Stichting Vaccinvrij

Eerste Kamer stemt in met Pandemiewet, dit zijn de vijf gevaren

| 13-24 mei 2023

Een jaar geleden stemde de Eerste Kamer tegen een vijfde verlenging van de spoedwet. Daarna had het kabinet geen juridische grondslag meer voor het opleggen van maatregelen aan de Nederlandse bevolking. Daar is nu een einde aan gekomen. Vanaf nu heeft de minister van VWS een volmacht voor het opdringen van arbitraire en onwetenschappelijke maatregelen of experimentele vaccins bij zelfs een “dreiging” voor de Volksgezondheid.

Ook al lag het in de lijn der verwachtingen, het is voor veel mensen een keiharde dreun. Het is duidelijk dat de overheid NIET het beste met ons voorheeft. Met deze wet is een juridische en politieke coup gepleegd en worden onze vrijheden en rechten voorwaardelijk. Om toegang te krijgen tot de maatschappij verwacht de overheid dat wij ons onderwerpen aan experimentele prikken en onmenselijke maatregelen.

Tijdens de stemming hadden zich voor het gebouw van de Eerste Kamer een klein groepje mensen verzameld op eigen titel. Met de onderstaande filmpjes willen wij u een indruk geven van wat zich daar onder meer afspeelde:

Ruim 29.000 handtekeningen opgehaald door ikdeburger, en meer dan 20.000 handtekeningen van cultuurondervuur werden aangeboden aan de Eerste Kamerleden.

Hieronder staan de vijf grootste risico’s van een juridische coup die zich bijna heeft voltrokken.

1. De pandemiewet geeft de minister van VWS carte blanche voor het opleggen van arbitraire, onwetenschappelijke en gevaarlijke maatregelen en vaccins

Het geven van macht aan mensen die niet integer zijn en niet met macht om kunnen gaan, is vragen om problemen. Helaas hebben we de afgelopen jaren moeten constateren dat de zowel de vorige minister van VWS, Hugo de Jonge – als de huidige, Ernst Kuipers, liegen en bedriegen (en ze zijn helaas niet de enigen in politiek Den Haag). Als het al fout ging met de toegenomen macht die politici kregen tijdens de spoedwet, dan kunnen we alleen maar meer van hetzelfde verwachten met de pandemiewet.

Lees verder: Pandemiewet zet deur open voor permanente corruptie & sabotage

2. De pandemiewet ondermijnt democratische controle

In feite worden zowel de Eerste Kamer, wiens taak het is om de democratie te bewaken, als de Tweede Kamer, wiens taak het is om de regering te controleren door deze wet buiten spel gezet.

In Advocatenblad verscheen op 23-05-23 een artikel waarin jurist Cornelis Wisse zeer gedegen onderbouwt waarom de Eerste Kamer dit wetsvoorstel resoluut zou moeten afwijzen. Mr Wisse is gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht en het artikel is uiteraard voor advocaten geschreven, maar goed leesbaar voor leken. De democratie hangt aan een zijden draadje, want zelfs bij een potentiële pandemie krijgt de minister van VWS carte blanche om de hele bevolking maatregelen en (verplichte) vaccins op te leggen. Dus ook in de pandemie-vrije tussenperiodes kunnen we de “bescherming” van de overheid verwachten, en het hele parlement is uitgeschakeld..

Lees verder: De pandemiewet ondermijnt democratische controle

3. De pandemiewet kan ook ingezet worden voor andere zaken dan het bestrijden van virussen. In een recente EU vordering staat een verruiming van de “dreiging” wat met de nieuwe pandemiewet inhoudt dat de minister van VWS straks voor elke gezondheidscrisis – dus niet alleen besmettelijke ziekten, maar ook bijvoorbeeld klimaatverandering – een blanco volmacht heeft. Met andere woorden: er is sprake van een opportune politieke verruiming van macht met juridische indekking voor onverantwoordelijk en destructief beleid.2

4. De pandemiewet van de Nederlandse overheid is een opstapje naar het pandemieverdrag van de WHO.

Wat in Nederland ‘in het klein gebeurt’, gebeurt op wereldniveau in het groot. De WHO is bezig met wijzigingen in de ‘International Health Regulations’ die haar macht enorm zullen vergroten. Volgend jaar zal dit mogelijk nog meer toenemen door de wijzigingen in het door 194 lidstaten ondertekende Pandemieverdrag

Het voorgestelde pandemieverdrag komt feitelijk neer op een poging van de WHO om de 194 lidstaten ervan te overtuigen in te stemmen met het overdragen van hun nationale soevereiniteit aan de WHO. Dit zou gaan via een juridisch bindend verdrag dat de WHO ongekende macht zou geven om het “One Health” (maatregelen en vaccins als enige optie) pandemiebeleid aan de hele wereld op te leggen. Mocht een natie het niet eens zijn met dit beleid dan zou de WHO het nationale beleid kunnen overrulen.

De pandemiewet, die nu bij de Eerste Kamer ligt, omvat op dit moment de “eerste tranche” van het wijzigingsvoorstel – maar de tweede en de derde tranche liggen in het verschiet. Nu al wordt er van de Nederlandse overheid verwacht dat zij verantwoording aflegt aan de WHO. Naar verwachting gaat steeds meer macht overdragen voor het bepalen van het pandemiebeleid overgedragen worden aan de WHO. In de onderstaande aflevering van Café Weltschmerz legt oud advocaat Frank Stadermann op 14.37 min. uit hoe Nederland haar wetgeving nu al aanpast inspelend op de toekomstige overdracht van de Nederlandse soevereiniteit aan de WHO. De richting die het opgaat is een wereldwijd medisch totalitair regime, met constante surveillance, QR-codes en (verplichte) vaccins terwijl we op elk moment in een nieuwe klimaat- of andersoortige Lockdown terecht kunnen komen.

In het artikel Wereldwijde machtsovername is gaande – waarom het tijd wordt om de WHO te verlaten staat in wat voor een dystopische wereld we terecht komen als de WHO haar zin krijgt.

5. De pandemiewet wordt er op een achterbakse manier doorheen gedrukt.

We worden niet goed geïnformeerd over de implicaties van deze wet. De media zijn akelig stil over de meest belangrijke politieke ontwikkelingen die we ons maar kunnen voorstellen. De meeste mensen weten amper wat er gaande is of beseffen niet hoe groot de impact van deze wet op hun leven zal zijn.

Terwijl de gevolgen van het wanbeleid hun littekens in de maatschappij hebben achtergelaten zijn noch de maatregelen naar behoren geëvalueerd, noch het verband tussen de gelijktijdige uitrol van de experimentele prikken en de oversterfte en de dalende geboortecijfers onderzocht. Dit, in combinatie met de slinkse en gehaaste manier waarop er wordt getracht om de pandemiewet erdoor te drukken, kan alleen maar betekenen dat de wet niet gaat over gezondheid, maar over de volgende stap in een lang van te voren geplande transitie van een democratie naar een wereldwijd, totalitaire bewind.

Bronnen:

1. https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20230515
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32022R2371

Bron: Stichting Vaccinvrij

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 60 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 2.824 times, 1 visits today)