Jorn Luka

The Trueman Show # 50 Tijn Touber

Ik zou graag willen beginnen met mijn dankbaarheid uit te spreken. Dankbaarheid voor de reis die ik mag maken. Dankbaarheid voor het feit dat ik deze reis met zovelen van jullie mag delen. En uiteraard ook dankbaarheid dat we voor deze 50ste aflevering uitgenodigd zijn door Tijn Touber om in zijn nieuwe huis in Landsmeer een heerlijk gesprek te komen voeren. Tijn is lang muzikant geweest en heeft ontzettend veel meegemaakt in dat wereldje. Daarin herken in veel in mijzelf. Een lange periode van veel seks, drugs and rock & roll om er vervolgens achter te komen dat het leven meer te bieden heeft. Hij maakte de reis naar binnen wat uiteindelijk resulteerde in een lange periode in Azië waar hij veel kennis over het bewustzijn heeft opgedaan. Vervolgens ging hij aan de slag als onderzoeker, journalist, meditatieleraar en auteur van inmiddels 7 boeken. Een van de boeken uit zijn pen heet Time Bender. Een boek wat ik in 1 ruk heb uitgelezen en ik zelf als erg inspirerend en inzichtelijk heb ervaren. Een boek over het ontstaan van de mens, ons universum, licht en donker, zielen, reïncarnatie en nog veel meer. Het boek is te aan te schaffen door een e-mail met daarin je naam en de volledige adresgegevens te sturen naar: info@parisbooks.eu. Het boek kost 21 EU. Ik zeg doen! Tijdens ons gesprek zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. Zo bespraken we het ontstaan van de mensheid. De rol van Reptilians, Anunnaki en nog een hoop andere wezens. We spraken over spiritualiteit, de rol van het kwaad en hoe wij daarmee omgaan, onze zielen, ons doel op aarde, innerlijk werk, strijden, frequenties en een hoop meer. Ik ben onwijs dankbaar dat ik dit gesprek met Tijn hebben kunnen voeren deze 50ste aflevering. Het geeft namelijk goed weer waar ik ben in mijn proces en het heeft me om deze reden ook echt geïnspireerd. Hopelijk jullie ook!

(Visited 751 times, 1 visits today)
7 thoughts on “The Trueman Show # 50 Tijn Touber
 1. Geweldig, dit soort mensen , jong en slim, heeft de wereld nodig , mensen die gesprekken voeren en open staan voor elkaars verhaal , geeft mij in ieder geval hoop

 2. idd slecht en wazig ing. J. Onno Dekker.
  Zie > Cancer Cured in 3 Minutes – Awesome Presentation by Gregg Braden.
  (((14:38 Min video info))) De genezing begint op 5min.>https://www.youtube.com/watch?v=VLPahLakP_Q
  Het gaat om de kracht van de geest door meditatie of gebed.

  Jezus zei..Mattheus 18:20 (“waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden”)….is de kracht van de menselijke geest

  Psalmen 82:6 “Ik heb gezegd: Gij zijt GODEN; en jullie zijn allemaal kinderen van DE ALLERHOOGSTE .

  Lukas 17:21
  ” Weet gij niet dat gij de tempel van God zijt, en [dat] de Geest Gods in u woont? – 1Co 3:16

  HANDELINGEN
  7 vers48 Hoe de Allerhoogste woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt; zoals de profeet zegt, – Handelingen 7:48 KJV U BENT DE TEMPEL VAN DE LEVENDE GOD …

  KJV
  ” Wat? weet gij niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest [die] in u is, die gij van God hebt, en gij niet de uwe bent? – 1Kor 6:19

  HET KONINKRIJK VAN GOD IS IN U.” (Lucas 17:21)

  “De mens is de maat van alle dingen”
  Mattheüs 6:22 “Het Licht van het lichaam is het (((OOG))) daarom, als uw oog ALLEEN IS, zal het hele lichaam vol licht zijn.”

  Genesis 32:30 Jacob zag God Face To Face ….en noemde de plaats Pineal.is singel eye- het 3e oog = de Pijnappelklier = Pineal gland …https://en.wikipedia.org/wiki/Pineal_gland

  En niet in een of andere kerk ! of n 3e tempel in het ? heilige land ….waarvan je de naam niet mag noemen…? Cellebrite NSO Pegasus spyware country of zoiets ?
  De god Jaweh op je mobieltje?

  Deze geestelijke kracht van de mens staat nog in een van de oudste bijbels die zijn te vinden in n paar Koptische kloosters in Egypte !

  ((((Helaas ontbreekt het in alle andere bijbels)))
  DE 144.000 “UITVERKORENEN” ZOALS BESCHREVEN IN DE BIJBEL:verwijst DIRECT naar 144.000 belangrijke hersenzenuwuiteinden in het menselijk hersensysteem, afkomstig van de 12 sets hersenzenuwen, de 12 stammen van Israël (ISIS) Ra en EL.

  De zeven zegels die in Jericho worden beschreven, zijn de zeven chakra’s, vandaar de betekenis van het getal 7 overal waar we kijken!
  De basischakra heeft 4 bloemblaadjes in zijn lotusbloem. Het sacrale heeft er 6. Dan 10, 12, 16 en 96 bloemblaadjes. Dat komt neer op 144.
  Vermenigvuldig 144 met 1000 bloemblaadjes in het kruinchakra. De 144.000!! BINGO!!
  Het zijn GEEN mensen. Het verhaal is geschreven in ALLEGORIES ………………….om de WARE ESOterische wijsheid te maskeren, verborgen voor de EXO-terischemassa’s van religieuze en zakelijke mind control.

  Zie > SANTOS BONACCI: VATICAANSE GESCHIEDENIS EINDELIJK ONTHULD.
  The Sacred Secret Of The Christ Within (presented by Santos Bonacci)
  (1) https://www.youtube.com/watch?v=4kneX0WUaXI

 3. PREAMBULE

  In Den Beginne …

  Toen (de) oneindige eenheid het begrip bewustzijn conceptualiseerde, en, uit eigen vrije wil, besloot om te reproduceren, om (zichzelf) te ervaren, vond (de) schepping plaats.

  Van daaruit ging het — die kant op — om te ervaren — ad infinitum …
  ____________________________________________________________________

  AKTE I

  Oneindige Verveling

  Door de dimensies reisden ze, almachtig, onbevlekt; multi-dimensionale wezens van licht. Ze wisten alle dingen (en nog een paar dingen ernaast). Ze waren oneindig plus één.

  Het was hen bekend dat ze juist die vrijheid misten die de lagere schepselen wel hadden, de macht van vrije wil; de vrijheid om te kiezen.

  Ze bestonden, ze waren wat ze waren, ze hadden geen ander alternatief; almachtig, universeel, onsterfelijk; oneindig onsterfelijk, bewoners van overal en nergens. Ze hadden geen substantie, hoe konden ze? Substantie is gefixeerd, onveranderlijk. Hierin zagen zij hun devolutie.

  AKTE II

  Achterwaarts Om Indruk Te Maken

  Ze bedachten een ontsnapping uit hun oneindige verveling. Er werd besloten dat ze achterwaarts konden evolueren, achterwaarts gaan om indruk te maken, en in één dimensie vonden ze een de mogelijkheid om substantie te worden; een mogelijkheid om te vergeten, een mogelijkheid om niets te weten. Ze hadden keuze ontdekt. Substantie is feilbaar, het degradeert, het houdt op te bestaan. Substantie sterft. Ze konden de dood kiezen, ze konden ophouden te bestaan.

  AKTE III

  Het Plan

  In hun oneindige verveling waren ze niet zo waanzinnig geworden dat ze hun eigen ondergang wilden, ze ontwikkelden dus een plan. Ze kozen een aantal (van hen) om achter te blijven, om in rotatie te worden vervangen. Ze kozen meesters van (de) substantie om de overlevering te garanderen. Ze programmeerden deze meesters met de kennis om opnieuw licht te worden zodat substantie de mogelijkheid zou hebben om door te gaan als voorheen; de mogelijkheid om oneindigheid te herwinnen. Het enige dat nodig zou zijn, zou de wil zijn om opnieuw te leren, plus de kennis van de meester.

  Het oneindige kon kiezen substantieel te zijn, het substantiële kon kiezen oneindig te zijn, een elegante oplossing. Het substantiële zou er ook voor kunnen kiezen om … niets te worden; totale dood.

  Het Spel Werd Geboren

  AKTE IV

  “Genesis 1: 1-4”

  In het begin … was oneindige eenheid
  Toen … zag bewustzijn het licht
  Angst volgde … duisternis eiste zijn rol op
  De strijd begon …

  AKTE V

  Macht

  In het licht groeide een vlek, een plek waar geen licht bloeide, duisternis. Sommigen hadden de mogelijkheid van een andere evolutie gezien. Een einde aan gelijkheid.

  Zoals gerelateerde, met elkaar verbonden, zaken de eigenschap hebben elkaar te beïnvloeden, zo had de ongelijkheid van substantie het licht geleerd om macht uit te oefenen. Sommigen zagen de kans om over het licht te heersen, om een, nooit eerder verbeeldde, universele hiërarchie te creëren.

  AKTE VI

  De Strijd Begon

  Duisternis bracht kennis in de substantie voort die geen meesters waren. Deze substantie hunkerde naar macht, zij gebruikten deze kennis om degenen te vinden die de overlevering hoog hielden. Ze grepen de overlevering voor zichzelf, ondermijnden het, verborgen het, beheersten het.

  AKTE VII

  Verslagen

  Voor het licht geworden substantie was er geen weg terug. Geen vrijheid om te kiezen, niets anders meer dan uitsterven. Toch …

  AKTE VIII

  Het Licht Vocht Terug

  Zorgvuldig, om de voorschriften van hun visie na te leven; de vrijheid om te kiezen, zaaiden ze de oprechten met de mogelijkheid om terug te keren.

  AKTE IX

  De Universele Strijd

  In het verloop van tijd, achterwaarts en voorwaarts, ging de kennis over van de duisternis naar het licht, van het licht naar de duisternis. Nooit een equilibrium, nooit een echt evenwicht; de universele strijd, de enige echte strijd … de strijd voor de vrijheid om te kiezen.

  AKTE X

  O

  Toen vergaten we ….

  ———————————————————————–

  https://vriendenplek.nl/read-blog/577_de-wereld-binnenin.html

 4. https://www.youtube.com/watch?v=gY1GBOnQe7o
  The Mystery of Adam and Eve – ROBERT SEPEHR
  Mantak Chia, een expert in Taoïstische filosofie, is een van de eersten die in het openbaar geheime Taoïstische tradities en technieken aan het Westen onthult, die vele millennia lang zorgvuldig werden bewaakt door keizers, hogepriesters, farao’s en andere elites.
  En Masons >rang 33 en daarboven…VRIJMETSELAARS
  Bron : Robert Sepehr is antropoloog en auteur
  Achter elke belangrijke godsdienst en traditie gaat een geheim schuil, dat door de geschiedenis heen streng wordt bewaakt en waarvan het (((volstrekt verboden))) wordt dit mysterie aan het publiek prijs te geven.

  Het mysterie van bio-magnetische (sex)energie en transmutatie
  Occult Secrets of Vril, Kundalini, Tantra, Esoteric Transmutation – ROBERT SEPEHR
  https://www.youtube.com/watch?v=Qp79A6-fmgk&t=0s Sinds de oudheid is de symbolische verering van de slang in culturen over de hele wereld waargenomen, en er werd vaak een soortgelijke betekenis aan gegeven, algemeen aanvaard als een symbool van goddelijke wijsheid en
  wijsheid en ituele zuiverheid. https://atlanteangardens.blogspot.com

  SEX ENERGIE …Prana, Chi, Orgone, Vril, zijn allemaal soortgelijke woorden die worden gebruikt om levenskracht, of bio-magnetische energie, te beschrijven. In het Taoïsme is het doel van spirituele oefening het harmoniseren van iemands wil met de Natuur, of “Eén worden met de Tao”. Dit omvat meditatieve en morele praktijken om ‘moeiteloze actie’ te bereiken, en om de fysieke, mentale, emotionele en spirituele vitaliteit te maximaliseren. https://atlanteangardens.blogspot.com

  Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

  Occulte Geheimen van Onsterfelijkheid – ROBERT SEPEHR
  https://www.youtube.com/watch?v=bfBn48MhKNA&t=0s
  Het Smaragden Tablet van Thoth/Hermes
  https://www.youtube.com/watch?v=qtWaZ

  God van Wijsheid, Dief van het Vuur
  https://www.youtube.com/watch?v=ZeQJc
  Het Tibetaans Boeddhistische Regenbooglichaam, of Bio-Magnetisch Lichtlichaam, fenomeen gaat terug op oude mondelinge overlevering, en ook in oude Griekse en Egyptische teksten, die verhalen bevatten van hen die de lichamelijke dood trotseerden of overstegen door middel van bewaakte heilige technieken van esoterische transmutatie.

  Kennis is macht, en er is geen macht groter dan kennis van jezelf. De kracht om te veranderen ligt volledig in zelfkennis. Waar het ons ontbreekt aan zelfkennis, ontbreekt het ons aan de kracht om te veranderen.

  https://www.youtube.com/watch?v=wtNYOj5yptI

  Tantra…Tantric Sex; An Ancient Yoga Practice … gaat niet alleen over de fysieke handeling van seks, maar het leert ons om seksuele verlangens te overstijgen in plaats van er aan toe te geven. Door het beoefenen van tantrische seks is het mogelijk dat het bedrijven van de liefde uren kan doorgaan … dagen … en hoewel dat verleidelijk kan klinken is het belangrijk om het spirituele pad niet uit het oog te verliezen. Vrouwen worden gezien als gelijkwaardig aan mannen.

  Wat is de Olie van Christus? Dit is de heilige olie die in het Grieks “Christos” wordt genoemd. Dit is het verhaal van de Christus in ons, in ieder van ons. De olie wordt door de kleine hersenen uitgescheiden uit het heilige claustrum of “santa” claustrum. Het verhaal van de Kerstman komt voort uit deze innerlijke wetenschap omdat de Kerstman spirituele cadeautjes door je schoorsteen brengt.

  It’s not some type of religion. It is esoteric truth and forbidden knowledge.
  De pijnappelklier geeft een mannelijk elektrisch deel af dat bekend staat als “honing”, en de hypofyse geeft het vrouwelijke magnetische deel af, “melk”. De heilige hemelen bevinden zich ook in de heilige gedeelten van onze hersenen. Dit is het land dat vloeit van melk en honing.

  De pijnappelklier is verbonden met de Pingala zenuw. De hypofyse is verbonden met de Ida zenuw. Deze staan bekend als de kundalini en de kundabuffer. Deze zenuwen strekken zich helemaal uit langs de ruggengraat en de “levensboom”. Deze zenuwen gaan naar beneden naar de plexus sacralis en het heiligbeen van ons lichaam/onderste ruggenwervels. De plexus sacralis bevat zeer sterke seksuele energie die een prachtige energie is, die wanneer geoogst, kan veranderen in een elektrische energie die terug omhoog gaat naar de hersenen. Het gebied van de zonnevlecht en de heiligbeenvlecht staat bekend als Bethlehem.

  Die olie van de Christus verlicht de optische thalamusklier, die ook bekend staat als “het licht van de wereld,” op het punt van “kruisiging.” Dan blijft het 3 dagen in het ongewisse (dood om zo te zeggen) zoals hoe Jezus stierf op 33 jarige leeftijd. Dit vindt plaats bij de 33ste ruggenwervel. Grappig hoe dit allemaal met elkaar samenhangt, is het niet? Of dit is spreken tot je hogere zelf, of je bent in volledige ontkenning van wat er in dit bericht en unieke berichten gelijk.

  Op dit punt, wanneer de olie exponentieel versnelt om de pijnappelklier te raken, worden al onze miljoenen of miljarden slapende hersencellen geactiveerd en werken we nu op het niveau van het Goddelijk brein vanuit de kleine hersenen.
  Dit zou de activering van je ware spirituele zelf zijn en je zult je herinneren wie je bent en waarom je geïncarneerd bent. De kennis die in onze hersenen is opgesloten komt naar buiten.

  Deze wetenschap geeft ons de kennis die we nodig hebben om onszelf te redden. Deze “oude heilige kennis” wordt voor ons verborgen gehouden en op een dag in de nabije toekomst zullen we vrij zijn van onderdrukking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *