Een Oorlog Reeds Verloren

Van lichaam en Tempel | Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten # 23

Men kan discussiëren over de mate waarin het gebeurt en hoe voorbedachte rade zich verhoudt tot opportunisme, maar dat machthebbers op cynische wijze gebruik maken van gebeurtenissen en sentimenten in de samenleving om de eigen agenda te ondersteunen zullen weinigen nog ontkennen.

De wereldwijde pandemie vormt voor hen een perfecte dekmantel om verregaande maatregelen door te voeren waarvoor onder normale omstandigheden nooit en te nimmer draagvlak zou zijn onder de bevolking. Na meer dan een jaar van gecultiveerde angst, onzekerheid en twijfel als onderdeel van de grootste massahypnose uit de menselijke geschiedenis zijn velen echter bereid om zelfs hun grondrechten op te geven in ruil voor de belofte van vrijheid; vrijheid onder zulke strenge en arbitraire voorwaarden dat er van vrijheid helemaal geen sprake kan zijn. Vrijheid die men zelf heeft opgegeven, in ruil voor de belofte van veiligheid; veiligheid onder zulke strenge en arbitraire voorwaarden, dat er van veiligheid helemaal geen sprake kan zijn…

Men (dat wil zeggen: iedereen behalve de zogenaamde elite zelf) is bereid gebleken de levensstijl op te willen offeren in ruil voor lijfsbehoud in de overtuiging dat dit alles ten dienste staat van de samenleving als geheel. Maar welke motieven gaan er op het hoogste niveau nog meer schuil achter het deugdzame masker van de macht? Wanneer volksgezondheid, klimaat en ‘social justice’ meer en meer onderling uitwisselbaar worden in hun verantwoording voor beleid, wat zegt dit dan over deze onderwerpen – en over de ideologie daarachter?

Wanneer men de puntjes verbindt ontvouwt zich een onheilspellend beeld met een spirituele dimensie die de meesten zal ontgaan. De meesten, maar niet het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten…

(Visited 385 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Van lichaam en Tempel | Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten # 23
 1. Occulte Zaken en Complotten
  homoseksualiteit opdringen aan de massa’s als onderdeel van hun eugenetica programma of, zoals Mark Passio het zegt, ……”de kudde zichzelf laten ruimen.”

  Het is ook een manier om de spot te drijven met seksualiteit, het goddelijke vrouwelijke en mannelijke, het is een ander wapen om het kerngezin te vernietigen. Het is ook een manier om de mind control voor de massa te bevorderen

  Venus in Rome, Aphrodite in de Griekse cultuur, Astarte in het Fenicisch, Isis in het Egyptisch, Ishtar in de Semitische cultuur, Inanna ‘Koningin van de Hemel’ in het Sumerisch

  “De mannelijke vorm van Aphrodite wordt Aphroditus genoemd. Hij wordt afgebeeld in een jurk van een vrouw, maar hij heeft ((een baard)). Je ziet hem afgebeeld met de jurk opgetild om een opgerichte fallus te onthullen. Misschien zullen we die binnenkort zien oprijzen. Dat is een andere vorm van diezelfde Aphrodite met haar seksuele perversies en ‘seksuele vrijheid’… dat is een symbool dat ze in de magie gebruiken, die mannelijke verdraaide versie.”

  MJ2 – Purple Programming – Monarch Mind Control Programming
  Purple = Saturn, Scorpio, Ashteroth, ISIS, CERN
  Blue = Rome, Moloch
  Red = Judea (Israel), Baal
  Blue & Red = Jupiter, Anti-Christ
  Gold and Dove = Base elemental man, love

  In een meer letterlijke zin is paars een versmelting van rood en blauw
  Paars was een opvallende kleur in de inauguratie van Biden. Hillary Clinton, Michelle Obama en Kamala Harris droegen allemaal varianten.
  de De Hoer van Babylon in de bijbel draagt ook parels, als Aphrodite… Ze wordt de ‘Hoer van Babylon’ genoemd, ze draagt paars, en ze berijdt het scharlakenrode beest. Aphrodite is ‘de beschermheilige van de prostituees,’ en dat gaat terug ….tot de seks rituelen en seks magie in de oudheid.”

  https://www.lofficiel.be/nl/mode/waarom-kamala-harris-michelle-obama-en-hillary-clinton-paars-droegen-op-de-inauguratiedag

 2. “We now live in a nation where doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the press destroys information, religion destroys morals, and our banks destroy the economy.”
  ― Chris Hedges

  Zie >Stefan Molyneux & Mark Passio Talk About Epigenetic Eugenics
  https://vimeo.com/297300934

  “Civil disobedience is not our problem. Our problem is civil obedience. Our problem is that people all over the world have obeyed the dictates of leaders…and millions have been killed because of this obedience…Our problem is that people are obedient allover the world in the face of poverty and starvation and stupidity, and war, and cruelty. Our problem is that people are obedient while the jails are full of petty thieves… (and) the grand thieves are running the country. That’s our problem.”
  ― Howard Zinn

  “There are two ways to be fooled. One is to believe what isn’t true; the other is to refuse to believe what is true.”
  ― Soren Kierkegaard

  “It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”
  ― Mark Twain

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *