Overige

LuMens – Maria-Louise Genet

Officieel onderzoek naar kindermisbruik in 8 stappen ontleedt.

In april 2021 is er een officieel onderzoek gestart naar kindermisbruik in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ‘de Commissie Hendriks’ en wordt naar verwachting half december ’22 afgerond. Slachtoffers en behandelaren hebben echter meerdere brandbrieven geschreven waarin fundamentele bezwaren over de oprichting en uitvoering van deze commissie worden geuit en onderbouwd. Deze brandbrieven zijn niet meegenomen in de verdere uitvoering en structurering van het onderzoek, waarmee de betrouwbaarheid en doelgerichtheid van dit onderzoek zeer discutabel is geworden. Ook is de veiligheid van slachtoffers en andere kinderen in Nederland in het geding, nu en in de toekomst.

Tevens is er een petitie gestart om de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman op te roepen om een buitenparlementaire enquête op te starten. Zodoende kunnen Volksvertegenwoordigers onder ede hun verantwoording afleggen rondom besluitvorming met betrekking tot beleid aangaande verdwenen en misbruikte kinderen in Nederland. Zo kan er meer inzicht en overzicht komen om de situatie van slachtoffers, kinderen en gezinnen nu en in de toekomst structureel te verbeteren en te beschermen. Ook kan een toekomstige herhaling van genoemde situaties voorkomen worden.

Teken de Petitie voor het Verdwenen Kind op; https://www.petitieverdwenenkind.nl/

Voor deze video podcast zijn wij in Amsterdam en gaan in gesprek met jurist Maria-Louise Genet. Maria-Louise is een geboren en getogen Amsterdammer en ging na het gymnasium Rechten studeren. Na haar studie ging ze de advocatuur in met een specialisatie in personen- en familierecht en kreeg onder andere te maken met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Hierdoor kwam ze al snel in aanraking met de grote problemen binnen de jeugdzorg. Na een periode van ruim 7 jaar advocatuur werd ze docent Rechten aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook werkte aan een proefschrift over de handel in eicellen. In 1996, toen ze 13 jaar was, werd ze net als de rest van de wereld opgeschrikt door de gruwelijke misdaden, en uiteindelijke arrestatie van de Belgische Marc Dutroux. Uit diverse onderzoeken bleek destijds dat Dutroux geen geïsoleerde einzelganger was, maar banden had met de georganiseerde misdaad. Ondank een overvloed aan bewijzen zijn al deze onderzoeken voortijdig stilgelegd. In 2006 las Maria-Lousie het boek ‘Ik was twaalf en ik fietste naar school, tachtig dagen in de kelder van Dutroux’ van Sabine Dardenne. Dit was de aanleiding van voor haar om zelf onderzoek te gaan doen naar kinderhandel en kindermisbruik. De afgelopen 20 jaar heeft ze meer dan…

Bron en meer info:

https://www.tijdboeklumens.nl/podcast-maria-louise-genet

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

Van Jail naar Freedom? Klik & Klaar! –>  Vriendenplek.nl 

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIMnl

X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 70 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 754 times, 1 visits today)