Enerzijds Anderzijds

EZAZ: Geen bewijs financiering terroristische groeperingen in Oekraïne door Rusland

Oekraïne heeft op 16 januari 2017 bij het International Hof van Justitie in Den Haag (ICJ) een verzoek heeft ingediend om een procedure in te leiden tegen de Russische Federatie. Het gaat om vermeende financiering van terroristische groepen in het oosten van Oekraïne en De Krim. De recente uitspraak van het Hof is ook van belang voor de schuldvraag over het neerschieten van de MH17.

Geen Russisch geld voor Oekraïense partijen

Volgens Oekraïne zou Rusland oppositionele ‘terroristische’ organisaties in Oekraïne van fondsen hebben voorzien waarmee zij de gewapende strijd tegen ‘Kiev’ konden voeren. Oekraïne wees daarbij in het bijzonder naar handelingen en gewapende activiteiten in Oost-Oekraïne die zouden zijn gepleegd door gewapende groepen die banden hebben met twee entiteiten die zichzelf de “Volksrepubliek Donetsk” (DPR) en de “Volksrepubliek Luhansk” (LPR) noemen.
Deze aantijgingen voeren direct naar de vraag of en zo ja hoe en in welke mate Rusland betrokken was bij het neerschieten van de MH17.

Oekraïne legde zelf het verband door het Hof te verzoeken “vast te stellen en te verklaren dat de Russische Federatie internationale verantwoordelijkheid draagt, op grond van haar sponsoring van terrorisme en haar verzuim om de financiering van terrorisme te voorkomen krachtens het Verdrag, voor de terreurdaden die door haar gevolmachtigden in Oekraïne zijn gepleegd, waaronder: (ondermeer, red.) het neerschieten van vlucht MH17 van Malaysia Airlines.” Het gaat hier over de ‘International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism’ (ICSFT).

Het spreekt voor zich dat met betrekking tot het neerschieten van vlucht MH17 de Russische Federatie betwist dat het vliegtuig werd neergeschoten door personen die door de Russische Federatie werden gesteund, of dat zij een Buk-TELAR-raketsysteem leverde dat voor dat doel werd gebruikt.
Voorts stelt Rusland dat er in elk geval geen opzet was om een burgervliegtuig neer te schieten en dat de handeling daarom niet kan worden aangemerkt als een krachtens artikel 2, lid 1, sub a, van de ICSFT verboden basishandeling.

Dat laatste is een vreemde toevoeging. Als je er niets mee van doen hebt gehad, hoe kun je dan een uitspraak doen over de intenties van diegenen die dan toch de raket hebben afgeschoten? Waarbij moet worden opgemerkt dat getuigen in dat gebied ook enkele straaljagers naast het toestel hebben zien vliegen. Maar dat terzijde.

Bij de oordeelsvorming van het Hof merkt zij op “dat het misdrijf van terrorismefinanciering te onderscheiden is van het plegen van de basishandelingen die worden beschreven in artikel 2 van het ICSFT. Om te beslissen over de vermeende schending van de verplichtingen waarop Oekraïne zich beroept, hoeft het Hof niet eerst vast te stellen of de specifieke incidenten waarop Oekraïne zich beroept, basishandelingen zijn als beschreven in artikel 2 van de ICSFT.”

Het Hof is van mening dat de Russische Federatie “door geen maatregelen te nemen om een onderzoek in te stellen naar de feiten, die zijn vervat in de van Oekraïne ontvangen informatie over personen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel 2 van het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, heeft de Russische Federatie de krachtens artikel 9, lid 1, van dat verdrag op haar rustende verplichting geschonden.”
In kort Nederlands, Rusland had moeten ingaan op de aanwijzingen van de zijde van Oekraïne dat bepaalde voor Oekraïne oppositionele groeperingen financiering ontvingen.

Verder verwerpt het Hof alle andere door Oekraïne ingebrachte klachten die verband houden met de bij internationaal verdrag ICSFT verboden financiering aan terroristische organisaties.

Daarmee doet het Hof geen uitspraak over de vraag of Rusland al dan niet oppositionele groeperingen in Oekraïne heeft gefinancierd. De eis van Oekraïne om vast te leggen dat Rusland door middel van financiering aan terroristische organisaties “internationale verantwoordelijkheid” draagt voor het neerhalen van MH17 vindt dan ook geen steun van het Hof.

Lees verder bij EZAZ: https://ezaz.nl/geen-bewijs-financiering-terroristische-groeperingen-in-oekraine-door-rusland/

Waar kun je Het Andere Nieuws volgen?

Natuurlijk op ons eigen censuurvrije media platform:

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

FB: https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

X: https://twitter.com/VriendenPlek

Gettr: https://gettr.com/user/hetanderenieuws

MeWe: https://mewe.com/hetanderenieuws.41/posts

Signal, kanaal 1: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

Signal, kanaal 2: https://signal.group/#CjQKIN8Hi3DUBfV7RSX3WQLvthuGQRrt5PQuZp3jtVUo_LFJEhCohjtqAahO2qYhJlLHWtIT

Telegram: https://t.me/+8W_XSyRrxhw2MTI0

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 90 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

Het Andere Nieuws is mede mogelijk gemaakt door:

(Visited 57 times, 1 visits today)