9 thoughts on “Viruswaarheid Extra met Willem en Jeroen
 1. ‘Endlösung’
  Bill Gates noemt de voorgnomen vaccinatie van de wereldbevolking de ‘Final Solution’ (CBS, “The Late Show with Stephen Colbert”, april 2020). Deze term is berucht vanwege het gebruik voor het ‘Jodenvraagstuk’ door Adolf Eichmann, een van Hitlers hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op de joden. Interviewer Stephen Colbert herinnert Gates aan de beladenheid van deze term maar Gates blijkt zich hiervan welbewust en lacht het weg. Uit het laatste deel van de documentaire van James Corbett over Bill Gates blijkt dat Gates’ beoogde vaccinaties geenszins bedoeld zijn om de gezondheid te verbeteren maar een eugenetische basis hebben (James Corbett, “Who is Bill Gates”, 13 juni 2020).

  De eugenetica is populair bij een zichzelf superieur achtende elite en heeft tot doel het menselijk ras te ‘verbeteren’ door het als ‘inferieur’ beschouwde deel van de samenleving, de zogenaamde ‘useless eaters’, te verwijderen via bijvoorbeeld verplichte sterilisatie, abortus, euthanasie of genocide. Deze denkbeelden waren geliefd tijdens het Nationaal Socialisme.

  Gates’ vader, William Henry Gates, was bestuurslid van de eugenetische organisatie Planned Parenthood. De Bill & Melinda Gates Foundation doneerden in 1999 al 1,7 miljoen dollar aan de International Planned Parenthood Federation. Volgens Life Site is Gates met een donatie van $14.521.748 tussen 2010 en 2013 de vijfde in de rij van top 7 donors van Planned Parenthood (Life Site, 3 augustus 2015, “Planned Parenthood’s top 7 donors gave staggering $324 million in four years”).

  Zoals uit deel II blijkt bemoeit de Rockefeller Foundation zich eveneens voortdurend met de bevolkingspolitiek en wereldgezondheid. Zij stonden bijvoorbeeld aan de wieg van de Wereld Gezondheidsorganisatie waarvan Bill Gates momenteel de belangrijkste financier is.

  Minder bekend is dat de Rockefeller Foundation hielp bij het opzetten van het Duitse eugeneticaprogramma en zelfs het programma financierde waaraan ‘Todesengel’ Josef Mengele werkte voordat hij naar Auschwitz ging:

  “…and yet it never really stopped.”

  Dát schrijft historicus Edwin Black in “IBM and the Holocaust” (Crown Books 2001) en “War against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race (Four Walls Eight Windows, 2003).

  Vaccinatie? U bent dus in goede handen…

  ===================
  De mensheid is het niet meer gewend. Maar als je met massamoordenaars als Bill Gates en depopulisten als de neonazi Klaus Schwab te maken hebt, dan rest voor Europa alleen nog
  gewapend verzet. Een kwestie van de balans op maken, in Nederland, van een paar miljoen tegen
  een 300 genocidecriminelen. Zaak dus nu de cabal binnen VVD, CDA, D66 en GroenLinks op
  te pakken voor de volkstribunalen. Voor Duitsland zal eveneens het volk de macht terug moeten nemen.

  Als ‘Mein Kampf’ verplichte literatuur was geweest, zou het ontwaken eerder hebben plaatsgevonden.

  Ben nu lid geworden van een locale verzetsgroep en mocht vrijwel direct een sabotageset ontvangen en instructies voor burgerarresten zonder risicovol geweld.

  onno
  ======================
  Primair vroeg pl. ontslag van rechtsvervolging, subs. drong hij aan op clementie.
  Het laatste woord.

  Ten slotte maakte verdachte ruimschoots gebruik van het laatste woord. Hij zeide o.a. het volgende:

  Hitler is voor mij —ik heb het In mijn hoekje duidelijk gezegd — een der belangrijkste vertegenwoordigers van een politieke richting en — al, men het dezen naam geven mag — van een wereld beschouwing, die ik voor het voortbestaan der Europese cultuur en voor het behoud van den zoo bedreigden wereldvrede, niet alleen in hoge mate gevaarlijk acht maar wier strijdmethoden ook van dien aard zijn, dat zij mij met afschuw vervullen.
  Mijn boekje was bedoeld als een ernstige waarschuwing en dit zal het blijven, onafhankelijk van het feit of ik daarvoor veroordeeld word of niet

  Ons volk wordt dag in dag uit en op velerlei manieren, van buiten af en van binnen uit geïnfecteerd met denkbeelden en invloeden, die als het op deze wijze doorgaat vroeg of laat een noodlottige uitwerking moeten hebben. Herhaaldelijk worden hler van Duitse zijde, door voor dit doel bestaande organisaties, die het buitenland tot werkterrein hebben, geschriften verspreid, waarin een deel van het Nederlandse volk tegen een ander deel van het Nederlandse volk wordt opgezet

  Er is nog iels anders: een nog groter gevaar bedreigt dit volk. Dit is de propaganda, die hier door bepaalde groepen Nederlanders voor het tegenwoordige Duitse regiem gemaakt wordt Het succes— lk wil het een schijnsucces noemen — van het Hitler-regiem heeft tot gevolg gehad, dat een deel der niet kritisch ingestelde massa, de hoofden der tegenwoordige Duitse regeerder, met een aureool omstraald zie, aldus verdachte.

  Als Nederlander, die gehecht is aan zijn land en zijn volk, zoo ging verdachte voort, heb ik voor deze gevaren willen waarschuwen en dit meende Ik alleen op de juiste wijze te kunnen doen, door den man, die het prototype van de N.S. beweging Is en die door velen als «en genie wordt beschouwd, te laten zien. zoal, Ik hem uit zijn toespraken en geschriften heb leren kennen. Geen genie, ook geen verlosser, maar een mens, zeker met enkele kwaliteiten, maar ook met grote fouten en tekortkomingen, een man van Inzichten en opvattingen, die, naar mijn mening, voor ons land funest moeten zijn als zij door Nederlanders worden overgenomen.
  De rechtbank zal 5 Mei vonnis wijzen.

  Maurits Dekker
  ==========================
  Wat zal ik blij zijn als het kartel inclusief Rob Jetten en Lubach en Dijkhof en Henk Spaan de gevangenispoort zijn gepasseerd als medeplichtigen, klimaatcrimineel Raoul Boele uit zijn huis wordt gehaald en met de criminele bilderberg-schwab-bende in de Spandaugevangenis zit wegens gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid.

  Coronavaccins (gentherapie) zijn illegaal en verboden. Iedereen kan weigeren, maar let op mijn woorden over minder dan een jaar worden tegenstanders van de bilderberg-schwab-agenda onteigend en in kampen geplaatst en vermoord. De nazi’s zijn terug en hun bekken schreeuwen steeds luider.

  Volgens Ernst Numann is gebruik maken van de wet door opposanten tegen de dytopische maatregelen crimineel. De nieuwe Freisslers worden gemobiliseerd en de modeltreinen gaan weer lopen.

  onno
  =======================

 2. Nina, de ‘gedachten’ van Hitler werden niet serieus genomen, de ‘idee’ van Schwab en zijn sekteleden in het kartel de zon te verduisteren en nuttelozen en overbodigen op te ruimen met hulp van big farma en big tech tot nu toe ook niet.

  Gelukkig ontwaken er een paar in het begin van een nachtmerrie. Mare en merrie zijn verwante woorden die ons tonen dat
  het mythologische paard van de dood ons in dit geval waarschuwt.
  =============================
  Het ultieme complot tegen burgers en souvereine staten door een deepstate.

  Door de familie van oranje hun bilderbergclub en hun criminele denktank klaus schwab te geneve. En hier te lande de voltallige verraders van rutte tot kaag tot ollongren tot de jonge tot grapperhaus totaal omgekocht door de criminele farma van bill gates. Met miljoenen naar den haag en het nazituig (want dat is het) ophokken in het gevang met de criminele rechters er bij. Daarna een tribunaal. De grootste misdaad in de geschiedenis van de 21e eeuw tegen de mens en de menselijkheid.

  Overigens per dag, per burger, per uur wordt
  de burger bestolen voor duizenden euro’s die
  onmiddelijk doorgesluisd worden naar de mafia deepstate.

  Opsporen, aanhouden en veroordelen. Nepvirus, nepfiguren, nepagenda’s,echte moordenaars, echte psychopaten, echte mensenhaters die er zitten voor onvoorstelbaar mondiaal tuig van soros tot gates tot rothschild.

  Slapen in een democratie is ontwaken in een nachtmerrie!

  10 over 12 de blitzkrieg en de moordbrigades
  walsen door.

  onno
  ================================
  Gelukkig worden we wakker. Onder Rutte, Ab Osterhaus , van Dissel en de Jonge werkt de nederlandse staat als een verkoopkantoor van ongeteste niet als veilig bewezen gentherapien voor hun, persoonlijke?, sponsors binnen big farma en deep state.

  Iedereen heeft de neiging de schandalen van softenon, DES, mexicaanse griep vaccins etcetera te verdringen. Maar alleen al op grond van het promoten van riskante middelen dienen de schuldigen vervolgd te worden.

  Het is echter nog ernstiger, omdat met het middel afpersing en vrijheidsberoving, het verbieden van alternatieve geneesmiddelen en het voeren van een leugencampagne, er feitelijk sprake is van onvrijwillge deelname aan een medisch experiment.

  Hier is tevens sprake van recidive en samenspanning met een buitenlandse macht: Bill Gates.

  Het preventief steriliseren van gehandicapte
  was de praktijk in Nazi-Duitsland en werd door Hugo de Jonge in Rotterdam nog eens aangekaart.

  Tot slot is het opmerkelijk dat deze etikettenplakkers veelvuldig hun oppositie net zo zwart maken als de opgevraagde wob-documenten en al preventief ‘critici’ met ongebreidelde big-tech-controle willen uitschakelen!

  Waar zitten de echte fascisten met nazistische praktijken?
  Helaas nog niet in in de bak, want dat is een taak aan ons bij rechters in dienst van de staat van ellende!

  ================================
  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is een instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

  =============================
  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

  Welnu meneer Jan-Jaap Aalbersberg wanneer doe je huiszoekingen bij de clubleden van Klaus Schwab? Het terrorisme door het haagse tuig is toch wel heel duidelijk. Een tip: in Leiden zit in een heel gewoon straatje een organisatie die complotten smeedt tegen de wereldbevolking, onder de dekmantel van een horecabitterballenorganisatie. Bilderberg, zogezegd. Deur intrappen, dossiers meenemen, via interpol alle partners in crime oppakken en je maakt fuore bij het oprollen van een mondiaal actieve fascistische bende die het heeft voorzien, in samenspanning met big farma, op de gehele wereldbevolking.

  Maar goed blijf effe binnen het kader Nederland en pak het demissionaire kabinet
  Rutte op. Lees nog eens je taakomschrijving er op na.

  PS Zo los je waarschijnlijk ook nog een circuit van pedofiele rechters op en komt Baybasin weer vrij. Veel succes voor onze dappere held ten dienste van het Nederlandse volk dat niet voor tyrannen zwicht.

  Dossier: De Heldendaden van Jan-Jaap in de strijd tegen de StinkStankmannetjes.

  onno

 3. Als er moet worden geneutraliseerd, dan is het wel Bilderberg, Klaus Schwab en de koppen van de Hydra: Timmermans, Merkel, Sigrid Kaag, Kajsa Ollongren, Rutte, Jan-Jaap Aalbersberg, Hugo de Jonge, Grapperhaus….

  Wel de lijst is net zo lang als tijdens de Neurenbergprocessen.
  De laatste kans de erfenis van de naziprinsen naar een louterende hel te sturen.
  Anders verdwijnt iedere biotoop met mens, dier en groen in, weer, de verbrandingsoven!

  Ernst Neufert ontwierp reeds rookloze verbrandingsoven voor de nazi’s. Op internet
  weggecensureerd en dat is slecht voor het begrijpen van onze tijd. Deze zin is NIET off topic

  onno
  ===============
  Misschien is het binnen de opzet van schwab voorzien; het na gebruik afslachten. Bij deze gekken kan je alles verwachten. Van Baalen was ook niet meer bruikbaar en Frans Timmermans kan zomaar op de lijst staan voor een hartaanval op 28 mei 2022.

  Kaag scoort ook redelijk hoog volgens onze denktank omdat ze totaal door de mand is gevallen als coordinator van de culturele moord op Nederland. Na een gezondheidscrisis van Sigrid wordt zij vervangen door Stefanie van Vliet die thans een cursus neurolistig lullen volgt in Geneve.

  Aldus onze correspondent te Davos en Geneve en Redmond.

  onno
  =================================
  prof von StieglitzOnline

  Het is een mechanisme van de aantrekkingskracht tussen de elitaire misantropen en de sociopaten. Uit de psychologische analyses van het derde rijk komt dit ook duidelijk naar voren. Op hoog niveau zien we bijvoorbeeld de architect Ernst Neufert van het boek ‘Bauentwurfslehre’. In een vroege versie hiervan zien teksten en tekeningen voor het
  zo rookloos mogelijk verbranden van mensen, en rekening houden met de uitzetting binnen lijkenkamers ten gevolge van bevriezing der lichamen. Hij wist wat er ging komen want hij werkte aan de voorbereiding van de holocaust. Later ontkende hij echter alles. Neufert heb ik vol walging bij het vuil gegooid; bij het LOI werd deze geschiedenis uit mijn reader weggelaten. (ik was auteur)

  De nieuwe ‘depopulatie’ in de hoofden van
  van de sekteleden van het WEF van Klaus Schwab is gezien de sluipende infiltratie van het vuil in het landsbestuur is al tientallen jaren geleden begonnen. Maar via de plandemie en gemanipuleerde verkiezingen
  denk men de buit binnen te hebben.

  De enige hoop die we hebben is verzet uit ons zelf, en als dat niet lukt met hulp van de Russen, zoals vaker gezien met de Kozakken op hun kleine steppepaarden.
  De NAVO-krant NRC en zijn karaktermoordenaars met nepnieuws was al een teken aan de wand voorafgaand aan WO III. Want de’elite’ verveeld zich en heeft haar beulsknechten gevonden in ons land en buurlanden!

  Politieke pionnen en Pinokkio’s als Rutte, Kaag, Hugo de Jonge die de vertrouwens band tussen arts en patient bruut doorsnijden
  als ordinaire onderhorigen van de farmacie, Ollongren die fascistische staatspropaganda over het vrije woord lakt,
  bevestigen nature, nurture en predestinatie.

  Doden of gedood worden is het nieuwe normaal!

  ===============================
  Een nieuw soort misdadiger bedreigt onze edelgermaanse Gauleiter
  _________________________________________________________________

  Het gaat uitstekend in de oranje nepcoronadictatuur na de nepverkiezingen met de nepstaatsmedia. Onze nationale verraders Rutler en Hugo en Pieter-Jaap Aalbersberg krijgen nu ook steun van mr. Ernst Numann die beroep op het recht door opposanten misdadig noemt, De nieuwe Freisslers zijn al lang geinstalleerd in ons Nederland.“Juridische prietpraat,” vindt Numann. “Er is geen enkel grondrecht waar geen uitzonderingen op gemaakt kunnen worden. En het belang van volksgezondheid is daar één van. Willem Engel en zijn club zijn misdadig bezig. De maatregelen waartegen zij zich keren, zijn broodnodig. Niet om te voorkomen dat mijnheer Engel
  ziek wordt, maar wel om te voorkomen dat hij samen met honderdduizend anderen de zorg ontwricht. Discussie is prima. Maar het gaat hen niet om het wel of niet verplicht stellen van mondkapjes. Ze zeggen: ‘Er is niets aan de hand, ik wil mijn vrijheid niet inleveren.’ Ik ben benieuwd wat Willem Engel had gedaan onder de Duitse bezetting. Niets, vermoed ik. Ik vind dit gedrag op geen enkele manier verdedigbaar.”

  bron benjamin

  Lodewijk Ernst Visser voorzitter van de Hoge Raad was wel een heel andere man dan die afschuwlijke ernst numann zonder enig principe. Die meneer numann zou waarschijnlijk niet eens op zijn begrafenis zijn gekomen. Voor minder dan dolf heitjes sal die brogum nog een Engel versliegeren voor de woutekiet! Bah wat een mesjoggere miespodem! Zou die Ernst in die WO II arme Yiddishen ook naar het kamp gestuurd hebben?
  Zou kunnen gezien het gedrag van Asscher damals.

  Freissler: ‘Beroepen op het recht? De vele moorden aanklagen? U bent een onbeschaamd stuk vuil! ….Doodstraf door langzame ophanging!’ In WO II de ster van het recht in duitsland.

  Het is in en intriest de teloorgang van en rechtsstaat mee te maken, maar de uitspraken zijn duidelijk en een teken des tijds.

  PS Genoemde rechter Numann komt voor in de Westenbergdossiers.

  PS 2 Er zijn volgens de Numannen in dit ondermaanse nog vele anderen die blijkbaar een staatsgevaar vormen. Ik zou zeggen Ernst, speel met je modeltreintjes op zolder en liever niet in het echt met bestemming ‘douche’.

  onno
  ========================================

 4. Poreskoro of een basilisk zijn gevaarlijke demonen die bestreden worden door ze een spiegel voor te houden. Dit betekent in feite het bestrijden met hun eigen wapens, oftewel het toedienen van hun vaccins. Het censureren, het afranselen met knuppels tot bloedens toe, voordeur intrappen, uit huis sleuren, verhoren, bankrekening blokkeren, ontslaan, ridiculiseren, klemrijden op de A3, opsluiten in huis, reisverboden, muilkorven voor, uitsluiten toegang tot publieke leven,framen in praatprogramma’s, bek dicht zeggen, kinderen uit huis halen.

  Dat laatste is wel heel belangrijk want voor hun kinderen moet het ook een hel zijn te
  leven onder het gezag van mensenhaters.

  onno
  ================
  Machteloze woede af en toe? Als ik die Hugo de Jonge hier in Portugal tegen kom, dan….

  Vul zelfs maar in! Deze BBB-dictatuur moet van onderaf bestreden worden met middelen
  die we als schapen niet graag gebruiken. Ram ze er uit, elimineren, sensibiliseren, platspuiten, censureren, voordeur intrappen, huis uitsleuren, opsluiten zonder recht op advocaat, klem rijden op de snelweg, ruit inslaan, tapen, op het asfalt werken en de knuppel op de kop, tot bloedens toe.

  Kwestie van gelijke wapens? Nog niet eens,
  in deze WO III tegen het volk. Onder Hitler-Duitsland ging het om een groep, nu gaat het om totale uitroeiing en slavernij. Een 3000 man naar Mars en het probleem zal tijdelijk opgelost zijn!

  Start een locale verzetscel of blijf laf en afzijdig tot je naast geen wil ook niets bezit in
  een geleend doodshemd!

  onno
  =======================
  BRIEVEN VANUIT RAZOR

  ————————————

  Geachte Gideon,

  Geweldig helder en goed betoog. Dank daarvoor. Schandalig, maar er was weer framing, daarom in copycat mijn bericht naar een stel kamerleden.

  Vriendelijke groet,

  Geachte mw Agema, mw van de Plas,

  U kwam met een sterke verontwaardiging uit de hoek naar Gideon van de FVD
  over ‘we hebben het niet geweten’. Mijn insziens onterecht. Overlevenden van
  de holocaust, in Nederland en Israel, zeggen exact hetzelfde bij hetzelfde mechanisme
  van onderdrukking en de uitrol van een genocide. U vindt dit o.a. terug in de interviews door Rainer Fuellmich. Geen verschil in mechanismen, wel op de hele bevolking m.u.v. enkele vrijgestelden. Ik kreeg het idee bij het horen van deze manier van framen dat u en uw collega van BBB beiden tot de gecontroleerde oppositie behoren. Ik hoop dat ik daar ongelijk in heb. Uiteraard zal ik u volgen, ook als secretaris van RAZOR.Voorts raad ik u aan de geschriften van Maurits Dekker te lezen bij het debut van de opkomst van het nazisme; peu de difference! Ten leste hoop ik dat u eens kennis neemt van het werk van Martin Peter Elias Seligman om beter te begrijpen wat hier over Nederland wordt uitgerold. Het is de handen ineen slaan of de toekomst in het verderf storten.

  getekend xxxxx

  EXTRA Spike en lipiden:

  Onderwerp: Pfizer’s biowapen

  Geachte mainstream BNR,

  Hoewel RAZOR totaal geen vertrouwen in uw medium heeft, gezien de propaganda voor de Build Back Better criminelen,
  sturen wij u toch een Pfizer confidentieel rapport waaruit blijkt dat de lipiden van het vaccin zich door het hele lichaam verspreiden. Laatste tabellen.

  Dit is een test voor de media onder de dictatuur.

  Hoogachtend,

  ing. J. Onno Dekker

  secretaris van RAZOR

  Raad voor de Zuivering van Ondemocratische Reactionairen

 5. Simpele analyse van het criminele demissionaire kabinet mark rutte maakt al duidelijk dat vrijwel het hele stel in een oorlogstribunaal terecht moet komen. Dat er nog nederlanders geloven in dit tuig dat de agenda van de nazi-bilderberg-schwab-gates-genocide-criminelen gewetenloos uitvoert is verbazingwekkend.

  Maar ja nederland in WOII, en zeker de laffe oranjes, lieten hier de joodse medemens gewoon afslachten; zelfs gestimuleerd vanuit Londen.

  Welk een verschil met Italie en Denemarken.

  In Italie zouden er nu al lantalenpalen te kort
  zijn. In Denemarken een gekkengesticht overvol.

  Weet medelanders dat er wekelijks geweldloze journalisten, opposanten, betogers opgepakt, mishandeld, geframed en gevolgd worden. De ruttedoctrine naar de burger is gewoon ouderwets nazisme met een moderne gestapo. In Duitsland, Frankrijk en Belgie veel soortgelijks.

  Zaak om ons te ontdoen van misdadigers tegen de menselijkheid.

  dossier: Pieter-Jaap Aalbersberg Zwartboek

  en interviews.

  onno
  ======================================
  “Het is een economisch belang dat in een technologisch hoogwaardige werelmaatschappij slechts op 1 taak aan te sturen werknemers worden ingezet en gecontroleerd worden door AI. Werknemers dienen op voorhand al gescreend te zijn in hun gebruik van het internet zodat maatschappijvijandige elementen de doorstroom van het productieproces niet belemmeren of blokkeren.

  Het 5G-netwerk dient uitgerold te worden opdat de werelstaat met de juiste prognoses staatsvijandigen tijdig kan herkennen voordat afwijkend gedrag is ontwikkeld…..”

  Uit anonieme bron een heel stuk per post ontvangen, ben nog aan het vertalen uit het duits. Het merkwaardige is dat Ollongren dezelfde taal a la Schwab uitslaat.

  Wie of waar dit is geschreven weet ik niet, maar typisch nazistisch idee.
  ====================================
  Herr Rutler ist nun Reichskanzler. Het is te verwachten

  dat er al Stauffenbergs in de startblokken staan.

  De vaandels hoog of neer?
  =========================================Alexander von Amsberg, zich noemende ‘koning’ zei het al: ‘Niet normaal maken wat niet normaal is!’ Wel in de ogen van de oorlogscrimininelen rond de psychopaat Klaus Schwab zijn wij Untermenschen en het mag niet zo zijn dat we normale mensen worden. Niet normaal is het nieuwe normaal.

  Een chimpansee met chip onder zijn schedel, een semi-biologisch transhumaan netwerk in het menselijk brein vormen met grafeen en nanobots en vervolgens koppelen aan een sturend 5G-netwerk. De transhumane hersenschimmen van Klaus Scwab zijn grenzeloos waanzinnig. De misantropen als Von der Leyen en een Frans Timmermans brengen energieverslindende electromobielen en biomassacentrales aan de man met ‘Sturm und Drang’. Het irrationele wordt als dictaat opgelegd aan de massa die de laasten der denkende Mohikanen mogen ombrengen, als uitlaatklep voor hun onmacht.

  Het zal een doornige weg zijn naar het normaal van oorlogsmisdadigers uit de (on)beschaving verwijderen.
  Helaas moeten wij direct beginnen met die nare taak, als we de harmonie willen hervinden.

  Onno

  (Voor “Waardevrije Wiskunde de Wereld uit!”

  opstellen over het ideaal van onlogisch denken

  bij verwarde geesten)

 6. Staatspropaganda, verkiezingsfraude, censuur, oppakken van tegenstanders, onderdrukken van protest in nauwe samenwerking met de erfopvolgers van IG-Farben: bilderberg-schwab-gates.

  En dan hebben nieuwe echte nazi’s in het kartel nog het gore lef juist Baudet en Haga
  uit te maken voor fascisten. Daarbij eendrachtig gesteund door de staatsmedia en het vuil dat Nederland heeft geinfiltreerd.

  Na 75 jaar is het juist van belang 75 jaar
  ‘vrijheid’ te herdenken, want het derde rijk is
  nooit weggeweest met de bilderger van de naziprins bernhard. Pas na 1951 mocht Hannie Schaft herdacht worden, daarvoor een 5000 herdenkers met pantserswagen belaagd en de bloemen naar de vuilnisbelt.

  Het ‘koninglijk’ paar vrolijk op bezoek bij Peron en… gezochte nazi’s, mooi in de kranten geen fuck gedaan. Wilhelmina: laat de treinen van de NS (Nationaal Socialisten?) doorrijden naar het oosten!

  Arnhem mijn geboortestad: de joodse slager Elkan Dormits en gezin, ze moesten nog belasting betalen, een huis in Eibergen terug krijgen, nou nee daar werken we niet aan mee. Familie Agsteribbe, kleermaker, zelfde laken een pak. Herstel van de Schul, monument, jarenlang getraineerd door de ‘nette’ socialistische ambtenarij. Aantjes, ook zo’n deuger. Wat zei mijn oom toen die ss-man een baantje kreeg: Ja van kampen heeft ie verstand; hij had het ervaren.

  Maurits Dekker, ook zo’n verhaal! Politieman Gosker die gewoon commissaris werd! Justitie laten zitten, want anders hebben we niemand meer!

  En nu mag ik een paar ‘deugende’ collaborateurs a la Albers en Aalbersberg aanhoren; de totale verrutting onder een vaccinaziedictatuur.

  Op zo’n dag komt er van alles boven.

  Op WNL vandaag 5 mei 2021 Dennis Kroon en
  Raymond Knop, ik vind jullie te walgelijk voor woorden in jullie pakjes van de voortzetting van het derde rijk thans. Weet dat jullie uniformen slecht tien centimeter stof heeft
  gekost… want jullie zijn klein en laag!

  Vrijheid is een werkwoord!

  dossier: Het derde rijk onder het kartel Rutte

  onno

 7. ing. J. Onno Dekker: wat ben jij een vies, vuil en goor mannetje. Je bent het niet waard om in onze samenleving een plekje te hebben. Stik in je zelfingenomenheid.
  Dom geboren en niets bijgeleerd. Je zogenaamde titel – welke je te pas en te onpas gebruikt – getuigt niet van enige intelligentie.

 8. De dienstdoende moderator is kennelijk met het zelfde sop overgoten als het addergebroed ”ing. J. Onno Dekker”.
  Als men een afwijkende mening heeft t.o.v. dit varken dan wordt die mening hier niet geplaatst.
  Voor mij reden genoeg om dit geniepige gedoe de rug toe te keren. Bah, misselijkmakend.

 9. in italie dragen ze nu nog steeds mondkapjes en gaan de mensen gebukt onder zware maatregelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *