Blckbx

‘Wij zijn onze overheid niets verschuldigd,’ stelt columnist Sietske Bergsma

Aan de lopende band wordt ons opgedragen offers te brengen zonder uitzicht op groei, welzijn en bestaanszekerheid. “Het lijkt wel de bedoeling,” aldus de columnist. Ze pleit er dan ook voor om die constante roep om offers eens kritisch tegen het licht te houden. “Wat als wíj bepalen wat vanzelfsprekend is?”

Bergsma ziet dat onze relatie tot de overheid niet meer wederkerig is, niet gezond en autoritair. “Het is nu zo dat de staat het volk is. Die rollen moeten weer omgedraaid worden. Het volk ís dan weer de staat.” Volgens de juriste lijdt het Nederlandse volk aan het Stockholm-syndroom. Dit houdt in dat een gegijzelde sympathie krijgt voor de gijzelaar. Het kan ontstaan door een omstandigheid waarbij de gijzelnemer absolute controle over de gegijzelde kan uitoefenen en binnen die absolute controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het geven van voedsel of beschutting. “Klinkt bekend toch? Een soort psychologische schaarste van basisbehoeften creëren,” aldus Bergsma.

De columnist pleit voor een nieuwe verstandhouding tussen overheid en burger. “Een contract waarin de natuurlijke gelijkwaardigheid van alle mensen en het kunstmatige karakter van de politieke orde geldt.” Ze wijst erop dat de overheid enkel de macht en middelen heeft die burgers vrijwillig geven. Ze hoopt dan ook dat het volk snel inziet hoe sterk mensen samen zijn.

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

Van Jail naar Freedom? Klik & Klaar! –>  Vriendenplek.nl 

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIMnl

X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 70 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 573 times, 1 visits today)