Alternatief tv

Ab Gietelink: Crisis rechtsstaat en 19 fracties gebaat bij Extraparlementair Kabinet

De Crisis in de rechtsstaat en de verkiezingsuitslag met 19 fracties zijn gebaat bij Extraparlementair Kabinet.
Het nu 7 maanden voortslepende formatieproces versterkt de wenselijkheid hiervan.
We zijn getuige van een vertraagde ineenstorting van het oude parlementaire systeem en een transitie naar een nieuw meer dualistische structuur. De kiezer stemde op 17 Maart 2021 voor toetreding van de nieuwe politieke partijen Volt, JA21, BBB en Bij1 en dat betekende een groei van het aantal parlementaire fracties van 13 naar 16. Sindsdien voltrokken zich bovendien nog 3 afsplitsingen door parlementariërs met veel voorkeursstemmen. De Groep von Haga splitste zich af van FVD, Groep De Haan nam afscheid van 50 Plus en Pieter Omtzigt van het CDA. Het totaal komt nu op het aantal van 19 Kamerfracties. Het einde is nog niet in zicht. Welke krachten gaan schuil onder die fragmentatie?
Sinds ongeveer 2000 zien we de sterke opkomst van 1-item partijen en mandaten voor specifieke personen. We kregen een partij voor de Ouderen, anti-Islam, basisdemocratie, pro allochtonen en zelfs een partij voor de Dieren. Recent kregen we daar nog partijen bij voor Europa, Boeren en Gekleurde Nederlanders. Het lijkt overdadig, maar is in feite nog te weinig. Waar stem je voor als je politiek links georiënteerd bent en tegen de Coronamaatregelen? Die groep is politiek dakloos en zou wel eens groter kunnen zijn dan velen denken.
De oude Volkspartijen CDA en PvdA zijn de afgelopen 20 jaar feitelijk in stukken uit elkaar gescheurd. De VVD houdt door het krediet van haar premier Mark Rutte als enige traditionele Volkspartij voorlopig stand. Maar op de Liberale flank vormen D66 en Volt een uitdaging, terwijl op nieuw Rechts FvD en Ja21 lonken naar de achterban van de VVD.
We zijn getuige van het einde van het fenomeen ‘politieke partij’ als organisatieplatform van een ‘politiek ideologische familie met een coherent mens en wereldbeeld’. Zonder samenbindende ideologie is er immers geen inhoudelijk fundament voor een politieke partij. De politieke fragmentatie is feitelijk nog veel groter dan we nu zien. Binnen alle politieke partijen bestaan er namelijk vleugels die over diverse onderwerpen weer heel verschillend denken.
Behalve dat een meerderheidscoalitie na 6 maanden formeren niet haalbaar lijkt is hij eigenlijk ook niet wenselijk. Er zitten democratisch gezien grote nadelen aan een meerderheidskabinet. Het meerderheidscoalitiesysteem steunt op oneigenlijke compromissen, fractiediscipline en programmadiscipline. Het systeem eist het inleveren van authenticiteit van het individuele kamerlid en het voortdurend wegmasseren van onderlinge verschillen. Het systeem functioneert het best met volgers, die slikken en zwijgen en sluit scherpe critici buiten. Symbool van dat fenomeen is het recente vertrek van Pieter Omtzigt uit het CDA.
De grote verdeeldheid binnen het parlement is echter geen probleem, maar een positieve kans voor debat, openheid en democratisering van het politieke systeem.
Maar hoe neem je met die fragmentarische basis dan besluiten en vormt een regering ? Een Extraparlementair Kabinet is daarop het antwoord. Het impliceert een sterker dualisme tussen Kabinet en Parlement. De wens tot een sterker dualisme wordt sinds de Kindertoeslagenaffaire en de opkomst van al die nieuwe politieke groeperingen steeds breder gedragen. Het systeem schept mogelijkheden voor een meer pragmatische beoordeling van diverse politiek inhoudelijke onderwerpen,

Het geeft specifieke actiegroepen en specifieke vernieuwingsvoorstellen uit de samenleving een optimale kans tot realisatie en dat bevordert de democratisering van de samenleving. Het Schept ook optimale mogelijkheden voor referenda en vormen van directe democratie.
Ieder voorstel dat een Kamermeerderheid krijgt zal steunen op nieuwe combinaties en dwars door fracties heen lopen. Politici behouden hun persoonlijke integriteit en geloofwaardigheid doordat ze de vrijheid houden ‘zonder last en ruggenspraak’ voor of tegen een wetsvoorstel te stemmen. De uiteindelijke wetgeving en besluitvorming komt te liggen waar hij hoort in een parlementaire democratie. Bij het door de burger verkozen parlement.

Bron: https://www.alternatief.tv/

(Visited 401 times, 1 visits today)
One thought on “Ab Gietelink: Crisis rechtsstaat en 19 fracties gebaat bij Extraparlementair Kabinet
 1. Mooie lezing, maar ik vrees dat de corruptie en het moorden nog wel even doorgaat.

  Daarom hier iets niet zo off topic als het lijkt onder een Schwab dictatuur
  —————————————————————————————————————

  Prof. dr. E.P. (Eugène) van Puijenbroek van het LAREB bestreed met verve maar
  zonder feiten een artikel: https://hetanderenieuws.nl/was-peer-review-aan-basis-pcr-testen-overhaast-een-gesprek-met-wouter-aukema/
  Aukema zou de LAREB data niet mogen gebruiken, omdat deze data-analist geen verstand zou
  hebben van specifieke eigenschappen van de data. Wel covid-data zijn inderdaad zo bijzonder dat
  bij het RIVM ook al neppandemie-gerelateerde data verdwijnen.
  De data zijn inderdaad zeer specifief in die zin dat data nooit iets zeggen over een oorzakelijk verband tussen bijwerkingen, waaronder de dood, door een gentherapie.
  Bijzondere man Eugène, zou die banden hebben met WHO en big farma? Zoek het zelf maar na!

  Waar het slechts om gaat bij deze werelwijde genocide onder de pyramide van blackrock en klaus schwab is het gebruiken van gezond verstand. De som van de verminderde levenssjaren na de prik
  behoeft slechts uitgerekend te worden. Zeer eenvoudige berekening die NIETS met oorzaak en
  gevolg heeft te maken, maar een kwestie is van optellen van alle verliezen in de levensverwachting
  bij iedere geinjecteerde. Levensverwachting voor en na is verlies.

  Met 80% gevaccineerden is namelijk de gezondheid van de geprikten vrijwel aselect en we hebben
  thans grote getallen aan geschaden en doden.

  Geblaat over oorzaak en gevolg is alleen maar gebruikt om de nare waarheid onder een wit laken te
  schuiven, mijn beschuldiging is moord en medeplichtigheid aan moord!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *