Overige

Is Ab Osterhaus de meest onbetrouwbare viroloog?

One thought on “Is Ab Osterhaus de meest onbetrouwbare viroloog?
  1. Ja, het is een misdadiger die snel berecht en gestraft moet worden. Hoogstwaarschijnlijk zal hij, aan zijn gejuich te zien toen er voor 34 miljoen euro vaccins waren besteld, een leuke bonus hebben ontvangen. En hij adviseert nog steeds Rutte en de Jonge……..hoe kan dat in hemelsnaam?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *