3 thoughts on “Auschwitz is niet uit de lucht komen vallen
 1. Selectie vindt nu plaats buiten het zicht, bewustzijn en gesmoord publiek geweten.
  Sedert WO2 beloopt de prijs van het orgasme omwille het orgasme miljarden ongeboren menselijk levens.
  DE NIEUWE MEDIA ZWIJGEN
  De houding van de nieuwe media met betrekking tot de huidige toestand in de wereld is zeer verontrustend.
  Zij verzwijgen het onnoemelijke gewettigde kwaad dat oorzakelijk is aan het kwaad dat zich heden voltrekt.
  De genocide ter reductie van de wereldbevolking, die heden plaatsgrijpt onder de naam Covid is de opvolger van de genocide op de ongeboren mens.
  Het offer van miljarden ongeborenen aan het kwaad, werd op 24 juni 2021 door het Europees parlement tot mensenrecht verklaard.
  Vanaf dat moment is elke Europeaan gewettigd deelnemer aan de genocide op de ongeboren mens.
  Geen enkele vrouw pleegt abortus met het oog op genocide.
  Genocide is een bewuste politieke misdaad.
  Onbegrijpelijk is de vanzelfsprekendheid waarmee de genocide op de ongeboren mens, waarin selectie op grond van gebreken ligt opgesloten, als gezondheidszorg wordt ervaren en geaccepteerd.
  Wie dit kwaad niet ziet is ook niet in staat het top down covid bedrog te zien in zijn volle omvang.
  De nieuwe media brengen massa’s mensen op de been in protest tegen de aantasting van de eigen lichamelijke integriteit maar zwijgen in alle talen over de gewettigde aantasting van de lichamelijke integriteit van de kunstmatig geproduceerde mens.
  Een proces waarin de selectie eveneens ligt opgesloten.
  Alles wijst erop dat in het nieuwe normaal de ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting zal worden voltooid en de identiteiten Man en Vrouw m.b.t. de voortplanting geen betekenis meer zullen hebben.
  Dat in het kader van gelijkheid vrouwen ‘ontlast’ zullen worden van de zwangerschap.
  Dat kinderen kunstmatig geproduceerd en door de staat gechipt geleverd zullen worden aan wie daarvoor geschikt wordt geacht.
  Seks voor en met alle leeftijden en alle experimenten die tot een orgasme kunnen leiden zullen tot het nieuwe normaal behoren.
  Immers, You’ll Own Nothing and Be Happy!
  Hooggeplaatste mannen in blauwe pakken maken nu al ruim gebruik van de mogelijkheid kinderen te ‘plezieren’ met hun orgasme.

 2. Zijn reactie had allang terug verbolgen horen te zijn. De aanpassingen waar hij zijn handtekening onder moet zetten door de versnipperaar te halen en per direct het kabinet meedelen op staande voet ontslagen te zijn.
  Maar ja, hij heeft andere afspraken gemaakt met de Bilderberg groep en opper führer Schwaab….minkukel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *