Overige

Vandaag even niet


Beste Hanners,

Vandaag geen updates. Natuurlijk is er wel nieuws, eigenlijk teveel zelfs. (we putten uit bijna 700 bronnen!) Het lukt ons vandaag niet om iets te plaatsen, excuus hiervoor, we nemen even een “snipperdag”, zullen we maar zeggen. Vrijdag zijn we weer aanwezig en zullen we de waan van de dag weer plaatsen, donkere zaken die in het licht moeten worden gezet om te kunnen helen en de waarheid (wat het ook is) te kunnen gaan dienen.

Toch even een video die best oud is, maar nu meer spreekt dan ooit. We zitten midden in de grote afleiding. David en de Black Eyed Peas leggen het in duidelijke woorden uit.

Dan willen wij jullie bedanken, na een jaar van ziekenhuizen en elf operaties was Het Andere Nieuws compleet weggezakt. We zitten bijna weer op het oude niveau, mede omdat jullie blijven kijken en delen van en naar Het Andere Nieuws. Nogmaals dank!

Deze post is video nummer 6452, het is duidelijk dat er nogal wat verzameld is. Vandaag dus geen nieuwe video’s. Maar met ruim 6400 video’s valt er meer dan genoeg te zien op Het Andere Nieuws. Ga op reis in de site. Het is en blijft gratis!

Wat we niet erg vinden (we willen graag terug op het oude niveau), is dat jullie Het Andere Nieuws delen op jullie social media. En nee, we verdienen er helemaal niets aan, we betalen alles uit eigen zak. Dit om de simpele reden dat alle informatie beschikbaar moet zijn voor een ieder, daar doen we ons best voor en dat blijven we doen! Kijk rond op site, zoek en vind, en ja, delen? Heel erg graag! Dank jullie wel!

Namens Team HAN,

MarcB

Lyrics Engels

What’s wrong with the world, Mama?
People livin’ like they ain’t got no mamas
I think the whole world’s addicted to the drama
Only attracted to things that’ll bring you trauma
Overseas, yeah, we tryna stop terrorism
But we still got terrorists here livin’
In the USA, the big CIA
The Bloods and the Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate, then you’re bound to get irate, yeah
Madness is what you demonstrate
And that’s exactly how anger works and operates
Man, you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y’all, y’all

[Justin Timberlake:]
People killin’, people dyin’
Children hurtin’, hear them cryin’
Can you practice what you preach?
And would you turn the other cheek?
Father, father, father, help us
Send some guidance from above
‘Cause people got me, got me questioning
Where is the love?

[Will.I.am & Fergie:]
(Love) Where is the love? (The love)
Where is the love? (The love)
Where is the love, the love, the love?

[Taboo:]
It just ain’t the same, old ways have changed
New days are strange, is the world insane?
If love and peace is so strong
Why are there pieces of love that don’t belong?
Nations droppin’ bombs
Chemical gases filling lungs of little ones
With ongoing sufferin’ as the youth die young
So ask yourself, is the lovin’ really gone?
So I can ask myself, really, what is going wrong
With this world that we livin’ in? People keep on givin’ in
Makin’ wrong decisions, only visions of them dividends
Not respectin’ each other, deny thy brother
A war is goin’ on, but the reason’s undercover
The truth is kept secret, and swept under the rug
If you never know truth, then you never know love
Where’s the love, y’all? Come on (I don’t know)
And where’s the truth, y’all? Come on (I don’t know)
And where’s the love y’all?

[Justin Timberlake:]
People killin’, people dyin’
Children hurtin’, hear them cryin’
Can you practice what you preach?
And would you turn the other cheek?
Father, father, father, help us
Send some guidance from above
‘Cause people got me, got me questioning
Where is the love?

[Will.I.am & Fergie:]
(Love) Where is the love? (The love)
Where is the love? (The love)
Where is the love? (The love)
Where is the love?
(Love) Where is the love? (The love)
Where is the love? (The love)
Where is the love, the love, the love?

[Apl.de.ap:]
I feel the weight of the world on my shoulder
As I’m gettin’ older, y’all people gets colder
Most of us only care about money-makin’
Selfishness got us followin’ the wrong direction
Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids wanna act like what they see in the cinema
Yo, whatever happened to the values of humanity? (Yeah)
Whatever happened to the fairness and equality? (Yeah)
Instead of spreading love, we spreading animosity (Yeah)
Lack of understanding leading us away from unity
That’s the reason why sometimes I’m feelin’ under
That’s the reason why sometimes I’m feelin’ down
It’s no wonder why sometimes I’m feelin’ under
Gotta keep my faith alive ’til love is found
Now ask yourself

[Will.I.am:]
Where is the love?
Where is the love?
Where is the love?
Where is the love?

[Justin Timberlake:]
Father, father, father, help us
Send some guidance from above
‘Cause people got me, got me questioning
Where is the love?

[Will.I.am & Justin Timberlake:]
Now sing with me, y’all (One world, one world)
We only got (One world, one world)
That’s all we got (One world, one world)
And something’s wrong with it (Yeah)
Something’s wrong with it (Yeah)
Something’s wrong with the w-world, world, yeah
We only got (One world, one world)
That’s all we got (One world, one world)

Lyrics Nederlands

Wat is er mis met de wereld, mama?
Mensen leven alsof ze geen mama’s hebben.
Ik denk dat de hele wereld verslaafd is aan drama
Alleen aangetrokken tot dingen die je een trauma bezorgen
Overzees, ja, we proberen terrorisme te stoppen
Maar hier wonen nog steeds terroristen
In de VS, de grote CIA
De Bloods en de Crips en de KKK
Maar als je alleen liefde hebt voor je eigen ras
Dan laat je alleen ruimte over om te discrimineren
En discrimineren genereert alleen maar haat
En als je haat, dan word je onvermijdelijk woedend, ja
Woede is wat je demonstreert
En dat is precies hoe woede werkt en werkt
Man, je moet liefde hebben om het recht te zetten
Neem controle over je geest en mediteer
Laat je ziel naar de liefde neigen, y’all, y’all

[Justin Timberlake:]
Mensen doden, mensen sterven
Kinderen doen pijn, hoor ze huilen
Kun je in praktijk brengen wat je predikt?
En zou je de andere wang toekeren?
Vader, vader, vader, help ons
Stuur wat leiding van boven
Want mensen hebben me, hebben me aan het twijfelen gebracht
Waar is de liefde?

[Will.I.am & Fergie:]
(Liefde) Waar is de liefde? (De liefde)
Waar is de liefde? (De liefde)
Waar is de liefde, de liefde, de liefde?

[Taboo].
Het is gewoon niet meer hetzelfde, oude manieren zijn veranderd
Nieuwe dagen zijn vreemd, is de wereld gek?
Als liefde en vrede zo sterk is
Waarom zijn er stukjes liefde die er niet bijhoren?
Naties droppen bommen
Chemische gassen vullen longen van kleintjes
Met voortdurend lijden terwijl de jeugd jong sterft
Dus vraag jezelf af, is de liefde echt weg?
Dus ik kan mezelf afvragen, echt, wat gaat er mis
Met deze wereld waarin we leven? Mensen blijven maar toegeven
Maken verkeerde beslissingen, alleen visioenen van hen dividenden
Elkaar niet respecteren, uw broeder verloochenen
Er is een oorlog gaande, maar de reden is undercover
De waarheid wordt geheim gehouden en onder het tapijt geveegd
Als je nooit de waarheid kent, dan ken je nooit liefde
Waar is de liefde? Kom op (ik weet het niet)
En waar is de waarheid? Kom op (ik weet het niet)
En waar is de liefde?

[Justin Timberlake:]
Mensen doden, mensen sterven
Kinderen doen pijn, hoor ze huilen
Kun je in praktijk brengen wat je predikt?
En zou je de andere wang toekeren?
Vader, vader, vader, help ons
Stuur wat leiding van boven
Want mensen hebben me, hebben me aan het twijfelen gebracht
Waar is de liefde?

[Will.I.am & Fergie:]
(Liefde) Waar is de liefde? (De liefde)
Waar is de liefde? (De liefde)
Waar is de liefde? (De liefde)
Waar is de liefde?
(De liefde) Waar is de liefde? (De liefde)
Waar is de liefde? (De liefde)
Waar is de liefde, de liefde, de liefde?

[Apl.de.ap:]
Ik voel het gewicht van de wereld op mijn schouder
Terwijl ik ouder word, worden jullie allemaal kouder
De meesten van ons geven alleen om geld verdienen
Egoïsme heeft ons de verkeerde richting doen volgen
Verkeerde informatie altijd getoond door de media
Negatieve beelden zijn het belangrijkste criterium
Besmetten de jonge geesten sneller dan bacteriën
Kinderen willen doen wat ze in de bioscoop zien
Yo, wat is er gebeurd met de waarden van de mensheid? (Ja)
Wat is er gebeurd met de eerlijkheid en gelijkheid? (Ja)
In plaats van liefde te verspreiden, verspreiden we vijandigheid (Yeah)
Gebrek aan begrip leidt ons weg van eenheid.
Dat is de reden waarom ik me soms onder voel.
Dat is de reden waarom ik me soms down voel.
Het is geen wonder waarom ik me soms down voel
Ik moet mijn geloof levend houden totdat de liefde is gevonden
Vraag jezelf nu af

[Will.I.am:]
Waar is de liefde?
Waar is de liefde?
Waar is de liefde?
Waar is de liefde?

[Justin Timberlake:]
Vader, vader, vader, help ons
Stuur wat leiding van boven
Want de mensen hebben mij, en vragen mij
Waar is de liefde?

[Will.I.am & Justin Timberlake:]
Zing met me mee, allemaal (Eén wereld, één wereld)
We hebben alleen (One world, one world)
Dat is alles wat we hebben (One world, one world)
En er is iets mis mee (Yeah)
Er is iets mis mee (Yeah)
Er is iets mis met de w-wereld, wereld, ja
We hebben maar (Eén wereld, één wereld)
Dat is alles wat we hebben (Een wereld, een wereld)


FriendsPlace International, de deuren staan open!

Waar kun je Het Andere Nieuws volgen?

Natuurlijk op ons eigen censuurvrije media platforms:

Vriendenplek

FriendsPlace International

Facebook

Facebook Backup

X

Gettr

MeWe

Signal – kanaal 1

Signal – kanaal 2

Telegram

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 90 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

Het Andere Nieuws is mede mogelijk gemaakt door:

&

&
(Visited 457 times, 2 visits today)