Enerzijds Anderzijds

‘Voltooid leven’ opmaat tot opgedrongen euthanasie.

De bevolking van Nederland groeit als nooit tevoren. Niet door natuurlijke aanwas, voor alle duidelijkheid. Daarbij blijken ouderen een sta-in-weg, een blok-aan-het-been te worden. Jongeren worden opgezet tegen hun eigen ouders die ‘van hun centen’ met de caravan erop uit trekken. Bejaardentehuizen verdwenen, met toegekende minuten thuiszorg moesten ze het zelf verder maar uitzoeken. Inmiddels laat de politiek weten dat je na een ‘voltooid leven’ mag gaan. Het leidt tot discussies over wanneer een leven is ‘afgeschreven’. Bij 75 jaar beweren sommigen. Dan is de ‘biologische houdbaarheid’ klaarblijkelijk voorbij. Nederland wordt rijp gemaakt voor zelf-euthanasie. Volgens een bekende columnist moet het ‘dorre hout’ weg.

Als je leven wordt afgeschreven

We leven in bizarre tijden waarin de menselijke geest behoorlijk op drift is geraakt. Ooit als ethische peilers geldende normen en waarden worden door massale overheidscampagnes ‘ge-reset’. Ze wordt ons een angst aangepraat voor ‘terroristen’, ‘de Russen’, het klimaat en virussen. In een situatie van angst zijn mensen bereid om alles aan te nemen waarvan wordt beloofd dat het de oorzaak van die angst zal wegnemen.
Zo is ons verteld dat experimentele mRNA-inentingen ons tegen een virus kunnen beschermen. Dat met indringende surveillance-maatregelen we het terrorisme kunnen tegenhouden (als het er al is). Met ‘klimaat’ als kapstok moeten we vrezen dat ons land aan het eind van deze eeuw niet alleen een broeikas is, maar ook voor 8 meter onder water zal staan. ‘De Russen’, die meer van onze culturele eigenheden hebben dan menigeen die in grote getale onze bevolking aanvullen, vormen een uit het verleden opgepoetst demoon die voor haar bestrijding nieuwe offers van ons vraagt.

Geleidelijk sluipt nog een angst in de samenleving: de ouderen. Jongeren wordt al jaren wijsgemaakt dat hun ouders en opa’s en oma’s uit hun portemonnee eten. Dat zij geen betaalbare woning kunnen krijgen omdat hun ‘oudjes’ het vertikken om de woning waarin ze zoveel herinneringen hebben liggen willen behouden.

Deze angst krijgt een wettelijke basis, een wet die spreekt van een ‘voltooid leven’. Een bedenksel van D66. De gedachte lijkt oprecht: help mensen die het leven niet meer zien zitten, zonder dat gezondheidsklachten daarvoor een reden zijn, om begeleid te sterven.
Zo’n wet kan in een maatschappelijk klimaat waarin ouderen vol meetellen en gerespecteerd worden om hun decennialange bijdrage aan de samenleving een eerzame plek krijgen in de zorg voor en om ouderen. Echter in het huidige klimaat pakt het anders uit. Nederland loopt vol. De afgelopen paar jaar kwamen mensen in de omvang van een stad als Amsterdam naar Nederland. Deels op de vlucht voor oorlogsgeweld, deels om een beter leven voor henzelf en hun kinderen te vinden. Geef ze eens ongelijk. Gevolg is wel een buitensporige druk op de gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, huisvesting en financiële middelen. En uitgerekend de zorg is door de afgelopen kabinetten kapotbezuinigd. Door een combinatie van redenen verlieten in de afgelopen 10 jaar 75.000 medewerkers de zorg. Dat de ziekenhuizen ‘vollopen’ bij elke komende griep, kon een kind voorzien. Ook de hiervoor verantwoordelijke kabinetten Rutte moeten geweten hebben dat de bodem een keer geraakt zou worden.

De overheidsbegrotingen staan onder historische druk. De miljardenverslindende Covidmaatregelen, de veldtocht tegen Rusland, de honderden miljarden voor ‘het klimaat’ zijn niet meer op te brengen. De samenleving gaat daarmee onconventionele uitwegen zoeken. Hoe kan de bevolkingsgroei binnen de perken worden gehouden en de kosten in de hand?

Met de in gang gezette discussies over een ‘voltooid leven’ kon een afglijden naar bedenkelijke gedachten niet uitblijven. Waarom stellen we geen leeftijdsgrens aan het leven? Waarom moeten mensen na een bepaalde leeftijd nog recht hebben op zorg, op medische behandeling? Daarbij circuleert momenteel een door een columnist genoemde leeftijdsgrens van 75 jaar. “Griepprik, coronavaccin, pacemaker, we doen er alles aan om oude mensen in leven te houden ook als hun biologische houdbaarheid al ver overschreden is“, stelt zij. Het geeft aan hoe deze discussie op basis van dubieuze aannames wordt gevoerd. Immers zijn de griepprik en vooral het door haar bijwerkingen omstreden Covid-‘vaccin’ echt bedoeld om levens te verlengen? Het lijkt er meer op dat de miljarden winst de echte drijfveer zijn. Vooral de Covidprikken, die voor alle leeftijden als ‘levensreddend’ worden opgedrongen zijn geen bewijs dat deze bedoeld zijn om ouderen een langer leven te gunnen. Ook de overstelpende bijwerkingen garanderen geenszins een langer leven.

Het wellicht goedbedoelde wetsvoorstel voor hulp bij een ‘voltooid leven’ heeft de deur opgezet voor heel bedenkelijke vervolgstappen. Immers wie bepaalt dat het na 75 jaar voldoende is en dat het tijd wordt om ‘op te stappen’? Iedereen weet uit zijn omgeving hoeveel mensen boven die leeftijd nog vol ‘in bedrijf’ zijn in de mantelzorg, de voedselbanken of oppas op kleinkinderen. Het veel geroemde Nederlandse vrijwilligerswerk draait in aanzienlijke mate op gepensioneerden, waarvan velen de genoemde leeftijd al hebben bereikt.

Het zal duidelijk zijn dat een volgende discussie loert: is een gehandicapt leven ook een ‘voltooid leven’? En dan belanden wij in de donkere krochten van onze Europese geschiedenis, die zich nooit meer zou mogen herhalen.
Het debat over een ‘voltooid leven’ blijkt een Doos van Pandora te zijn waarbij voor de zieken, ouderen en andere ‘nuttelozen’ geen plaats meer is.

Eugenetica: ‘wetenschap’ voor het ‘verbeteren’ van het menselijk ‘ras’

Eugenetica is een immorele en pseudowetenschappelijke theorie die beweert dat het mogelijk is om mensen en groepen te perfectioneren door middel van genetica en de wetenschappelijke wetten van de overerving. Eugenetici gebruikten een onjuist en bevooroordeeld begrip van het werk van Charles Darwin en Gregor Mendel om het idee van “rassenverbetering” te ondersteunen.”

Dat schrijft het Amerikaanse National Genome Research Institute als introductie van het onderwerp op haar website.

Deze denkwijze maakte vooral aan het begin van de vorige eeuw furore. Het was de tijd van het opmeten van schedels van verschillende menselijke ‘rassen’. De mens bleek objectief meetbaar en onderling vergelijkbaar in ‘kwaliteit’.
Het verbaast niet dat de NAZI’s deze ideologie verder ‘uitwerkten’ door ‘het ras’ te verbeteren door ouderen en gehandicapten als minderwaardig te beschouwen. De volgende stappen van door de staat gefaciliteerde euthanasie lag voor de hand. De drempel voor de massamoord op de Joden werd hierdoor verlaagd. Echter toen velen in de gaten kregen wat de NAZI’s met deze ideologie van plan leken, raakte tegen 1940 eugenetica in ongenade. Elk weldenkend mens wilde er niets meer mee te maken hebben.

Toch zijn de gedachten niet weg. Het ‘gesleutel’ van de mens via het manipuleren van het menselijk DNA en inplant van digitale middelen is gebaseerd op eugenetica: het ‘verbeteren’ van het menselijk ‘ras’. We kennen inmiddels een aantal van de doelen van aan het World Economic Forum verbonden pleitbezorgers van het samenvloeien van mens en robot.

> Lees verder op: Enerzijds Anderzijds | ezas.nl

In deze wereld kun je zomaar ineens een social media ban te pakken hebben. Op Facebook bijvoorbeeld, of Twitter. Belangrijk dus om te weten hoe en via welke social media je ons kunt volgen!

Facebook – https://www.facebook.com/hetanderenieuwsnl

Facebook zusterpagina : https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Signal: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

Natuurlijk via www.hetanderenieuws.nl

En via het censuurvrije Vriendenplek.nl  https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws
Hier kun je in vrijheid reageren en communiceren!

(Visited 1.606 times, 1 visits today)
2 thoughts on “‘Voltooid leven’ opmaat tot opgedrongen euthanasie.
 1. Als goede rentmeesters boventallige weffers binnen D66, VVD, CDA, CU en Volt opruimen, daar kunnen 75+sers een zéér nuttige taak in vervullen.
  Het verzet tegen het vierde rijk van de Rothschilds in hun krochten moet ergens vandaan komen!
  Het WEF van Klaus is slechts een façade waar de bankiers zich achter verschuilen,
  maar dat neemt niet weg dat het wegzenden van de Baarsma’s als barbaarse
  gluipers zéér belangrijk blijft!

  Mijdt de RABO-bank, de bank die boeren de dood in drijft!

Comments are closed.