Café Weltschmerz

Artikel 120; toetsing aan de grondwet wellicht weer mogelijk? | Juridisch Coronajournaal

Onze grondwet verbiedt in artikel 120 dat de rechter een wet die strijdig is met de grondwet, buiten werking stelt. Dus ons parlement mag wetten uitvaardigen waarin, in strijd met de grondwet, onze grondrechten worden geschonden.
Het ziet er naar uit dat artikel 120 zijn langste tijd heeft gehad. Zelfs de rechters vragen om afschaffing, zij willen ongrondwettige wetten buiten werking kunnen stellen. Is dat goed nieuws voor de rechtsstaat?

In deze wereld kun je zomaar ineens een social media ban te pakken hebben. Op Facebook bijvoorbeeld, of Twitter. Belangrijk dus om te weten hoe en via welke social media je ons kunt volgen!

Facebook – https://www.facebook.com/hetanderenieuwsnl

Facebook zusterpagina : https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Signal: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

Natuurlijk via www.hetanderenieuws.nl

En via het censuurvrije Vriendenplek.nl  https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws
Hier kun je in vrijheid reageren en communiceren!

Wil je ook een social media waar je zonder censuur en advertenties gewoon plezier kunt maken en over alles kunnen spreken? Meld je dan aan bij VriendenPlek, de plek voor iedereen! https://vriendenplek.nl/

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 60 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/ 

(Visited 556 times, 1 visits today)
One thought on “Artikel 120; toetsing aan de grondwet wellicht weer mogelijk? | Juridisch Coronajournaal
  1. Het is werkelijk verbijsterend dat in NL willekeurige ‘wetten’ c.q. oprispingen van weffers, die slechts minachting hebben voor hun mede-burgers, niet getoetst (mogen) worden aan de grondwet.
    Waarvoor is er dan überhaupt een grondwet?

    Artikel 120 is de facto in strijd met de grondwet: het ondermijnt namelijk die grondwet. Het dient dus met terugwerkende kracht verwijderd te worden.

    Wb de uitspraak van een NL-rechter dat enkele demonstraties onrechtmatig werden be-eindigd:
    het omgekochte wefnieuws rept er niet over………..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *