Overige

4 september begint The Global Walkout!

4 september begint The Global Walkout!

Bron: https://reignitefreedom.com/

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 60 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 1.741 times, 1 visits today)
3 thoughts on “4 september begint The Global Walkout!
 1. 18-08-’22. Ja, natuurlijk wil iedere welwillende en getrouwe burger belasting betalen in een land dat goed functioneert, dat echte volksvertegenwoordigers heeft en waarin een echte democratie functioneert. De vraag is: leeft u in zo’n land? Kun je als individu besluiten om te zeggen: “Genoeg is genoeg, ik laat me niet langer in een digitale gevangenis van smartmeters, rantsoenering en vaccinatieplicht opsluiten. Genoeg is genoeg, ik accepteer niet dat een overheid miljarden naar oorlogen sluist, de boerensector kapot maakt, aan volksvermenging doet en kinderen seksualiseert met drag queens op scholen”? Het antwoord is ja u kunt dat zeggen. Genoeg is genoeg! U leeft dan misschien wel onder de schijn van democratie, maar feitelijk worden alle regels uit Den Haag bepaald in clubjes als het WEF en de Builderberg groep, vindt grote sturing plaats via NGO’s als de Rockerfeller Founsation en de Bill & Melinda Gates Foundation en wordt alles in wetgeving of overeenkomsten geperst door Brussel, die het als opdracht uitdeelt aan de regeringen van de verschillende landen. Genoeg is genoeg. De democratie op Europees niveau is een grote farce, mede omdat de democratie op landsniveau een farce is. Lidstaten van de EU dragen immers kandidaten voor aan de Europese Commissie, de club die de EU feitelijk runt en als de lidstaten zelf al niet democratisch zijn, hoe kan Brussel dat dan zijn? Waarom zijn lidstaten van de EU niet democratisch? Welnu, neem bijvoorbeeld Nederland. Is dat een echte democratie? Ja, u mag eens in de vier jaar naar de stembus, maar op wie stemt u dan eigenlijk? Op door de propaganda media gelanceerde pionnen die uit het niets als rijzende sterren opduiken en op goedgebekte pionnen die de illusie van links en rechts, paars, groen en geel mogen vestigen, maar feitelijk allemaal trouw zweren aan de kroon; de koning. Sommige landen hebben de bestuurlijke variant van de republiek. Dan zit je met een president van de republiek die de feitelijke macht heeft. Die mag een premier aanstellen en als een regering valt mag hij de premier de opdracht geven om de klus af te maken. Wie heeft die president gekozen? Die wordt echt niet rechtstreeks door het volk gekozen. Wie tekent alle wetten? Die president. Duitsland, Frankrijk en Italië zijn daar goede voorbeelden van. De eindmacht licht daar bij de president, niet bij de premier. Die vormt slechts het verkoopgezicht, de frontdesk, zoals een vertegenwoordiger de producten van een bedrijf verkoopt, maar de directeur eigenaar de echte baas is. In Nederland hebben we geen republiek, maar een koningshuis. Wie heeft die koning verkozen? Niemand. Het is ooit in de grondwet vastgelegd. In 1814 werd door 484 “notabelen” de grondwet opgericht. Dat alles vond plaats nadat Napoleon van de Russen verloor en Nederland dus eigenlijk een stuurloos schip werd. Dat is allemaal leuk en aardig, maar als u het gewoon even helemaal uitkleedt, heeft u dus nooit voor een koning gekozen en net zo min al voor de grondwet. Die koning stelt niet alleen ministers aan (na de schijn van verkiezingen), maar stelt ook Kamerleden aan. Iedereen die daar dus voor de bühne een debat van pro’s en contra’s staat te acteren, heeft trouw gezworen aan de koning. Ondertussen voert een kabinet gewoon uit wat van boven gedicteerd wordt en de koning bepaalt. Willem Alexander en Maxima zitten in alle bekende clubjes en hoogste regionen van de gekostumeerde clubjes van de ridderordes en vrijmetselarij en zij bepalen de koers. De verkopers (De vertegenwoordigers naar het volk) staan op het toneel, voeren hun acts op en voeren schijndiscussie en goed geplande ruzies op om het volk te doen blijven geloven dat het inspraak heeft. https://www.martinvrijland.nl/?s=directe+democratie We kunnen dat anders doen, in de vorm van directe democratie waar hier al jaren over geschreven wordt, maar dan moeten we eerst de zittende volksverlakkers de laan uit sturen. Die leggen sowieso allerlei zaken op die niets meer met democratie te maken hebben, maar meer en meer op autoritair fascisme en uitsluiting beginnen te lijken. Of wilt u in een social credit systeem gemoffeld worden via de weg van rantsoenering van water, energieverbruik of voedsel? Dan mag u mee blijven doen. Ik doe niet meer mee. U kunt per direct uw goedkeuring aan deze schijndemocratie stopzetten door praktische en haalbare acties. Dat is gebaseerd op het feit dat in Nederland de koning onverkozen is, maar uiteindelijk wel de directeur grootaandeelhouder is; de persoon die heimelijk aan de touwtjes trekt, terwijl de verkopers de rol van bedrijfsvertegenwoordigers spelen voor de klanten. Wij Willem Alexander tekent elke wet. Hij kan ze ook weigeren te tekenen, maar dat doet hij niet. Hij heeft immers de schijn van democratie gebruikt om die wet te realiseren en de vertegenwoordigers vangen de klappen op.
  https://www.martinvrijland.nl/?s=directe+democratie
  Wij Willem Alexander tekent al die wetten bij de gratie Gods. Welnu, sinds 17 augustus 2022 hebben we het bewijs dat die gratie Gods ontbreekt. Willem Alexander heeft dus niet de autoriteit om wetten te tekenen. Dat bewijs werd geleverd door de Secretaris Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Maarten Schurink, die in de reactie op een Wob- verzoek (Tegenwoordig Woo-verzoek genoemd) van een lezer stelde dat er geen enkel document op het ministerie aanwezig is dat die gratie Gods aantoont. Sterker nog hij stelde dat het gebaseerd was op een stuk uit de bijbel, waarvan sommigen zelfs beweren dat het sarcastisch bedoeld was door de schrijver (Zie hier een artkel over over het sarcasme van apostel Paulus bij het schrijven van Romeinen 13 uit de bijbel). Hoeveel meer bewijs
  https://www.martinvrijland.nl/?s=directe+democratie
  wilt u hebben dat de autoriteit van de wetgever ontbreekt? “De keizer heeft geen kleding aan!”, riep het kleine jongetje toen hij zag dat de keizer naakt was, terwijl de lakeien en omstanders zwegen uit angst voor hun positie en omdat niemand het durfde te erkennen. Als elke wet getekend is door het instituut ‘de kroon’, voorheen vertegenwoordigd door Juliana, Beatrix en inmiddels al een tijdje door Willem Alexander, bij de vermeende gratie Gods en als die gratie Gods ontbreekt betekent dit slechts één ding: de keizer heeft geen kleding aan! De autoriteit van de wetgever ontbreekt. Daarmee is uw slavenketting verbroken. U bent een vrij mens! Uitnodigingen van rechtbanken kunt u afwijzen; zij handhaven wetten die getekend zijn bij de ontbrekende gratie Gods. Boetes kunt u afwijzen; zij zijn gebaseerd op wetten die getekend zijn bij de ontbrekende gratie Gods. Verplichte ziektekostenverzekeringen kunt u stopzetten; zij zijn gebaseerd op een wet getekend bij diezelfde ontbrekende gratie Gods. Uw belastingaangifte kunt u verscheuren. U hoeft geen belasting te betalen aan een overheid die aangesteld is door de koning wiens gratie Gods ontbreekt en de wetten waarop die belastingplicht gebaseerd zijn, zijn getekend bij die ontbrekende gratie Gods. Wilt u het bewijs meesturen als u de uitnodiging om een gift aan de belastingdienst afwijst? U hoeft geen gift te doen aan (aangifte te doen naar) de belastingdienst. U wordt verzocht en u bent dat zo gewend te doen, omdat iedereen het doet en de kreet ‘leuker kunnen we het niet maken, eenvoudiger wel’ in uw hoofd geprent zit. U doet vrijwillig belastingaangifte aan een systeem gebaseerd op wetten getekend door iemand wiens autoriteit bewezen ontbreekt. Wilt u dus de belastingdienst een briefje sturen met de tekst: “Aan allen die dit zien of lezen, saluut! Ik meld u hierbij dat ik geen gift meer aan de belastingdienst doe, omdat de wetten waarop u zich baseert zijn getekend door het instituut de kroon, vertegenwoordigd door Willem Alexander, bij de vermeende gratie Gods. In de bijlage vindt u het bewijs van de ontbrekende gratie Gods. Ik wijs de autoriteit van ‘de wetgever’ af“, dan kunt u de reactie van de SG van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meesturen als bijlage. Die kunt u hier downloaden. https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/secretaris-generaal-maarten-schurink-bevestigt-in-antwoord-op-wob-verzoek-dat-de-gratie-gods-niet-bestaat. Bent u nog niet helemaal overtuigd of dit allemaal wel zomaar kan? Lees dan mijn laatste boek/essay ‘Vrijheid kan vandaag beginnen’ (Hier online en hier in paperback) of kijkt u even naar wat de president van het College van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser al in 2017 zei in een Buitenhof gesprek over verdeling en besteding van belastinggelden. I rest my case! Het is nu aan u om daadwerkelijk in actie te komen.
  SG MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN PRESIDENT VAN DE ALGEMENE REKENKAMER BEVESTIGEN: U HOEFT GEEN BELASTING TE BETALEN

 2. SG MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN PRESIDENT VAN DE ALGEMENE REKENKAMER BEVESTIGEN: U HOEFT GEEN BELASTING TE BETALEN
  18-08-’22. Ja, natuurlijk wil iedere welwillende en getrouwe burger belasting betalen in een land dat goed functioneert, dat echte volksvertegenwoordigers heeft en waarin een echte democratie functioneert. De vraag is: leeft u in zo’n land? Kun je als individu besluiten om te zeggen: “Genoeg is genoeg, ik laat me niet langer in een digitale gevangenis van smartmeters, rantsoenering en vaccinatieplicht opsluiten. Genoeg is genoeg, ik accepteer niet dat een overheid miljarden naar oorlogen sluist, de boerensector kapot maakt, aan volksvermenging doet en kinderen seksualiseert met drag queens op scholen”? Het antwoord is ja u kunt dat zeggen. Genoeg is genoeg! U leeft dan misschien wel onder de schijn van democratie, maar feitelijk worden alle regels uit Den Haag bepaald in clubjes als het WEF en de Builderberg groep, vindt grote sturing plaats via NGO’s als de Rockerfeller Founsation en de Bill & Melinda Gates Foundation en wordt alles in wetgeving of overeenkomsten geperst door Brussel, die het als opdracht uitdeelt aan de regeringen van de verschillende landen. Genoeg is genoeg. De democratie op Europees niveau is een grote farce, mede omdat de democratie op landsniveau een farce is. Lidstaten van de EU dragen immers kandidaten voor aan de Europese Commissie, de club die de EU feitelijk runt en als de lidstaten zelf al niet democratisch zijn, hoe kan Brussel dat dan zijn? Waarom zijn lidstaten van de EU niet democratisch? Welnu, neem bijvoorbeeld Nederland. Is dat een echte democratie? Ja, u mag eens in de vier jaar naar de stembus, maar op wie stemt u dan eigenlijk? Op door de propaganda media gelanceerde pionnen die uit het niets als rijzende sterren opduiken en op goedgebekte pionnen die de illusie van links en rechts, paars, groen en geel mogen vestigen, maar feitelijk allemaal trouw zweren aan de kroon; de koning. Sommige landen hebben de bestuurlijke variant van de republiek. Dan zit je met een president van de republiek die de feitelijke macht heeft. Die mag een premier aanstellen en als een regering valt mag hij de premier de opdracht geven om de klus af te maken. Wie heeft die president gekozen? Die wordt echt niet rechtstreeks door het volk gekozen. Wie tekent alle wetten? Die president. Duitsland, Frankrijk en Italië zijn daar goede voorbeelden van. De eindmacht licht daar bij de president, niet bij de premier. Die vormt slechts het verkoopgezicht, de frontdesk, zoals een vertegenwoordiger de producten van een bedrijf verkoopt, maar de directeur eigenaar de echte baas is. In Nederland hebben we geen republiek, maar een koningshuis. Wie heeft die koning verkozen? Niemand. Het is ooit in de grondwet vastgelegd. In 1814 werd door 484 “notabelen” de grondwet opgericht. Dat alles vond plaats nadat Napoleon van de Russen verloor en Nederland dus eigenlijk een stuurloos schip werd. Dat is allemaal leuk en aardig, maar als u het gewoon even helemaal uitkleedt, heeft u dus nooit voor een koning gekozen en net zo min al voor de grondwet. Die koning stelt niet alleen ministers aan (na de schijn van verkiezingen), maar stelt ook Kamerleden aan. Iedereen die daar dus voor de bühne een debat van pro’s en contra’s staat te acteren, heeft trouw gezworen aan de koning. Ondertussen voert een kabinet gewoon uit wat van boven gedicteerd wordt en de koning bepaalt. Willem Alexander en Maxima zitten in alle bekende clubjes en hoogste regionen van de gekostumeerde clubjes van de ridderordes en vrijmetselarij en zij bepalen de koers. De verkopers (De vertegenwoordigers naar het volk) staan op het toneel, voeren hun acts op en voeren schijndiscussie en goed geplande ruzies op om het volk te doen blijven geloven dat het inspraak heeft. https://www.martinvrijland.nl/?s=directe+democratie We kunnen dat anders doen, in de vorm van directe democratie waar hier al jaren over geschreven wordt, maar dan moeten we eerst de zittende volksverlakkers de laan uit sturen. Die leggen sowieso allerlei zaken op die niets meer met democratie te maken hebben, maar meer en meer op autoritair fascisme en uitsluiting beginnen te lijken. Of wilt u in een social credit systeem gemoffeld worden via de weg van rantsoenering van water, energieverbruik of voedsel? Dan mag u mee blijven doen. Ik doe niet meer mee. U kunt per direct uw goedkeuring aan deze schijndemocratie stopzetten door praktische en haalbare acties. Dat is gebaseerd op het feit dat in Nederland de koning onverkozen is, maar uiteindelijk wel de directeur grootaandeelhouder is; de persoon die heimelijk aan de touwtjes trekt, terwijl de verkopers de rol van bedrijfsvertegenwoordigers spelen voor de klanten. Wij Willem Alexander tekent elke wet. Hij kan ze ook weigeren te tekenen, maar dat doet hij niet. Hij heeft immers de schijn van democratie gebruikt om die wet te realiseren en de vertegenwoordigers vangen de klappen op.
  https://www.martinvrijland.nl/?s=directe+democratie. Wij Willem Alexander tekent al die wetten bij de gratie Gods. Welnu, sinds 17 augustus 2022 hebben we het bewijs dat die gratie Gods ontbreekt. Willem Alexander heeft dus niet de autoriteit om wetten te tekenen. Dat bewijs werd geleverd door de Secretaris Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Maarten Schurink, die in de reactie op een Wob- verzoek (Tegenwoordig Woo-verzoek genoemd) van een lezer stelde dat er geen enkel document op het ministerie aanwezig is dat die gratie Gods aantoont. Sterker nog hij stelde dat het gebaseerd was op een stuk uit de bijbel, waarvan sommigen zelfs beweren dat het sarcastisch bedoeld was door de schrijver (Zie hier een artkel over over het sarcasme van apostel Paulus bij het schrijven van Romeinen 13 uit de bijbel). Hoeveel meer bewijs
  https://www.martinvrijland.nl/?s=directe+democratie. wilt u hebben dat de autoriteit van de wetgever ontbreekt? “De keizer heeft geen kleding aan!”, riep het kleine jongetje toen hij zag dat de keizer naakt was, terwijl de lakeien en omstanders zwegen uit angst voor hun positie en omdat niemand het durfde te erkennen. Als elke wet getekend is door het instituut ‘de kroon’, voorheen vertegenwoordigd door Juliana, Beatrix en inmiddels al een tijdje door Willem Alexander, bij de vermeende gratie Gods en als die gratie Gods ontbreekt betekent dit slechts één ding: de keizer heeft geen kleding aan! De autoriteit van de wetgever ontbreekt. Daarmee is uw slavenketting verbroken. U bent een vrij mens! Uitnodigingen van rechtbanken kunt u afwijzen; zij handhaven wetten die getekend zijn bij de ontbrekende gratie Gods. Boetes kunt u afwijzen; zij zijn gebaseerd op wetten die getekend zijn bij de ontbrekende gratie Gods. Verplichte ziektekostenverzekeringen kunt u stopzetten; zij zijn gebaseerd op een wet getekend bij diezelfde ontbrekende gratie Gods. Uw belastingaangifte kunt u verscheuren. U hoeft geen belasting te betalen aan een overheid die aangesteld is door de koning wiens gratie Gods ontbreekt en de wetten waarop die belastingplicht gebaseerd zijn, zijn getekend bij die ontbrekende gratie Gods. Wilt u het bewijs meesturen als u de uitnodiging om een gift aan de belastingdienst afwijst? U hoeft geen gift te doen aan (aangifte te doen naar) de belastingdienst. U wordt verzocht en u bent dat zo gewend te doen, omdat iedereen het doet en de kreet ‘leuker kunnen we het niet maken, eenvoudiger wel’ in uw hoofd geprent zit. U doet vrijwillig belastingaangifte aan een systeem gebaseerd op wetten getekend door iemand wiens autoriteit bewezen ontbreekt. Wilt u dus de belastingdienst een briefje sturen met de tekst: “Aan allen die dit zien of lezen, saluut! Ik meld u hierbij dat ik geen gift meer aan de belastingdienst doe, omdat de wetten waarop u zich baseert zijn getekend door het instituut de kroon, vertegenwoordigd door Willem Alexander, bij de vermeende gratie Gods. In de bijlage vindt u het bewijs van de ontbrekende gratie Gods. Ik wijs de autoriteit van ‘de wetgever’ af“, dan kunt u de reactie van de SG van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meesturen als bijlage. Die kunt u hier downloaden. https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/secretaris-generaal-maarten-schurink-bevestigt-in-antwoord-op-wob-verzoek-dat-de-gratie-gods-niet-bestaat. Bent u nog niet helemaal overtuigd of dit allemaal wel zomaar kan? Lees dan mijn laatste boek/essay ‘Vrijheid kan vandaag beginnen’ (Hier online en hier in paperback) of kijkt u even naar wat de president van het College van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser al in 2017 zei in een Buitenhof gesprek over verdeling en besteding van belastinggelden. I rest my case! Het is nu aan u om daadwerkelijk in actie te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *