Café Weltschmerz

Fundamenten van een post-Griep 19 samenleving – Loek Dullaart en Harrie Salman

De aanval door het bedrijfsleven en de regering op de vrijheid van de mens, op zijn fundamentele recht op zelfbeschikking, op zijn soevereiniteit als menselijk wezen is niet nieuw. Die komt voort uit en hangt samen met een al eeuwenlange uitbuiting en onderdrukking van de mens ten gunste van geld en macht. In zijn boek “Gestolen welvaart” beschrijft de cultuurfilosoof Harrie Salman hoe onze rijkdom is gebaseerd op uitbuiting van arbeiders en slaven, vervuiling van de natuur en de leefomgeving, het veroorzaken van ziektes, ellende en noodsituaties en als een schuld die drukt op onze kinderen en hun toekomst. Dat is mede de oorzaak van de huidige onvrije wereldsituatie, van uitsluiting van tegenstanders en de totalitaire machtsuitoefening van bedrijven en overheden.

Hoe komen we hieruit? Wat kunnen we doen als individu of kleine groep tegen zulke grote totalitair werkende machtssystemen, die onbegrijpelijk strenge maatregelen nemen, zogezegd om ons te “beschermen” en ons overspoelen met ideeën over enge ziektes die ons bang en angstig maken, zodat we nog meer bereid zijn meet te gaan in hun machtssysteem?

Harrie Salman en Loek Dullaart bespreken hoe je al ongeoefend de fundamenten kunt leggen voor een nieuwe samenleving naast of in de huidige, die gebaseerd is op nieuwe inzichten, op vrijheid in het culturele leven, in onderwijs, wetenschap en gezondheidszorg, zonder enige invloed van de industrie, de economie of de overheid op al deze gebieden, op broederschap in de economie, waar nu vrijheid en willekeur en het recht van de sterkste heersend zijn en gelijkheid ontwikkelen op het rechtsgebied, die gegarandeerd wordt door inspraak en medebeslissingsrecht via referenda en andere vormen van directe democratie. In dat middengebied kunnen we zelf de rechtsregels gaan maken voor de toekomst, die door ons allen worden geaccordeerd over het bewaken van de vrijheid in het culturele leven en de ontwikkeling van broederschap in het economische leven. Iedereen heeft daarin een gelijke stem, one man, one vote.

Kunnen we oefenend bezig zijn met nieuwe vormen van directe democratie (referenda, nieuw soort vertegenwoordiging, terugkoppeling en heen en weer verkeer) van nieuwe economische experimenten (lokaal geld, circulaire economie, duurzame huizen, etc.)? Hoe kunnen wij onszelf bevrijden in culturele en sociaal-maatschappelijke en economische zin?

(Visited 281 times, 1 visits today)
One thought on “Fundamenten van een post-Griep 19 samenleving – Loek Dullaart en Harrie Salman
  1. Het is niet omdat het politiek tuig alle dagen over virussen zitten te zeveren, dat wij dat ook zouden moeten doen, opruimen dat politiek tuig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *