezegd?
  De gentherapie werkt niet, is experimenteel en gevaarlijk!
  Maar de Schetters, Luc Montagnier, Didier Raoult, Foutillan werden
  belasterd, geframed, vervolgd en zelfs in een gesticht geplaatst.

  De logica volgt uit de instructies van Klaus Schwab. Maurice bemoemt
  het niet zo bikkelhard om te voorkomen dat hij totaal verdwijnt van alle
  media?

  Gewoon terug gaan naar de griep, vaccinaties helpen daar niet.
  Dodelijke gentherapie WEL. Voor gefaseerde depopulatie door herhaalde boosters.
  Maurice doe eens wat met de samengestelde interest en vaccins en het
  feit dat slechts een paar boosters nodig zijn voor een afname van de
  immuniteit met 50 % en een evenredige ontvolking.

  Hier vindt u de ECHTE AGENDA:
  “We will find or cause something a pandemic targeting certain people, a real economic crisis or not, a virus affecting the old or the fat, it doesn’t matter, the weak will succumb to it, the fearful and stupid will believe in it and seek treatment. We will have made sure that treatment is in place, treatment that will be the solution. The selection of idiots then takes care of itself: You go to the slaughter by yourself. ” [The future of life – Jacques Attali, 1981] Interviews with Michel Salomon, Les Visages de l’avenir collection, éditions Seghers”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *