Café Weltschmerz

UFO’s officieel erkend – Peter Toonen en Bart Uyttenhaegen

Peter Toonen in gesprek met auteur Bart Uytterhaegen over zijn boek “Ufo’s officieel erkend – Van doofpotaffaire tot openbaring”. Uytterhaegen studeerde Beeldende Kunsten aan het Sint-Lucas in Gent. Hij is inmiddels internationaal ufoloog en medeoprichter van de onderzoeksorganisatie BUFON (Belgisch UFONetwerk).Een indringende gebeurtenis in zijn jeugd – een zogenaamde “Close Encounter” – was voor Uytterhaegen het startschot om het UAP-fenomeen grondig te gaan onderzoeken. Zijn diepgaande studie van de afgelopen tien jaar, waaronder skywatch procedures en graancirkel onderzoek, wordt in zijn boek uitgebreid beschreven. Daarbij maakt hij gebruik van zijn uitgebreide internationale netwerk van vooraanstaande ufologen. Ook verrichte hij veel veldwerk op diverse UAP-hotspots, onder andere in Wiltshire, Engeland. Zijn werk is ingebed in diverse aan UAP gerelateerde vakgebieden zoals geschiedenis, archeologie, filosofie en religie, maar ook mythen, sagen en folklore.

Uytterhaegen werkt samen met internationale experten, waaronder Nick Pope (ex-MoD) die het voorwoord van het boek schreef, Stephen Bassett (PRG), Jim Penniston (ex-USAF) en Grant Cameron (auteur van o.a. ‘the Clinton UFO Story Book’). Dit leidde tot een exclusieve gelegenheid om het draaiend onderzoek van het MIC, Militairindustrieel complex (USA) van dichtbij te volgen en rechtstreekse informatie van een ex-functionaris bij AATIP, een voormalig Pentagon onderzoek naar UAP’s, in te winnen.

Dat we niet alleen zijn, is inmiddels zeker. Dit blijkt uit een overweldigende hoeveelheid bewijzen. 2021 schrijft nu al geschiedenis als het jaar waar UAP’s officieel erkend werden.

=

Volg Het Andere Nieuws nu via Signal: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

(Visited 937 times, 1 visits today)
6 thoughts on “UFO’s officieel erkend – Peter Toonen en Bart Uyttenhaegen
 1. Beste hetanderenieuws.nl volgers ! PAS OP
  j#tube staat vol met opzettelijke misleiding dwz halve waarheden en hele leugen.
  Wat dacht u van meneer David Wilcock en Benjamin Filford ? UNDERGROUND BASES NUKED!!!David Wilcock September 2011.mp4 …van kanaal >Emerald Green
  https://duckduckgo.com/?t=ffsb&q=UFO+…David…&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDwnyibwlIbA

  Benjamin is niet Benjamin maar Ben Fulford is Leon Greenberg (of Rockefeller fame).
  En zit nog steeds op J-tube….Benjamin Fulford – Arrest or Eliminate the Criminal…Cabal ?
  What ? yes WTF …al n jaar of 10 zit hij U voor te liegen
  Benjamin Fulford interviews David Rockefeller.mov

  https://duckduckgo.com/?q=Benjamin+Filford+i+&t=ffsb&iar=videos&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DopX5s4Zp3qk

  Persoonlijk …geloof ik nog eerder deze ex bankier die in gesprek was met TED ..de broer van JFK.
  Hij mocht het geld voor de verkiezingen beheren !
  George zei over Jimmy Carter die ken ik niet .
  antwoord was…doesn’t matter… we control them both.

  Tijdens zijn gesprek met TED kwam zijn14 jarige dochter binnen lopen…waarop Ted zei… ik wil met haar naar bed…George.. no you can’t,Ted ze is pas 14. Waarop TED…zei > i dont Care !!!!
  Op de tafel stonden sigaren kistjes vol met coke..En geloof het of niet ?
  De oude Pierre Elliot Trudeau was ook in hun midden.
  Elite insider George Green over >The Plan is to get rid of the Expendable Containers and Useless Eaters

  https://duckduckgo.com/?q=+George+green&t=ffsb&iar=videos&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcCD6dk2OtK8

  Aanrader zijn video George Green 2009 Update to The Big Picture UFO info
  https://duckduckgo.com/?q=George+green+the+big+picture&t=ffsb&iar=videos&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGMC2nLzTSmY

 2. Erkend door wie, dat heeft geen erkenning van het corrupte staatisme nodig, als men dat bedoelt, men moet zelf onderzoek doen, & ik heb dat ook al vele jaren gedaan! Het is uw eigen mening die voor jezelf moet tellen, niet die van tuig als politiek van deze planeet! Dat ze bestaan hangt niet van hun af, maar van de waarheid, de feiten. Die moet iedereen zelf beoordelen, niet weer zogenaamde experts zoals bij die virus zever! Wij moeten zelf de touwtjes van ons leven in handen houden, het niet in handen van derden laten! Waarom stelt men niet de vraag, waarom ze er weer een andere naam als UAP aan gegeven hebben? Dat is op zichzelf al verdacht in mijn ogen!

  Dat was ook zo in die corrupte politieke systemen over erkende godsdiensten of geen erkende godsdiensten, dat was ook maar om het onder hun controle te houden & niet de mensen zelf, ik snap niet waarom men daar voortdurend blijft in trappen in al die tricks voor controle over ons!

 3. Ik heb n bloedhekel aan merkwaardige lichtpunjes te te gaan zitten bekijken.
  Deze 1min video moest ik wel om lachen.
  Ik zei Enlil is BACK en drinkt ff n bak koffie boven de tempel in The original inhabitants of Jerusalem were Phoenician Canaanites. Jerusalem was originally a village built on a hill. The name “Urushalim is first found on Egyptian statues, circa 2500 B.C. “Urushalim”, in fact is a word of Canaanite derivation; the prefix “uru”, meaning “founded by”, and the suffix “salem” or “Shalem,” Phoenician Canaanite god of dusk. This evidence is reinforced by archaeology and by tablets found in Elba, Syria, dating back to 3000 B.C., on which the god Shalem being venerated in a city called Uruksalem is mentioned. The old name of the city Urushalim figures also in the Egyptian texts called Texts of Proscription of XII dynasty ‘ws’mm pronounced in Akkadian language Urushalim city of god.

  In the 14th Century B.C., King Abdi Hepa, king of the Phoenician Canaanites, wrote to the Pharaoh Akhnaton and implored him to rid Jerusalem of new invaders. He described a group of people known as the “Habirus”, as having already conquered Rushada, and advancing on Jerusalem. In the Bible, the story of Abraham mentions Melchizedek, the King of Salem (King of Jerusalem) and Priest of the Most High God (El Elion), who offered bread and wine to Abraham.

  In 1000 B.C., King David, conquered Jerusalem, and established it as his capital. At the time of his conquest, the city was known as “Jebus” but he renamed it Jerusalem, once again.

  Phoenician Canaanite High-Priestly “Apostolic Succession” of Yahweh’s Temple
  King David re-invested the Phoenician Canaanite High-Priest of Jerusalem to continue functioning in that position. Scholars have noticed two high priests are referred to in the account of Kind David’s life: Abiathar and Zadok. Abiathar is mentioned early in the narratives, even before David is (e.g. 1 Samuel 22:20), but Zadok the Priest appears suddenly, and only after the conquest of Jerusalem. Zadok was the Canaanite High Priest of Jerusalem, whom David permitted to continue to serve. Further, Zadok would also have been King of Jerusalem (city-state like all other Phoenician city-states). It is known that both functions were played by the same person in these Phoenician city-states. Zadok is identified with Araunah, the person who sold David the threshing floor for the purpose of building the altar (2 Samuel 24:18-25). The word Araunah is not a personal name; rather, it is a title meaning “the Lord.” King David conformed to the tradition which Abraham started when he recognized the validity of the older Phoenician Canaanite High-Priest and King of Jerusalem, Melchizedek.Jerusalem.

  Kenners weten dat Enlil -Jahweh is de halfbroer van de god Enki

  Kanaänitisch Fenicisch Jeruzalem,
  Urushalem, de stad gesticht door Shalem, de Fenicische god van de schemering.
  De oorspronkelijke bewoners van Jeruzalem waren Fenicische Kanaänieten. Jeruzalem was oorspronkelijk een dorp gebouwd op een heuvel. De naam “Urushalim” wordt voor het eerst aangetroffen op Egyptische beelden, rond 2500 v. Chr. “Urushalim” is in feite een woord van Kanaänitische oorsprong; het voorvoegsel “uru”, dat “gesticht door” betekent, en het achtervoegsel “salem” of “Shalem,” Fenicisch Kanaänitische god van de schemering. Dit bewijs wordt versterkt door de archeologie en door tabletten die in Elba, Syrië, zijn gevonden en die dateren van 3000 v. Chr., waarop melding wordt gemaakt van de god Shalem die wordt vereerd in een stad genaamd Uruksalem. De oude naam van de stad Urushalim komt

  Voorschriften van de XII dynastie ‘ws’mm uitgesproken in het Akkadisch als Urushalim stad van god.

  In de 14e eeuw v. Chr. schreef koning Abdi Hepa, koning van de Fenicische Kanaänieten, aan de farao Echnaton en smeekte hem Jeruzalem te bevrijden van nieuwe indringers. Hij beschreef een groep mensen, bekend als de “Habirus”, die Rushada al hadden veroverd, en oprukten naar Jeruzalem. In de Bijbel wordt in het verhaal van Abraham melding gemaakt van Melchizedek, de koning van Salem (koning van Jeruzalem) en priester van de Allerhoogste

  Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

  God (El Elion), die Abraham brood en wijn aanbood.

  In 1000 v. Chr. veroverde koning David Jeruzalem, en vestigde het als zijn hoofdstad. Ten tijde van zijn verovering stond de stad bekend als “Jebus”, maar hij hernoemde haar opnieuw tot Jeruzalem.

  Fenicische Kanaänitische Hogepriesterlijke “Apostolische Opvolging” van Jahweh’s Tempel
  Koning David gaf de Fenicische Kanaänitische Hogepriester van Jeruzalem de opdracht om in die functie te blijven functioneren. Geleerden hebben opgemerkt dat in het verslag van het leven van Kind David naar twee hogepriesters wordt verwezen: Abiathar en Zadok. Abiathar wordt al vroeg in de verhalen genoemd, zelfs nog vóór David (b.v. 1 Samuël 22:20), maar Zadok de Priester verschijnt plotseling, en pas na de verovering van Jeruzalem. Zadok was de Kanaänitische hogepriester van Jeruzalem, aan wie David toestemming gaf om te blijven dienen. Verder zou Zadok ook koning van Jeruzalem zijn geweest (stadstaat zoals alle andere Fenicische stadstaten). Het is bekend dat beide functies in deze Fenicische stadstaten door dezelfde persoon werden vervuld. Zadok wordt geïdentificeerd met Araunah, de persoon die David de dorsvloer verkocht voor de bouw van het altaar (2 Samuël 24:18-25). Het woord Araunah is geen persoonlijke naam; het is eerder een titel die “de Heer” betekent. Koning David sloot zich aan bij de traditie die Abraham was begonnen toen hij de geldigheid erkende van de oudere Fenicische Kanaänitische Hogepriester en Koning van Jeruzalem, Melchizedek.

  In het jaar 597 v. Chr. veroverden de Babyloniërs Jeruzalem en Salomo’s Tempel werd samen met de stad verwoest.

  In de tijd van Christus was Jeruzalem het centrum van het Joodse godsdienstige leven, hoewel het onder Romeinse heerschappij stond; niettemin was deze plaats de plaats waar de oorspronkelijke vonk van het christendom begon en zich over de wereld verspreidde.

  UFO Captured On Camera Spotted Hovering Over Dome Of The Rock Temple Mount Jerusalem

  https://duckduckgo.com/?t=ffsb&q=UFO+above+tempel+in+jeruzalem&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDZBjU6cT3x8

  ANU is de vader van deze 2 ..Enki en Enlil
  De hele fam is in kaart gebracht
  https://www.goldenmean.info/enki/index.html

 4. UFO’S zijn niet belangrijk, dat kan van alles & nog wat zijn! De echte creator imperiums in de kosmos handelen al triljoenen jaren in levensvormen die in hun laboratoria gecreëerd werden. Bron: Alien interview, ”by” Lawrence R Spencer. The secret scripts of the Roswell crash 1947, video’s YT. ROSWELLL-INTERVIEW WITH AN ALIEN – 3 VIDEOS – YT account Charon OneVibration. The big cover Up about aliens. Je hoeft niets van mijn tekst hier te geloven, trek gewoon na of het volgens jezelf waar is of niet waar, gebruik je intuïtie?

 5. De studie van het etherisch veld is de essentie om te komen tot anti-zwaartekracht. De vrije ether wordt vaak als vijfde element volkomen buiten beschouwing gelaten van de natuurelementen, men spreekt daarom over de vier natuurelementen terwijl we het nu juist over de ether moeten hebben. Dit is heel tactisch gedaan door de heersende klasse; leidt mensen hun aandacht af van waar het eigenlijk om gaat. Vliegtuigen verplaatsen lucht, wat de meest verschrikkelijke manier is om op te stijgen. Wij moeten de ruimte zélf gaan beschouwen als een medium dat we kunnen verplaatsen. En ether IS ruimte. Een magnetisch veld is een etherisch veld. Universitaire wetenschap leidt steeds naar dezelfde verkeerde aannames. Wetenschappers moeten juist buiten het paradigma kijken, de huidige wetenschap is navelstaren, en op die manier ziet men nooit wat er voor onze neus ligt. Helaas denk ik dat universiteiten bewust de opdracht hebben om dit zo te laten. Kent u de stoelentruc van Grebennikov? Hierbij tillen vier mensen een persoon op een stoel naar het plafond, met slechts een paar vingers onder de stoel en zónder dat dit enige moeite kost. Het is overduidelijk dat de ether wordt beïnvloed door de menselijke gedachte. Mijn idee is dat de kracht van de truc erin ligt, dat men vier personen tegelijk kan overtuigen van dezelfde waarheid. Ik heb onlangs bedacht dat nulpuntenergie waarschijnlijk niks anders is dan een gedachte of een concept. Dit is wanneer het etherisch veld door geloofsovertuiging in een soort nul-stand staat waardoor je met het veld alles kan doen wat je wil. Denk je dan met een paar mensen “omhoog” dan vormt zich het veld opnieuw. Ufo’s worden op die manier bestuurd en het is interessant om eens te kijken naar de serie TAKEN van Spielberg, waar dit gegeven in zit. Ook leuk om eens te doen is -als je het in huis hebt- het laten vallen van een kogelmagneetje doorheen een koperen buis. Wat je dan ziet is dat het magneetje ernstig gaat afremmen in de vrije val. Men geeft hierbij de zogenaamde Eddy current als verklaring, wat niet klopt volgens mij. Dezelfde truc werkt namelijk nog beter met een aluminium buisje. Doe je eigen onderzoek op de keukentafel, en neem niet zonder meer aan dat ‘wat er geschreven staat’ ook wáár is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *