Ella Ster

Advocaat Wilfred Wong sprak honderden SRM-slachtoffers: “satanisch ritueel misbruik bestaat”

Wilfred Wong is een advocaat en mensenrechtenactivist die zich al 27 jaar bezighoudt met onderzoek naar satanisch ritueel misbruik (SRM). Hij heeft inmiddels honderden slachtoffers gesproken. Desondanks merkt hij dat veel mensen moeite hebben te geloven dat SRM bestaat, ook omdat het zo afschuwelijk is. “Maar het bestaat.”

 

Wilfred Wong werd in 1993 door een parlementslid bij een SRM-zaak betrokken, omdat hij toen al bekend stond als een voorvechter van kinderrechten. In Groot-Brittannië zijn er inmiddels minimaal tien zaken waarin de rechtbank daders van satanisch ritueel misbruik heeft veroordeeld. In 2015 kwamen in twee grootschalige onderzoeken door de Britse politie bovendien talloze slachtoffers naar voren, die getuigden over seksueel misbruik en satanisch ritueel misbruik in een VIP pedofielennetwerk, waaronder ook een groot aantal vooraanstaande mensen. Een van de vermeende daders was Sir Edward Heath, de voormalige Britse premier.

De publieke onthullingen over het vermeend seksueel en ritueel misbruik door Heath kwamen pas na zijn dood naar buiten. Hetzelfde geldt voor de aanklachten tegen Sir Jimmy Savile en parlementslid Sir Cyril Smith. Volgens Wilfred Wong hebben zich tegen Jimmy Savile uiteindelijk 450 getuigen gemeld die zeggen slachtoffer te zijn geweest van seksueel of ritueel misbruik. Geen van deze hooggeplaatste personen is vervolgd toen ze nog in leven waren. Opmerkelijk detail is dat zowel Heath, Savile en Smith zijn geridderd door de Britse kroon en Savile een hechte vriendschap had met koning Charles III en de wegens pedofilie veroordeelde bisschop Peter Ball.

Britse politie en rechtbank hebben het bestaan van SRM bevestigd

Wong: “Ik denk dat we het bestaan van hard bewijs moeten blijven herhalen, dat SRM bestaat. Het feit dat de Metropolitan Police in het Verenigd Koninkrijk publiek heeft erkend dat SRM bestaat. We moeten het blijven herhalen, want mensen lijken dit harde bewijs over het hoofd te zien en valselijk te claimen dat er geen bewijs is.”

“Ik denk dat we het bestaan van hard bewijs moeten blijven herhalen, dat SRM bestaat.”

WILFRED WONG

Hij heeft in de afgelopen jaren vele slachtoffers gesproken en spoort hen aan met zoveel mogelijk details naar voren te komen. “Dit kan ons helpen dat harde bewijs boven tafel te krijgen en te gebruiken om de politie te dwingen het te onderzoeken. Het gebruikelijke excuus dat de politie aanvoert, is dat er niet genoeg bewijs zou zijn. Het echte probleem is dat er niet genoeg wil is om het te onderzoeken.” Wong’s claim wordt bevestigd door krantenberichten over het vermeende satanisch ritueel misbruik door Heath, Savile en Smith, waarin destijds werd geschreven over een cover-up door de Britse politie.

Jimmy Savile 

Wong noemt Jimmy Savile als voorbeeld van een bekende satanist. Sir James (Jimmy) Savile was een Britse presentator, diskjockey en fondsenwerver. Hij was tijdens zijn leven een kleurrijke, maar ook omstreden persoonlijkheid in de Britse showbusiness. Wong: “Savile heeft decennialang zoveel kinderen en vrouwen verkracht en kwam er mee weg. Er zijn honderden slachtoffers naar buiten gekomen, in totaal meer dan 450. Hij was nooit gearresteerd of vervolgd voor zijn gepleegde misdrijven.” Deze kwamen pas na zijn dood aan het licht. “Maar sommigen hebben het geprobeerd (hem aan te klagen, red.) toen hij nog leefde”, voegt Wilfred Wong toe.

“We moeten naar het slachtoffer luisteren, of het nu kinderen zijn of volwassenen. We moeten hun verhalen serieus nemen en niet op voorhand afwijzen, dat vaak wel gebeurt.”

WILFRED WONG

Wong denkt dat men slachtoffers vaak niet gelooft, zeker wanneer het een beroemd iemand betreft. “Misschien zijn we tegenwoordig iets wijzer, wetende dat celebrity’s soms ook duistere dingen doen.” Hij wijst erop dat beroemdheden niet altijd zo zuiver zijn als ze zich voordoen. Het belangrijkste is volgens hem “naar het slachtoffer te luisteren, of het nu kinderen zijn of volwassenen. We moeten hun verhalen serieus nemen en niet op voorhand afwijzen, dat vaak wel gebeurt.”

Sunday Express: “Savile was onderdeel van satanisch netwerk”. DailyStar Sunday: “Over de geheime dienst van zijne majesteit”. Mirror: “Sir Jimmy Savile beschuldigingen: Oproep oproep om zijn ridderorde postuum in te trekken wegens beschuldigingen van kindermisbruik.” Mirror: “Savile had seks met dode lichamen in mortuarium, onthult schokkend NHS rapport”.

Gebrek aan bewijs of gebrek aan onderzoek?

Juist omdat de beschuldigingen zo serieus zijn, moeten ze onderzocht worden, vindt Wong. “In het Verenigd Koninkrijk hebben we het veelvoorkomende probleem dat de politie SRM-beschuldigingen niet grondig onderzoekt. (…) Het grootste probleem is niet het gebrek aan middelen, het grootste probleem is gebrek aan de wil (om te vervolgen, red.).”

“Het grootste probleem is niet het gebrek aan middelen, het grootste probleem is gebrek aan de wil.”

WILFRED WONG

Hij stelt dat “men doet slechts alsof men er iets mee doet”, maar een zaak vaak wordt geseponeerd. “Het veelgebruikte excuus, en het is een smoes, is dat er niet genoeg bewijs is. Natuurlijk zal er niet genoeg bewijsmateriaal zijn als je niet de moeite neemt het beschikbare bewijs grondig te onderzoeken. Het wordt vanzelf een selffulfilling prophecy, als men op voorhand al stelt dat er niet voldoende bewijs zal zijn.”

Het bestaan van SRM wordt hardnekkig ontkend

Covertekst: “BBC-baas Alan Yentob heeft journalisten die de doofpot van Jimmy Savile proberen te ontmaskeren gebrandmerkt als ‘verraders’, zo heeft een van hen beweerd.”

Dat is waarom SRM “bijna ongestraft” blijft bestaan, denkt Wong. “Straffeloosheid is niet iets dat enkel aan een aantal Zuid-Amerikaanse bananenrepublieken is voorbehouden, maar het bestaat levend en wel in het Verenigd Koninkrijk als het gaat om SRM. Het speelt al jaren en de politie heeft haar werk niet goed gedaan door het niet grondig te onderzoeken.”

“Het bestaan van SRM wordt hardnekkig ontkend”, zegt Wong en “het is een ongemakkelijke realiteit”, iets dat meestal uit de mainstream berichtgeving wordt gehouden. Geheimhouding is essentieel voor het voortbestaan van satanische sektes. Voormalige satanisten vertelden Wong wat er achter de schermen werkelijk plaatsvindt. “Satanisten zijn meesters in misleiding. (…) Stel je voor, sommigen hebben respectabele banen, sommigen zitten zelfs in de regering. Maar ’s nachts als ze denken dat niemand kijkt, doen ze tijdens covenbijeenkomsten de meest verschrikkelijke dingen met kinderen of kwetsbare volwassenen. Ze leven hun hele leven een dubbelleven.”

Britse premier Sir Edward Heath 

“Er zitten satanisten in de regering en het ambtenarenapparaat”, Wong noemt voormalig Brits premier Sir Edward Heath als voorbeeld. Hij was van 1970 tot 1974 de Britse premier en overleed in 2005. “Er waren ten minste zes onafhankelijke getuigen die Edward Heath beschuldigde van SRM.” Er hadden zich 40 slachtoffers van seksueel misbruik gemeld. Net als bij Savile en Cyril Smith werd het politie-onderzoek jaren nadat hij gestorven was gedaan.

“Er zitten satanisten in de regering en het ambtenarenapparaat”

WILFRED WONG

Wong verwijst hier naar Operation Conifer, een onderzoek gestart in 2015 door de politie in Wiltshire naar kindermisbruik en satanisch ritueel misbruik en de vermeende betrokkenheid van de toen inmiddels overleden Edward Heath. Wong had jaren daarvoor al van SRM-overlevenden gehoord dat Heath bij SRM betrokken was. “Er waren zes getuigen. Dat is zelfs voor een seksueel misbruik-claim een groot aantal, want meestal is het moeilijk meer dan een getuige dan het slachtoffer te vinden. Dit laat zien hoe veelvuldig hij genoemd werd.”

Fragment uit het eindrapport van Operation Conifer, van de Wiltshire Police.

Satanisch ritueel misbruik en VIP pedonetwerk in de Britse media

Pas tien jaar na de dood van Edward (Ted) Heath verschenen er verschillende publicaties in de Britse media over claims van seksueel en satanisch ritueel misbruik waarbij de voormalige Britse premier betrokken zou zijn.

Jeffrey Epsteineugenetica en satanisme

Wong vermoedt dat er ook in de Jeffrey Epstein-zaak sprake was van satanisme. “De Epstein-zaak is gebracht als kindermisbruik en pedofilie en niet zozeer als een zaak van SRM. Ik zou niet verbaasd zijn als Epstein een satanist blijkt te zijn, betrokken bij SRM.” In de media wordt echter nooit iets over satanisch ritueel misbruik gemeld. “Dat is niet verrassend want bij bekende mensen is er vaak een cover-up door de media, om het SRM-aspect van de zaak te verhullen”, zegt Wong. “Dat gebeurde ook bij Savile trouwens, slechts één Britse krant had de moed om het SRM-aspect in de Savile-zaak te onthullen.”

Wong: “Een interessant element dat in de Epstein-zaak een clou kan zijn dat er sprake is van satanisme is dat hij een ongebruikelijk grote belangstelling had voor eugenetica.” Volgens Wong is er een verband tussen eugenetica en satanisme. Eugenetica is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie. De overeenkomst tussen satanisten en eugenetici is dat zij de minder intelligente mensen uit de lagere sociale klasse beschouwen als een last voor de samenleving.

De sekte NXIVM brandmerkte de seksslaven met de initialen van sekteleiders Keith Raniere of Alison Mack. De sekte was bijna twee decennia actief en richtte zich onder het mom van zelfhulp-programma’s tot de Hollywood-elite en machtige CEO’s. Raniere en Mack zijn uiteindelijk veroordeeld wegens mensenhandel.

Over eugenetica zegt Wong: “Het is heel elitair. Ze hebben een roekeloze houding tegenover de voortplanting van ‘het gespuis’. Je hoort mensen vaak verwijzen naar de wereldwijde elite, daarvan zijn velen satanist. Ze streven een wereldwijde satanische agenda na. Het gaat over de sterken die de zwakken uitbuiten. Uiteindelijk willen satanisten iedereen die niet in hun kamp zit tot slaaf maken. Ze zien hen als inferieur.” Dat gaat zelfs zover dat men er geen moeite mee heeft mensen als vee te brandmerken, voegt Wong toe. Hiervan is bekend dat sommige satanische sektes daadwerkelijk zo ver gaan, zoals de sekte NXIVM en zaak uit Telford, Shropshire UK (zie hieronder bij ‘forensisch bewijs’).

“Zonder het satanische geloof zou er geen SRM bestaan”  

Krantenbericht uit 1988:
«“Baby’s worden aan de Duivel geofferd” beweert parlementslid, lid van de Conservatieve Partij.»

Satanisten willen “het woord satanisme uit ‘satanisch ritueel misbruik laten schrappen’”, zegt Wong, “om zichzelf te verbergen”. Hun geloofsovertuigingen zijn echter de kern van dit type misbruik. “Dat is des te meer reden om juist wel te spreken van satanisch ritueel misbruik. Want dan wijzen we naar de bron van SRM, dat is het satanische geloof. Zonder dit geloof zou er geen SRM bestaan.”

Hij moedigt mensen aan er juist openlijk over te spreken. “Elke keer dat we ze ontmaskeren, helpen we kinderen te beschermen en maken we het moeilijker voor ze om verborgen te blijven.” Het helpt volgens Wong ook voorkomen dat ze van satanisme een geaccepteerde religie kunnen maken. “Je kunt geen religie accepteren die het systematisch martelen, verkrachten en vermoorden van kinderen aanmoedigt.”

Veroordelingen en forensisch bewijs

Wong Heeft met “enkele honderden” overlevers gesproken. “Ze gaven heel betrouwbare getuigenissen wat ze gezien hebben.” Er staan op zijn website Casra tien voorbeelden van gevoerde rechtszaken. “We hebben (in het Verenigd Koninkrijk, red.) met succes vervolgingen gehad waar het SRM-bewijs niet achtergehouden is en buiten redelijke twijfel bewezen werd geacht.” Daar zijn ook veroordelingen uit voortgekomen. Voorbeelden van het gepresenteerde forensisch bewijs in deze zaken:

 • Winchester Crown Court: de politie vond een “magische kamer” met “occulte symbolen op de vloer en muren”, occulte boeken met spreuken, een zwarte mantel en een altaar.
 • Andrew Newell werd veroordeeld voor het doden van zijn vriend in een satanisch ritueel. In zijn kamer werden occulte symbolen, occulte boeken en de teksten Lucifer, Leviathan, Satan and Belial aangetroffen. Op het altaar zat bloed van het slachtoffer.
 • St. Ives, Cornwall: “De rechter zei dat de littekens op de slachtoffers zo duidelijk waren, dat het uiterst onwaarschijnlijk lijkt dat een van hen enig vooruitzicht op herstel heeft.”
 • Telford, Shropshire: de dader had een omgekeerd kruis op de buik van een kind gesneden en het slachtoffer gebrandmerkt.

Het LEBZ beweert dat er wereldwijd geen bewijs bestaat van SRM

In Nederland moet de politie zaken waarbij vermoedelijk sprake is van ritueel misbruik door verwijzen naar de LEBZ (Landelijke Eenheid Bijzondere Zedenzaken). Blijkbaar is het LEBZ niet op de hoogte van de door Wong genoemde rechtszaken, want ze stelt: “Noch in ons land, noch elders is men er in geslaagd op overtuigende wijze vast te leggen dat de gebeurtenissen waarvan in de verhalen over ritueel misbruik sprake is, zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan.” Het LEBZ is in 1999 opgericht, maar het heeft in zaken van satanisch ritueel misbruik nog nooit tot een vervolging geleid: “Tussen 1999 en 2020 zijn bij de LEBZ geen zaken in behandeling geweest die strafrechtelijk bruikbare aanwijzingen bieden voor het bestaan van ritueel misbruik in Nederland.”

“Het wordt het tijd dat ze geen vrijbrief meer krijgen, ze hebben al te lang vrij spel gehad om door te gaan met SRM.”

WILFRED WONG

Seksualisering van kinderen en staatscontrole 

Jimmy Savile misbruikte tientallen leerlingen tijdens bezoek aan school in Surrey

Wong vindt het belangrijk SRM bloot te leggen, want dan “is er veel meer interesse in wat de satanisten van plan zijn in het kader van de grotere wereldwijde agenda”. Hij denkt dat satanisten willen dat kinderen worden opgevoed door de staat om “de autoriteit en autonomie van ouders weg te halen en te dicteren hoe het kind opgevoed moet worden. Ze drukken een onderwijsagenda door die meer in lijn is met de satanische agenda.” Hij noemt de sekseducatie vanuit de staat “de seksualisering van kinderen”, een vorm van voorbereiding in plaats van voorlichting, “om ze klaar te stomen voor seks met een volwassene”.

“De ruimte voor autonomie voor ouders is aan het afnemen”, zegt Wong, omdat de staat die autoriteit wil claimen, onder de dreiging dat de kinderbescherming de kinderen wegneemt. Het is volgens Wong onderdeel van een grotere agenda om ons leven op microniveau te willen managen. De staat meer zeggenschap in de opvoeding te geven, geeft hen de kans om hun waarden mee te geven die wellicht in strijd zijn met onze waarden. “Elke totalitaire staat probeert de kinderen te controleren.”

De verbanden tussen deze ogenschijnlijk gescheiden zaken zullen duidelijker worden als SRM meer wordt blootgelegd, zegt Wong. “Het wordt het tijd dat ze geen vrijbrief meer krijgen, ze hebben al te lang vrij spel gehad om door te gaan met SRM. In het belang van de kinderen en de kwetsbare volwassenen moeten we deze vrijbrief intrekken.”

De website van Wilfred Wong’s organisatie Casra (Coalition Against Satanist Ritual Abuse) is momenteel alleen bereikbaar via de Wayback machine.

Ella Ster | Bron: ellaster.nl

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 60 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 4.722 times, 2 visits today)
One thought on “Advocaat Wilfred Wong sprak honderden SRM-slachtoffers: “satanisch ritueel misbruik bestaat”
 1. https://www.amazon.com/Vice-Kings-Socialism-Revolution-Engineered/dp/1911597043
  The Vice of Kings: How Fabianism, Occultism, and the Sexual Revolution Engineered a Culture of Abuse – by Jasun Horsley (Author)
  “The issue of organized child abuse is at the forefront and the motivation for it is explained more as a deliberate strategy for control over a confused population rather than just an erotic treat for the made members of the elite, one that needs to be covered up.”
  Dat idee kwam hier ook voor:
  https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=97974
  Community Attitudes towards Child Sexual Abuse: A Case of Chawama Lusaka, Zambia

  Mentaliteit in andere culturen kan nogal verschillen met de onze. Keihard afrekenen met mensen; afhakken hand dief, stenigen overspelige vrouw, kinderen verstoten voor boze oog etc.
  Ik denk dit soort traumas kunnen veel agressie en wreedheid opwekken, iets waar grote behoefte aan was in de britse colonien, methodes om volk er onder te houden zeer brutaal (denk Hunger games – india ierland) ook te horen in “Journaal van Bontekoe” Voc schip. Als luisterboek bij librivox. Deepstate heeft uiteraard ook behoefte aan rucksichtloze types – vandaar dan dus zulk misbruik.

  MarcB Beterschap gewenst

  Joris 3 pinter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *