Café Weltschmerz

Remote Viewing – Heidi Gündel en Patrick aan de Kerk

Heidi Gündel in gesprek met Patrick aan de Kerk (54) vader, voormalig advocaat, DJ, producent van dansmuziek en deskundige op het gebied van remote viewing. Tien jaar geleden had Aan de Kerk een advocatenkantoor met als specialisme bank- en effectenrecht.Na jaren hard werken besloot hij de luwte op te zoeken en maakte een carrièreswitch. Dit besluit stelde hem in staat om zich meer te richten op zijn interesses in andere zaken. Zo ging hij op zoek naar antwoorden op vragen als: wat is de omvang van bewustzijn en gewaarwording eigenlijk? Tijdens deze zoektocht kwam hij op het spoor van remote viewing. Vanaf de eerste persoonlijke resultaten raakte hij gefascineerd en liet het onderwerp hem niet meer los. Aan de Kerk volgde een cursus bij de ‘Sandra Hilleard Academy’ volgens de CRV-methode (Controlled Remote Viewing). Na zijn opleiding raakte hij betrokken bij enkele opdrachten, waaronder een betaalde opdracht met goede resultaten. Inmiddels is hij een opleiding gestart volgens de HRVG-methode bij ‘The Ascension Center for Higher Consciousness’. Aan de Kerk omschrijft remote viewing als een methode waarmee het vermogen – waar ieder mens mee is uitgerust – wordt ontwikkeld om ergens anders dan waar je bent te kunnen waarnemen (horen, zien, ruiken, proeven en voelen), zonder dat de grenzen van tijd en ruimte daarin een belemmering vormen. Goed getrainde remote viewers kunnen op de plek (target) waarnaar op afstand wordt waargenomen, ook de sfeer en de emotionele staat van de aanwezige personen waarnemen. In een enkel geval kunnen remote viewers zelfs beleven dat zij daadwerkelijk op de locatie zijn (bilocaliteit). Onderbouwd door observaties binnen de kwantumfysica, bestaat er in theorie een allesomvattend informatieveld waarin alle in het universum aanwezige data ligt opgeslagen. Dit veld bevat dus alle informatie zoals bijvoorbeeld gebeurtenissen, mensen, plaatsen en gebouwen. Alle informatie uit het nu, het verleden en de toekomst – dus onafhankelijk van hoe ver weg deze informatie is in tijd of ruimte – bevindt zich in dit veld. Om de informatie te kunnen ‘zien’, volgen de remote viewers een protocol die hen in staat stelt een kanaal tot hun onbewuste te openen om zodoende toegang te krijgen tot dit universeel informatieveld. Iedereen kan deze vaardigheid dus in meer of mindere mate ontwikkelen. Begin jaren 70 ondersteunde de CIA het programma remote viewing om te onderzoeken of een vorm van buitenzintuigelijke waarneming van nut kon zijn bij het vergaren van inlichtingen. De CIA brak het programma eind jaren 70 af. De Defence Intelligence Agency (DIA) nam het programma vervolgens over en bleef tot 1995 steunen onder de naam Project Stargate. Door het Amerikaanse leger werd de techniek in die tijd ingezet als spionagewapen. Militairen op de Amerikaanse kazerne konden zo waarnemen op locaties in Rusland, China en later in het Midden-Oosten. In 1995 stelde de American Institute for Research een panel samen bestaande uit Ray Hyman, psycholoog aan de universiteit van Origon, en Jessica Utts, parapsycholoog en hoogleraar statistiek aan de Universiteit van California. Utts staat bekend om haar onderzoek naar remote viewing. Ze kregen de opdracht om het Stargate Project te evalueren dat werd uitgevoerd door het Stanford Research Institute en later door de Science Application International Corporation. Voor dit onderzoek ontvingen kopieën van de verslagen van alle remote-viewing experimenten uitgevoerd in de twintig jaar dat het programma bestond. Utts concludeerde dat de resultaten, gezien in samenhang met andere recente parapsychologische experimenten, het bestaan aantonen van helderziendheid. Hyman, bekend scepticus over dit onderwerp, onderschreef het overweldigende wetenschappelijke bewijs, maar weigerde om op basis van statistische significantie aantallen treffers de conclusie te trekken dat een paranormaal verschijnsel bewezen is. Utts schreef in haar samenvatting onder andere: “Op grond van de normen aangelegd bij elk ander terrein van wetenschap, is mijn conclusie dat helderziendheid hiermee duidelijk is aangetoond. De statistische resultaten van de onderzochte studies stijgen ver uit boven wat op grond van het toeval verwacht mag worden”. Toch werd het programma na het rapport officieel stopgezet. In datzelfde jaar werd het Farsight Institute opgericht die het onderzoek naar remote viewing verder voortzetten. Bekende remote viewers uit die tijd waren Russel Targ en Hal Puthoff (beiden de natuurkundigen die de onderzoeken bij SRI leidden), Pat Price, Joseph McMoneagle, en David Morehouse. Eén van de meest indrukwekkende remote viewers was Ingo Swann. Zijn deelname aan het onderzoek rondom parapsychologie begon in 1969, hij was toen 36 jaar oud. Gedurende twintig jaar werkte hij uitsluitend in gecontroleerde laboratoriumopstellingen met wetenschappelijk onderzoekers, die hem allerlei testen afnamen. Door zijn deelname aan duizenden wetenschappelijke experimenten, wordt hij beschreven als ‘het wetenschappelijk meest geteste proefkonijn’ in het veld van de parapsychologie.

We hebben een FB ban te pakken!

Vanzelfsprekend kun je ons blijven volgen, natuurlijk via de site hetanderenieuws.nl en via het censuurvrije social media platform; Vriendenplek.nl https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws
Op Facebook plaatst ook de pagina https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat al onze video’s.
Ook via Signal zijn we te volgen: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

(Visited 456 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *