Klagemauer

Draagmoederschap – als kinderen handelswaar worden

De behoefte om als gezin te leven komt meer dan ooit voor bij verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht. Het zeer natuurlijke verlangen naar een kind wordt sterk, maar dit kan niet op natuurlijke wijze gebeuren. Deze omstandigheid heeft geleid tot een bloeiende markt voor voortplantingsklinieken met zogenaamde “draagmoeders” die kinderen baren. Het is voor deze klinieken een goudmijntje. De kinderen worden tot “handelswaar” gedegradeerd en de vraag naar mensenhandel is groot.

We hebben een FB ban te pakken!

Vanzelfsprekend kun je ons blijven volgen, natuurlijk via de site hetanderenieuws.nl en via het censuurvrije social media platform; Vriendenplek.nl https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws
Op Facebook plaatst ook de pagina https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat al onze video’s.
Ook via Signal zijn we te volgen: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

 

(Visited 304 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Draagmoederschap – als kinderen handelswaar worden
 1. Hierboven staat: ‘… personen van hetzelfde geslacht’.
  Wat een verwarring weer…
  Personen bestaan niet en hebben daarom ook geen sekse.

  En ‘geslacht’ zijn ze ook niet. Mogen we hopen.
  Zitten we hier het script van een film, met bijvoorbeeld beelden van een fictief abattoir? Ach, toeval zeker.
  Yak, maar, wat is de intentie van die woordjes dan WEL?
  Is dit niet precies wat bedoeld wordt met “de voorgeschreven (on)werkelijkheid”?

  Een “persoon” is iets fundamenteel anders dan een mens, man, vrouw, kind, ieder LEVEND wezen.
  Een “persoon” is een fictief etiketje, bedacht door de ‘elite’ en in HUN systeem wordt deze truc gebruikt om ons (mensen!) als koopwaar te gebruiken. We zijn aan die markt (mensenhandel etc.) toegevoegd zodra wij worden “aangegeven” aan het systeem door onze veelal onwetende ouders/verzorgers. Het wordt ons opgedrongen/afgedwongen. Wij hebben niets verkeerd gedaan, toch volgt er AANGIFTE… Dan wordt er een BSN (burger slaven nummer) verzonnen, en vervolgens draaien wij als baby al mee in het wereld-mensenhandelskartel, zonder ons daarvan bewust te zijn. Overigens, het “rechtssysteem” wat momenteel aan het uiteenvallen is, was gebaseerd op romeins (slaven!)recht. Het is omhuld en verhuld, door een cultus en poppenkast die ons uitvreet, bedriegt, terroriseert en probeert ons te hypnotiseren… te betoveren. Black ‘magic’.
  Laat je niet misleiden!
  “Verwarde personen”… is een nonsense term die in dit kader veel gebezigd wordt. Personen zijn feitelijk fictieve nep entiteiten. Bestaan niet!!!
  Dus als je morgen weer eens in de propagandamedia (“kranten” etc.)
  leest dat er in een uitgebrande auto een overleden “persoon” werd gevonden, denk dan eens na. Mensen kunnen sterven, personen NIET, omdat het GEEN LEVEN betreft.
  “Verwarde personen”, ook zo’n term waar de cultvolgers heel graag mee schermen, is onderdeel van de hypnose die zij ons proberen aan te smeren.
  “Verwarde personen” kan hooguit slaan op een rommelig bergje OH papieren. OverHeids papiertjes.
  Deze “verwarde personen” terminologie (wat wij getergde of misleide, getraumatiseerde/geterroriseerde MENSEN zouden noemen!) zou die cultleden dan het “recht” verschaffen, om vervolgens die mensen op te jagen, op te ruimen (d.w.z. laten vermoorden, laten verdwijnen c.q. door-verkopen, misbruiken, opsluiten, vergiftigen enz.)
  ZO denken zij, en alle grenzen van respect, eer, recht en medemenselijkheid worden daarbij volkomen overboord gegooid.
  Voor HUN gewin en macht, ten bate van het duivels systeem, de cult.

  Denk er eens over na; een SCHRIJNEND duidelijk voorbeeld is de zogenaamde “toeslagen” “affaire”…
  Waarmee rond 1700 kinderen verdwenen zijn! En daarnaast nog veel meer leed en schade berokkend is, aan gewone medemensen, gedupeerden, de “slacht-offers…”
  Slacht ??? — Offer??? Wie verzint zo’n term?
  Dat is GEEN affaire, dat is misdaad en hoogverraad, DOOR de lieden die deze cult nog dienen, gehoorzamen, bewust of onbewust.
  Trap niet in de begoochelingen, en Noem het wat het IS: MISDAAD en misbruik van ONS vertrouwen. Noem een genetisch en giftig injectie experiment ook geen ‘vaccin’, want dat IS het niet.
  Of zijn we zelf verwarde MENSEN geworden … En? Hoe lang nog?

  En, last but not least: VERWAR de ‘personen’ NIET met Mensen!

 2. MET VERSLAVING NAAR SLAVERNIJ
  DE NIEUWE MEDIA
  De nieuwe media willen groeien, ze ontmaskeren de leugen maar houden de grootste leugen in stand.
  Ze hebben begrepen dat ze daar van af moeten blijven als je wilt groeien, dus houden ze hun bedrieglijke mond.
  DAT IS OVER HET RECHT OP HET VERWEKKEN VAN ONGEWENSTE KINDEREN.
  Het moet volgens de EU alleen nog een officieel mensenrecht worden, abortus noemt men dat.
  Dat correspondeert aardig met de Great Reset en het politieke recht op het verwijderen van de ongewenste mens middels oorlog, honger, indirecte en directe euthanazie.
  Na WO2 hebben overheden en wetenschappen met behulp van het massamedium, onder geweeklaag en WO2 herdenkingen, de regie over het menselijk leven geheel in eigen hand genomen.
  Buiten bewustzijn maar met toestemming van de volken omwille maar één belang, de zogenaamde vrij seks.
  Achter gesloten deuren worden met het menselijk leven alle denkbare en ondenkbare experimenten uitgevoerd, ook met baby’s die geboren zijn en alsnog ten dode opgeschreven.
  Vele duizenden weeskinderen werden en worden misbruikt voor seks en de meest gruwelijke experimenten.
  In de loop der jaren zijn de mensen gaandeweg geïndividualiseerd en met een onvoorstelbaar bombardement aan reclame omgevormd tot consumenten die in de verste verte niet bij machte zijn zich te identificeren met het ongeboren leven. Een toestand waarin zij zelf verkeerden aleer zij tot consumptie overgingen.
  In voorbereiding op de GREAT RESET hebben politiek en massamedia de mens inmiddels zelfs wettelijk de volslagen geschifte status van Gender verleend.
  Een seksueel wezen dat zich op alle denkbare en ondenkbare manieren seksueel lustig manifesteert, een nieuw soort ‘persoonlijkheid’.
  Pedoseksuelen zijn nog niet helemaal in het rijtje van de Genderclub opgenomen, maar sinds jaar en dag wordt door diverse instanties, politiek en media hard gewerkt aan de ‘emancipatie’ van pedofielen en het vertrouwd maken van kinderen met de genoegens van seks.
  Zoals het met door WHO verordonneerde lesmateriaal dat baby’s en kinderen leert dat het alleszins de moeite waard is om vooral daarvoor te leven in een ‘samenleving’ die er onder leiding van politiek en media al vele jaren voor leeft.
  Nu zijn deze kinderliefhebbers niet zo gek veel fouter dan zij die omwille de lust ongewenste kinderen verwekt om ze te laten doden door de specialist.
  De mens wordt niet langer aangeduid op grond van zijn lichamelijke verschijning maar op grond van zijn seksuele gedragingen.
  De nieuwe media op internet mogen dan de waarheid in pacht hebben maar ik hoor ze toch ook zeggen dat zwijgen foute boel is.
  Als consument hebben we niet het minste bewustzijn dat we zelf een product zijn geworden.
  Een product waarvan de lichamelijke integriteit op voorhand en met voorbedachten rade wordt geschonden, maar ook dat zijn consument en massamedium zich kennelijk niet bewust.
  Dat gebeurd in kinderproductiebedrijven die kinderen leveren aan Genders incluis de alleenstaande Gender die geen hondje van de fokker wil.
  Het embryo, opgeslagen in het stikstof wacht op afname.
  Zelfs het sperma waarmee kinderen gefabriceerd worden komt uit het ijs en uit het ijs van het hart dat heden, niet toevallig, in toenemende mate faalt.
  Zoals met abortus en de meest gruwelijke experimenten, is de kinderconsument, geheel bevangen door de kinderwens, niet in staat zich te identificeren met het kunstmatig geproduceerde kind.
  De gevolgen van dit mensonterende commerciële experiment zijn onbekend, zoals dat ook het geval is met de experimentele griepspuit die waarschijnlijk niet zo experimenteel is als het lijkt.
  Hoe dan ook, gewenst of ongewenst, de consument wordt respectievelijk door de aborteur en de kinderproducent op zijn wenken bediend.
  De vernietiging en de commercieel experimentele productie van het kind liggen aan de basis van de Great Reset die middels de WHO de kinderen van nu, de komende generaties van de nieuwe wereld van slavernij, het grote geluk van seksuele opwinding en orgasme beloofd.
  In de boerderij van Klaus Schwab, Bill Gates en kornuiten zal de mens worden gefokt, geselecteerd, gelabeld en te werk gesteld.

 3. MIT SUCHT NACH SKLAVEREI
  DIE NEUEN MEDIEN
  Die neuen Medien wollen wachsen, sie decken die Lüge auf, aber halten die größte Lüge aufrecht.
  Sie haben verstanden, dass sie sich davon fernhalten müssen, wenn Sie wachsen wollen, also halten sie ihren betrügerischen Mund.
  DAS GEHT UM DAS RECHT, UNERWÜNSCHTE KINDER ZU ERZEUGEN.
  Laut EU soll es ein offizielles Menschenrecht werden, sie nennen es Abtreibung.
  Das korrespondiert gut mit dem Great Reset und dem politischen Recht, die unerwünschte Person durch Krieg, Hunger, indirekte und direkte Euthanasie zu entfernen.
  Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen Regierungen und Wissenschaften mit Hilfe des Massenmediums die volle Kontrolle über das menschliche Leben, unter Klagen und Gedenken an den Zweiten Weltkrieg.
  Unbewusst, aber mit Zustimmung der Nationen für nur ein Interesse, den sogenannten freien Sex.
  Hinter verschlossenen Türen werden alle erdenklichen und undenkbaren Experimente mit menschlichem Leben durchgeführt, einschließlich mit Babys, die geboren werden und noch dem Untergang geweiht sind.
  Viele tausend Waisenkinder wurden und werden für Sex und die schrecklichsten Experimente missbraucht.
  Im Laufe der Jahre haben sich die Menschen allmählich individualisiert und mit einem unvorstellbaren Werbebombardement zu Konsumenten gewandelt, die sich auch nur im entferntesten mit dem ungeborenen Leben identifizieren können. Ein Zustand, in dem sie selbst waren, bevor sie zu konsumieren begannen.
  In Vorbereitung auf den GREAT RESET haben Politiker und Massenmedien den Menschen nun sogar gesetzlich den völlig verrückten Status von ‘Geschlecht’ zugesprochen.
  Ein sexuelles Wesen, das sich auf jede erdenkliche und undenkbare Weise sexuell lustvoll manifestiert, eine neue Art von „Persönlichkeit“.
  Pädosexuelle sind noch nicht vollständig in die Liste des sogenannte Gender Clubs aufgenommen worden, aber verschiedene Behörden, Politiker und Medien arbeiten seit vielen Jahren hart daran, Pädophile zu „emanzipieren“ und Kinder mit den Freuden des Sex vertraut zu machen.
  Wie etwa das von der WHO bestellte Lehrmaterial, das Babys und Kindern beibringt, dass es sich durchaus lohnt, dafür in einer „Gesellschaft“ zu leben, die seit vielen Jahren unter der Führung von Politik und Medien dafür lebt.
  Nun sind diese Kinderliebhaber nicht nicht viel slechter wie diejenigen, die aus Lust ungewollte Kinder zeugen und vom Spezialisten töten lassen.
  Der Mensch wird nicht mehr durch sein äußeres Erscheinungsbild, sondern durch sein Sexualverhalten bestimmt.
  Die neuen Medien im Internet mögen ein Monopol auf die Wahrheit haben, aber ich höre sie auch sagen, dass Schweigen falsch ist.
  Als Verbraucher haben wir nicht das geringste Bewusstsein dafür, dass wir selbst zum Produkt geworden sind.
  Ein Produkt, dessen körperliche Unversehrtheit im Voraus und mit Vorsatz verletzt wird, was Verbrauchern und Massenmedien aber offenbar auch nicht bewusst ist.
  Dies geschieht in Kinderproduktionsbetrieben, die Kinder an ‘Geschlechter’ liefern, einschließlich des einzelnen ‘Geschlechts’, das keinen Hund vom Züchter möchte.
  Der im Stickstoff gelagerte Embryo wartet auf die Entnahme.
  Auch der Samen zur Herstellung von Kindern stammt aus dem Eis und aus dem Eis des Herzens, das heute nicht zufällig immer mehr versagt.
  Wie bei der Abtreibung und den grausamsten Experimenten kann sich der kindliche Konsument, völlig gefesselt vom Kinderwunsch, nicht mit dem künstlich erzeugten Kind identifizieren.
  Die Folgen dieses erniedrigenden kommerziellen Experiments sind unbekannt, ebenso wie die experimentelle Grippeimpfung, die wahrscheinlich nicht so experimentell ist, wie es scheint.
  In jedem Fall, wünschenswert oder unerwünscht, wird der Konsument vom Abtreiber bzw. vom Kinderproduzenten versorgt.
  Die Zerstörung und kommerzielle experimentelle Produktion des Kindes ist die Grundlage des Great Reset, der durch die WHO den Kindern von heute, den kommenden Generationen der neuen Welt der Sklaverei, das große Glück der sexuellen Erregung und des Orgasmus verspricht.
  Auf der Farm von Klaus Schwab, Bill Gates und Kumpane werden Menschen gezüchtet, selektiert, etikettiert und beschäftigt.
  Ich glaube , dass du auch das nicht ignorieren kannst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *