De Nieuwe Wereld

Minister, roep de noodtoestand uit over ons onderwijs! Een gesprek met Ton van Haperen

Ad Verbrugge in gesprek met docent Ton van Haperen over de misstanden in het Nederlands onderwijs.

We hebben een FB ban te pakken!

Vanzelfsprekend kun je ons blijven volgen, natuurlijk via de site hetanderenieuws.nl en via het censuurvrije social media platform; Vriendenplek.nl https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws
Op Facebook plaatst ook de pagina https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat al onze video’s.
Ook via Signal zijn we te volgen: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

(Visited 341 times, 1 visits today)
One thought on “Minister, roep de noodtoestand uit over ons onderwijs! Een gesprek met Ton van Haperen
 1. Heden begint bij verleden als iedereen een onsterfelijke geest is en gedrag herhaalt van eerdere levens leveren Ervin Lazlo en Anthony Peak het wetenschappelijk bewijs voor de continue aanwezigheid van bewustzijn met of zonder verbinding met een levend organisme.

  Ze onderzochten de snel groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijsmateriaal voor de continuïteit van bewustzijn, met inbegrip van bijna-doodervaringen, communicatie na de dood, reïncarnatie en de neuro-zintuiglijke informatie ontvangen tijdens een andere staat van bewustzijn.

  Zij verklaren hoe de aanhoudende aanwezigheid van bewustzijn, ook al is het lichaam overleden, in wezen laat zien dat we onsterfelijk zijn wij blijven bestaan zelfs wanneer ons fysieke bestaan tot een einde is gekomen.

  Vloeit voort uit deze aardse energie die 2 eeuwen heeft geduurd en was Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is en het eeuwenlange effect zie je hier de Gnosis deel 2 Katharen 1990 https://youtu.be/1FtYE1ghfdw

  De nieuwe Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren. De poort naar ons hart werd hierbij geopend als je weet dat de aarde in cyclussen verloopt en brengen oude hartsverlangens wat zielsverlangens zijn alsnog naar boven en uit zich op alle fronten in onze samenleving.

  Zielsverlangens worden nog steeds ondermijnd door opgelegd gedrag (kindsgedrag)terwijl vrijheid zorgt voor de creatiespiraal die ons allen laat groeien in de wereld voor al wat leeft. Zonder creatiespiraal geen evolutie en herhalen we wat reeds eerder gebeurde is kopieer gedrag.

  Young children who claimed to recall past lives in the NOW.
  Fifty Years of Research at UVA. I want to congratulate the scientists who gave the lecture because of their open mind.
  Real scientists are open to study anything without dogmatism.
  This is serious research. I am so glad he is studying this phenomenon because it is so very important!
  There truly is Life after Life! https://youtu.be/0AtTM9hgCDw

  Door te bewijzen dat bewustzijn aan de basis ligt van de kosmos en bovendien onsterfelijk is in de diepere, niet gematerialiseerde sfeer, laten Laszlo en Peake zien dat het doel van het bewustzijn is om zich te manifesteren in levende wezens om op deze wijze voortdurend te evolueren.

  Health is processing old emotions for everyone to be able to express and process yourself on a deeper level.

  https://www.bol.com/nl/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000084827704/?bltgh=ulXdELF0AxVn-5rR6OdGlQ.2_17.21.ProductImage

  All I Ask Of You https://youtu.be/Phzc_ZNBI68

  Leer jezelf met vreugde te doordringen.

  Bevestig: Oneindige liefde vult mijn geest en doordringt mijn lichaam met haar volmaakte leven.
  Maak alles aan je licht en mooi. Kweek een humoristische geest aan.

  Geniet van de zonneschijn

  In 2019 werden door Pluto de planeet van de reïncarnaties de gedragingen van 1940/1945 opgeroepen voor herstel om verdere evolutie op onze aarde te bewerkstelligen en het niet buiten onszelf te zoeken zoals jullie nu doen. Vrede vindt je in jezelf als je mag zijn wie je wil zijn en is jezelf overstijgen in dit leven en verhuizen we met de hele wereld naar het Waterman Tijdperk. Zo boven, zo beneden en regeert al eeuwen over ons leven is ascension de essentie in u. Wie bent u werkelijk die niet buiten zichzelf zoekt maar hier al reeds was en herhaling van geschiedenis. Pluto zegt heel veel over vorige incarnaties.

  Hij haalt de onderste steen boven en kan confronterend uitwerken in het leven te transformeren en meer bewust te worden van de ziel die momenteel deze mens is hier op aarde uit vervlogen tijden.Pluto is de rode draad door vele levens heen en verbindt de mens met het verleden uit ver vervlogen tijden. Hij transformeert gedurende je levensloop van een irrationele kramp en drang naar kosmische wijsheid, rust en kracht. Althans dat is de bedoeling. Niet iedereen lukt dat maar wel zo fijn voor anderen die geschiedenis herhalen in het NU.

  Die transformatie heet het kraken van Pluto. Plutonische angsten neem je mee uit een of meer recente vorige levens. Daarom zijn ze vaak onbenoembaar en onbegrijpelijk. In je huidige leven is Pluto een paradox waardoor je niet doet wat je eigenlijk wil. Pas bij het kraken van Pluto krijg je de kracht en het bewustzijn om dat wel te doen. Dan word je werkelijk volwassen en opent de hoorn des overvloeds zich voor je, de werkelijke zingeving van je bestaan. Je je eigen irrationaliteit te leren begrijpen.

  Dit boek is bedoeld voor astrologiestudenten, ervaren astrologen en regressie- en reïncarnatietherapeuten. Het dient als aanvulling om die cliënten te helpen die contact willen leggen met de lichtende essentie van de ziel.

  Werken met de krachten van Pluto door zowel: de cliënt, de astroloog, en de reïncarnatietherapeut vraagt om het ego aan te wenden en te richten op dat wat gedaan moet worden om de individuele levensopdracht te vervolmaken ten gunste van onze samenleving waar heel de wereld bij gebaat is.

  Wordt de werking van Pluto op zielsniveau en op persoonlijkheidsniveau beschreven.
  Ook wordt de werking van Pluto verbonden met patronen uit vorige incarnaties.

  Hoe paradoxaal en diepgaand Pluto in het huidige leven kan doorwerken. Pluto symboliseert zowel de levensdrift, als de angst om het aardse bestaan te verlaten. Per huis, teken en aspect wordt beschreven wat de werking van Pluto’s energie is in het huidige leven.

  Hermine Merlijn heeft vanaf 1975 de astrologie intensief bestudeerd en behaalde in 1991 haar diploma. In 2002 studeerde zij af in de esoterische astrologie. Zij is docente bij Sirius, School voor psychologische en esoterische astrologie en staat bekend om haar nuchtere en diepgaande benadering.

  Helpt zij mensen om contact te maken met hun ziel om van daaruit velerlei problemen op te lossen en spirituele groei te bevorderen.

  Haar zielsgerichte aanpak heeft ertoe geleid dat velen de zin en het waarom in hun leven mochten ontdekken of terugvinden.

  Haar praktijk is gevestigd te Deventer,
  site: http://www.samskara.nl

  https://www.samskara.nl/wat-is-regressie-therapie/video-over-regressietherapie/

  En waar willen we heen is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde en verplaatsen we van begeerte naar intelligentie. “We geloven niet langer blind in de overheid, onze ouders of beroemdheden, maar meer in onszelf.”
  https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-living/het-watermantijdperk-gaat-in-en-zal-ruim-2000-jaar-duren-wat-kan-je-volgens-astrologen-verwachten?referrer=https%3A%2F

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *