Overige

Satanisme is echt. Demonen bestaan. David Icke verbindt de puntjes – Nederlands ondertiteld

Alles is trilling. Dit kwam ik tegen, eind jaren 1980′, in een boek dat ik las over mantra’s. Maar het zou nog een aantal jaren voordat ik begon te begrijpen dat, in deze drie woorden, de sleutel lag vervat tot het begrip van… alles?

 Dat moment kwam toen ik kennis maakte met wat men noemt het resonantieprincipe, of stemvorkprincipe.

 Wanneer je twee gitaren naast elkaar zet die precies gelijk gestemd zijn, en je slaat een snaar aan van de ene, dan verplaatst de trilling die dit genereert zich door de lucht en bereikt de gelijk gestemde snaar van de andere gitaar. Deze wordt hierdoor ook in trilling gebracht op dezelfde frequentie. Ook deze trilling verplaatst zich weer in de ruimte. Als de snaar die in eerste instantie werd aangeslagen ondertussen tot rust is gekomen wordt die, omdat deze nog steeds gelijk is gestemd, opnieuw in trilling gebracht. Anders gezegd, door een actie die in gang werd gezet kwam een uitwisseling tot stand.

 Het zit eigenlijk ook verpakt in de uitdrukking “energie vloeit naar waar de aandacht zich op richt” (“energy flows where attention goes”). Door de aandacht te richten ontstaat een bepaald energieveld dat bestaat uit vibraties, trillingen die zich naar alle kanten uitstrekken. Wanneer, net als in het voorbeeld van de twee gelijk gestemde snaren van een gitaar, deze trillingen iets bereiken dat gelijk gestemd is wordt dit in trilling gebracht middels resonantie en wordt de trilling teruggestuurd. Als men afgestemd blijft op die frequentie dan ontvangt men meer van wat in eerste instantie werd uitgezonden.

 Hoe kunnen we dit principe voor onszelf in positieve zin toepassen?

 Je kunt de mens een beetje vergelijken met een zender/ontvanger. Zo’n apparaat wordt afgestemd op een bepaalde frequentie binnen het spectrum van radiogolven. Een boodschap wordt uitgezonden die alleen gehoord kan worden door een ontvanger die is afgestemd op die frequentie. De ontvanger kan op zijn beurt weer een boodschap terugsturen die ontvangen wordt mits de frequentie onveranderd blijft.

 Vertaald naar de mens; onze gedachten, gevoelens en emoties bepalen samen het frequentiepatroon dat we voortdurend uitzenden. Afhankelijk van de samenstelling van dit geheel, hoger of lager, komt dit signaal bij fijnstoffelijke entiteiten die zich bevinden in een voor ons niet waarneembaar, hoger of lager, deel van het elektromagnetisch spectrum. De boodschap, in de vorm die we interpreteren als onze eigen gedachten, de basis van ons handelen, is positief of negatief, al naargelang het trillingsgetal van het oorspronkelijke signaal.

 Zo kan contact met een hoge entiteit leiden tot ingeving van positieve gedachten en inspiratie, met positief handelen als gevolg. En kan contact met een lage entiteit aanleiding zijn voor ongewenst, a-sociaal of crimineel gedrag. Dan rijst de vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk was voor negatief gedrag. Was het de menselijke persoon of werd zijn lichaam tot negatief handelen gedwongen door een lage entiteit van buitenaf, waar je zou kunnen spreken van bezetenheid.

Een esoterische school die ik begin jaren 1990′ bezocht onderwees dat zich ergens in onze gedeelde ruimte ook zogeheten essenties bestaan, pure energievormen van een bepaalde kwaliteit of eigenschap. Van wenselijke zaken als liefde, zorgzaamheid, verdraagzaamheid, zorgvuldigheid, etc. Maar ook onwenselijke als haat, angst, intolerantie, achterbaksheid, afgunst, e.d. Door, meestal onbewust vanwege onbekendheid met hoe het werkt, een signaal uit te zenden van de ene aard of de andere ontstaat een contact en uitwisseling met de essentie ervan. Is het uitgezonden signaal van een lage trilling dan is dat wat men terugkrijgt. Is het van een hoge trilling dan ontvangt men meer van deze eigenschap in pure vorm, uit de pure essentie van die specifieke eigenschap of kwaliteit.

Vanuit dit principe probeer ik bewust alles wat ik doe te doen met zorg en aandacht. Hiermee zend ik die frequentie uit en “houd de lijn open” om een interactie op te zetten met de essentie van zorg en aandacht, vibraties met een hoog trillingsgetal die ervoor zorgen dat ik ver uit de buurt blijf van het gebied van frequenties waar demonen en andere lage entiteiten zich ophouden.

Elk principe, elk gereedschap is neutraal. Het is aan de intentie van degene die iets aanwendt of het positief of negatief wordt gebruikt. Is het verkeerd om iemand te snijden met een mes? Niet als je een chirurg bent… Dus werkt het andersom ook. Iemand die voortdurend ontevreden is, gefrustreerd, boos, haatdragend, terneergeslagen, allemaal zaken die een laag trillingsgetal in zich dragen, deze mix van lage frequenties is wat zo iemand uitzendt en op afgestemd blijft. Het resultaat is het aantrekken van nog meer negativiteit, men stelt zich open voor lage entiteiten die je in het negatieve willen houden omdat dit de lage energie genereert die hun “voedsel” vormt.

Het is moeilijk te ontsnappen aan deze vicieuze cirkel. Men zal, in vol bewustzijn, zijn gedachtepatroon moeten veranderen. Zijn trillingsgetal moeten verhogen om contact te maken met entiteiten van een hoog trillingsgetal, de essenties van liefde, zorgzaamheid, zorgvuldigheid.

Het is allemaal zeer subtiel. Zonder daadwerkelijk bewust zijn, en omringd door de voortdurende afleidingen van het dagelijks leven, en zonder de nodige kennis, zullen degenen die dit ondergaan blijven denken dat de negatieve gedachten die zij horen in hun hoofd hun gedachten zijn, de gedachten die voorafgaan aan hun handelen. Maar is alles dat we horen in ons hoofd wel onze gedachten? Of wordt een deel ervan ons ingefluisterd van buitenaf, om ons verder omhoog te helpen of ons verder de grond in te boren, afhankelijk van het frequentiepatroon dat men uitzendt, ofwel of men contact maakt met hoge of lage entiteiten, het Goede of het Kwade.

Vanuit deze optiek volgt spijtig genoeg de conclusie dat de meesten in de massa in meer of mindere mate bezeten worden door negatieve entiteiten door een gebrek aan bewustzijn en kennis, informatie.

Dit is precies de reden waarom de heersende krachten deze kennis geheim willen houden. Als iedereen het wist, en iedereen zou navenant handelen om zijn trillingsgetal omhoog te brengen, dan zou dit de demonen hun voedingsbron ontnemen. Zij bezitten die kennis als sinds lang vergeten tijden en het onthouden van die kennis garandeert hun status quo. Vandaar de zwaarste straffen voor hen die deze geheimen onthullen aan anderen buiten de club.

O, en Nederland krijgt in deze video nog een bijzondere vermelding…

Vertaling en bron:

Je kunt Erick volgen via zijn eigen Bitchute kanaal: https://www.bitchute.com/channel/Dn2nOjrl76U1/

Ook is Erick te volgen via het censuurvrije Vriendenplek: https://vriendenplek.nl/ErickvanDijk

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

Van Jail naar Freedom? Klik & Klaar! –>  Vriendenplek.nl 

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIMnl

X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

Signal Kanaal 2: https://signal.group/#CjQKIN8Hi3DUBfV7RSX3WQLvthuGQRrt5PQuZp3jtVUo_LFJEhCohjtqAahO2qYhJlLHWtIT 

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 70 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 2.801 times, 1 visits today)