Overige

Het Milgram experiment – Nederlands ondertiteld

De bedoeling van het Milgram-experiment is dat de proefpersonen in opdracht van een autoriteit letterlijk een steeds hogere elektrische schok aan een kandidaat moet toedienen wanneer dit slachtoffer (onzichtbaar voor de proefpersoon) een fout antwoord op een vraag geeft. De proefpersonen dachten dat de proef diende om het effect van straffen te onderzoeken. Maar in feite onderzochten de wetenschappers dus hoe groot de bereidwilligheid van de proefpersonen was om een ander hoge schokken toe te dienen.

De resultaten blijken pessimistisch te zijn: ook al hoorden de proefpersonen het slachtoffer soms schreeuwen van de pijn, 90 procent van hen ging onder druk van de autoriteit tot niveau 10 (oftewel 150 volt), het niveau waarvan Milgram oorspronkelijk dacht dat de meeste proefpersonen al met het experiment zouden stoppen.

Stanley Milgram had zijn experiment opgezet omdat hij moeilijk begreep hoe mensen (en dan vooral de Nazi’s) tijdens de Tweede Wereldoorlog op zo’n massale schaal oorlogsmisdaden konden begaan.

Als je dit naar de huidige tijd vertaalt: zou Hugo de Jonge degene kunnen zijn die op de knop drukt? Maar wie geeft hem dan de opdracht?

(Visited 251 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *