Café Weltschmerz

“Ik ga niet zitten huilen”

Op 15 mei jl. was Amsterdam het decor van de Worldwide Demonstration. Op hetzelfde moment vond een uitvaart plaats waar een bekende, door de overheid verboden Motorclub bij betrokken was. Patrick Kromowidjojo, lid van eerdergenoemde motorclub, was hierbij aanwezig en raakte in gesprek met een van de veteranen die de demonstratie bijwoonde. Het gesprek tussen beide heeft erin geresulteerd dat de stoet demonstranten in volmaakte stilte de uitvaart passeerde. Een schitterend voorbeeld van wederzijds respect.

Deze gebeurtenis is eerder in het Actiejournaal van Martina en Michel besproken. Vanuit interesse en nieuwsgierigheid is Patrick uitgenodigd voor een interview bij Café Weltschmerz.

Ondanks de aanwezige verschillen die er momenteel binnen de samenleving heersen, is er één groot goed dat verdedigd dient te worden: onze vrijheid

(Visited 61 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *