Café Weltschmerz

CO2 is een zegen – Marcel Crok en William Happer

De Amerikaanse natuurkundige William Happer was op uitnodiging van Stichting CLINTEL (www.clintel.nl) te gast in Nederland. Hij gaf een lezing in het gebouw van Café Weltschmerz. In dit interview gaat wetenschapsjournalist Marcel Crok van CLINTEL met Happer in gesprek over de kern van de hele klimaat discussie, het broeikaseffect. Happer laat een grafiek zien die je volgens hem nooit zult aantreffen in rapporten van het IPCC. Waarom niet? Omdat de grafiek laat zien dat zelfs een verdubbeling van de CO2-concentratie in de lucht maar een miniem effect heeft op de aardse broeikas. IPCC bestrijdt deze cijfers overigens niet, maar laat ze liever niet zien.

Happer, emeritus hoogleraar aan Princeton University, legt ook uit dat methaan en lachgas, die onder andere vrijkomen bij landbouw en veeteelt, per molecuul weliswaar krachtiger zijn dan CO2, maar dat er relatief zo weinig van in de lucht komt, dat de effecten ervan verwaarloosbaar zijn voor het klimaat.

Happer denkt dat een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer, dus bijvoorbeeld van de ruim 400 ppm die we nu in de lucht hebben naar 800 ppm, ongeveer een graad opwarming zal geven. Dat is aanzienlijk minder dan de drie of vier graden waar het IPCC vanuit gaat. Happer legt uit waar de verschillen vandaan komen.

Die ene graad opwarming is volgens hem geen enkel probleem. Sterker nog, hij gaat ervan uit dat met name de positieve effecten van CO2 op plantengroei zullen domineren: hogere landbouwopbrengsten en een groenere aarde. Planten leefden de afgelopen duizenden jaren in een soort CO2-hongersnood.

Happer was onder president Bush Sr verantwoordelijk voor 3,5 miljard dollar aan onderzoeksbudget, vooral op het gebied van energie maar ook klimaat. De defensieve houding van klimaatwetenschappers maakte hem achterdochtig. Vicepresident Al Gore ontsloeg hem vanwege zijn sceptische houding ten aanzien van klimaat. Recent diende hij ook een jaar onder president Trump, maar het lukte Happer niet om Trump te bewegen een Red Team-Blue Team analyse van het klimaat te laten uitvoeren.

Het huidige klimaatbeleid ziet Happer als een omgekeerde Robin Hood-strategie: je steelt van de armen en geeft het aan de rijken, die daarmee Tesla’s kunnen kopen. Hij is sinds 1960 geregistreerd als Democraat en blijft hopen dat de Democraten tot inkeer zullen komen.

 

 

==

Volg Het Andere Nieuws nu via Signal: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

(Visited 881 times, 1 visits today)
2 thoughts on “CO2 is een zegen – Marcel Crok en William Happer
  1. Ja, maar deze video leidt ook weer af waar het echt moet over gaan, de opruiming van de bezetters & moordenaars van de gewone mensen, ze willen ons systematisch vermoorden, weten jullie wel wat er echt aan het gebeuren is?! Die agenda’s van hun moet je geen antwoorden voor zitten zoeken, focus op het bestrijden van de fysieke vijand, je moet totaal het omgekeerde doen wat Jezus freaks beweren, ”dat ze geen strijd hebben tegen vlees & bloed”, hier moet die strijd zeker wel gevoerd worden!

  2. Zero carbon is maar één van de maatregelen bedoeld om de planeet enkel maar leefbaar te houden voor een beperkt aantal mensen .
    Als er door CO2 schaarste niet voldoende gezonde flora is dan is het ook einde verhaal voor de fauna die er afhankelijk van is .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *