13 thoughts on “Hoorzitting 11 december 2021 – Monique Sparla over art. 120 Nederlandse Grondwet
 1. Het lijkt op complotdenken. Wat is het belang van de koning nu precies tegen grondwettelijke toetsing? En bij PDF-boeken, die je gratis kunt downloaden, moet je ook op je hoede zijn. Kunnen goede schrijvers zijn, maar ze kunnen ook doordraven. En waarom zou Nederland tot armoede vervallen, als het Koningshuis wegvalt? We zijn een rijk westers land met een gevarieerd bedrijfsleven?

  Duitsland heeft wel een Bundesverfassungsgericht, maar dat heeft de betaling van miljarden aan Griekenland rond 2010 niet kunnen tegenhouden en ook de GEZ (omroepbijdrage, voor iedereen verplicht, ook als je geen radio of TV hebt) niet.

  In België is men evenmin gerust op de goede afloop van het Coronanarratief.

  Verder staat Nederland dan in theorie inderdaad open voor genocide, maar een constitutioneel hof zal dat niet kunnen tegenhouden. Wet- en regelgeving wordt uiteindelijk altijd gerespecteerd op basis van ‘gentlemen’s agreement’. De moraliteit van bestuurders is leidend en als die in verval raakt, dan vindt men wel een weg om de beschermende instituties tandeloos te maken of om zeep te helpen.

 2. •Conclusie: De burgers, dus wij allen, moeten er nu voor gaan zorgen dat het constitutionele hof naar Nederland wordt gehaald.
  •Dus, graag antwoord op de volgende vraag: Hoe zorgen de burgers, dus wij allen, ervoor dat het constitutionele hof naar Nederland wordt gehaald?
  Ik zou hier heel graag antwoord op willen hebben a.u.b., want ik, en wij, zíjn die burger

 3. Beste Lois,

  1. Burgers moeten zich bewust worden dat Art120Gw een inhumaan grondwetsartikel is
  2. Politieke partijen moeten dit agenderen dat Het constitutioneel hof naar Nederland moet komen en dat we een bindende afspraak moeten hebben met de regering. (er zijn heel veel haken en ogen en er kan ongelooflijk mee gesjoemeld worden, daarom moeten we ieder aspect ervan ter discussie stellen.) zie ook https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Vakcommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2020/08-januari/18:30/presentatie-mevrouw-Sparla.pdf
  3. Iedereen in Nederland moet weten wat Art120Gw betekend
  4. Delen en er over met elkaar in gesprek gaan is een essentieel begin.

  iedereen in Nederland is mede verantwoordelijk dat grondrechten in ons Land niet gewaarborgd worden als je niet op de hoogte bent van de impact van Art120Gw!

 4. Sinds bevrijding is er geen sprake van constitutioneel hof, daar Nederland sinds ‘ 45 nog onder controle staat van de federale macht van VS ? NET ALS DUITSLAND.
  Dat staat bekend onder de reglement van de Bataafse Republiek.
  Kabinet stelt niks meer voor dan Deep State, schaduw regering van de werkelijke regering!
  Conclusie: Dit schimmenspel moet ophouden!

 5. Beste Vilseledd

  Ik zag opmerking, dank daarvoor ter inspiratie lees even mee, ik verwijs je graag naar de rijks overheid.

  Hierbij de linkjes

  1. Staatshoofd en Regentes
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/staatsvorm-nederland
  “Staatsvorm Nederland
  Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de koning in de Grondwet staat, ook wel constitutie genoemd.

  In de Grondwet staat dat de koning samen met de ministers de regering vormt. De koning is het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 30 april 2013 is dit koning Willem-Alexander.”
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0002154/2017-11-17 (Statuut der Nederlanden)
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2018-12-21 (Grondwet)
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/statuut-koninkrijk
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0034366/2013-12-18 (regentes)

  2. Artikel 120 Grondwet en de impact op de grondrechten van burgers.
  http://artikel120.info/
  http://artikel120.info/index.php/home/artikel-120-grondwet-21-maart-2016-videos/
  http://artikel120.info/wp-content/uploads/2016/04/Art120gw_Folder.pdf

  Politiek
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2021-07-01 (kieswet)
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0005430/1992-03-25 (Eed ministers en Eerste en Tweede Kamer leden)

  Rechters
  https://research.rug.nl/en/publications/de-rechter-beoordeeld-over-aansprakelijkheid-en-verantwoordelijkh
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0008365/2021-07-01
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0001830/2021-07-01

  3. Het constitutionele hof binnen het Koninkrijk der Nederlanden
  https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR156326/1
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OCHM:2016:1
  https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2021/03/01/constitutioneel-hof-sint-maarten-een-bijzonder-geval/
  https://constitutioneelhof.wordpress.com/
  https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/133655/133655pub.pdf?sequence=1

  Rapport Staatscommissie Grondwet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-86969.pdf

  Paul Cliteur: Argumenten voor en tegen constitutionele toetsing

  https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/20049

  ivm de boeken
  https://research.rug.nl/en/publications/de-afschaffers-publieke-opinie-organisatie-en-politiek-in-nederla
  https://research.rug.nl/en/publications/het-koninkrijk-ontsluierd
  https://www.bol.com/nl/nl/p/zersetzung-der-seele/9200000014380444/
  https://www.youtube.com/watch?v=FxJqFjk-bPY (“Zersetzung”: Terror der Stasi)
  https://www.bol.com/nl/nl/f/the-rape-of-the-mind/39879781/
  https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput/geesteswetenschappen/interdoc-geheim-netwerk-in-de-koude-oorlog
  https://www.bol.com/nl/nl/p/in-trance-formatie/666775308/

  hg. Monique

 6. Dit hele betoog slaat helemaal nergens op: ze heeft geen idee waar ze over praat en kennelijk doet ze dit al minstens sinds 2016.

 7. Beste Monique,

  Je komt zeker met goede punten, maar het schiet een beetje alle kanten op en bij sommige zaken draaf je door of ga je met begrippen aan de haal. Voorbeeld: de regentes. In je link staat de regentes niet genoemd. Een regentes is een lid van de koninklijke familie, die de honneurs waarneemt van een nog minderjarig staatshoofd. De laatste keer was van 1890 tot 1898 door koningin Emma voor Wilhelmina. Máxima is bij mijn weten geen regentes:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Regent_(bestuurder)

  Regentschapswet 2013: “Rijkswet van 4 december 2013 tot benoeming van een regent voor het geval van erfopvolging door de Koning die niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.”

  Máxima heeft dus niet op de achtergrond een geheime machtspositie. Waarschijnlijk ben je getriggerd, doordat in 2013 deze wet aangenomen is en denk je, dat er iets gewijzigd is. Het begrip ‘wet’ moet je iets breder zien dan regelgeving. De functie van regel valt onder de bredere definitie van ‘wet’, namelijk dat een wet een manier is van het parlement om de uitvoerende macht tot uitvoering aan te zetten. Zo is het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima ook bij wet geregeld. Een wet is dus meer dan hetgeen waarvoor jij en ik bijvoorbeeld naar de rechter stappen, als ze onzes inziens niet goed wordt uitgevoerd.

  Dit is de variant van Claus, in het geval van overlijden van Beatrix, voordat Willem-Alexander 18 zou zijn:

  https://wetten.overheid.nl/BWBR0003414/1981-07-08

  Verder heb ik het artikel van Paul Cliteur gelezen: hij neigt naar het oprichten van een Constitutioneel Hof, maar nergens waarschuwt hij voor het openzetten van de deur tot genocide. Zoals ik al aangaf, wordt het recht vooral gehandhaafd door ‘gentlemen’s agreement’ en houdt papier of een gebouw geen misdadig regime tegen. Hij noemt de verdragsrechtelijke toetsing al als gedeeltelijke waarborging van de rechten, en je ziet mijn bewering hiervoor al in de praktijk: Ursula von der Leyen laat zich niet tegenhouden door de zogenaamde ‘waardegemeenschap’, die de EU zou zijn.

  Een forumreactie met heel veel links, zeker zonder dat je verklaart, waarom je verwijst, staat bekend als ‘flooding’. Een gesprek kan ontstaan, wanneer ik lees, wat je er zelf van vindt. Behalve op de link van Cliteur en de Regentwet, ga ik er op in, als je duidelijk maakt, wat je ermee wil.

  In je betoog bij de BPOC gaf je aan, dat de rechter de grondwet dient en derhalve de koning. Volgens mij dient de rechter door de grondwet het volk, omdat de grondwet de verhouding tussen regering en burger regelt.

  De Urgendazaak is een goed voorbeeld, waarbij zelfs een lagere rechter op de stoel van de politiek gaat zitten en statistische, toekomstige en omstreden sterfte als grondrecht inzet om de overheid tot actie te dwingen.

  Verder zag ik graag eens links, waaruit je suggestie blijkt, dat de koning niet alles ondertekent en hoe de burger met dit feit in de hand de regering kan dwingen kleur te bekennen. Wetten dienen ook aangemeld te worden bij de EU, dit gebeurde ook niet altijd, misschien gebeurt het nog steeds niet.

  Van een Slavernijwet heb ik nog nooit gehoord; volgens mij viel dit gewoon onder het eigendomsrecht en was het verder gewoonterecht. Koloniën zijn ook begonnen als privébezit. Als ‘bezit’ kon een slaaf ‘uiteraard’ zijn aangedane onrecht niet laten toetsen. Er is wel een afschaffingswet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *