Overige

Rechtsgeleerde en filosoof Raisa Blommestijn: Waarom ik niet meedoe aan het QR-Code systeem

One thought on “Rechtsgeleerde en filosoof Raisa Blommestijn: Waarom ik niet meedoe aan het QR-Code systeem
 1. DE VALSE HOOP VAN DE NIEUWE MEDIA
  Met het zwijgen over de naoorlogse wereldwijde genocide op de ongeboren mens wekken de nieuwe media een valse hoop.
  Wie de tekenen van de tijd verstaat kan niet zwijgen over de genocide op de ongeboren mens

  GENOCIDE. ZIJN DE NIEUWE MEDIA TE LAF?
  De valse hoop van het nieuwe massamedium.
  Waarom zien zoveel mensen niet wat er gebeurd en wat staat te gebeuren?
  Het individu dat geconfronteerd wordt met een ongewenste zwangerschap beleefd een abortus als een nare ingreep die valt onder gezondheidszorg. Enig benul dat hij deelneemt aan de wereldwijde Genocide van de Ongeboren Mens in het kader van overbevolking heeft hij niet. Hij kan zich onmogelijk voorstellen dat wereldleiders willens en wetens, dus welbewust reeds decennia lang deze ongekende wereldomvattende Genocide op de Ongeboren Mens uitvoeren in het kader van overbevolking. Daartoe liet hij zich verleiden met de stimulatie van orgasme-verslaving, waarvoor de staat de verantwoording nam. Toch zou hij moeten weten dat dergelijke wereldleiders tot alles in staat zijn. Ook tot een voortzetting van de genocide. Omdat het gaat om mensen die begaafd zijn met verstand, ditmaal in het kader van angst en benauwenis, overbevolking, klimaat en milieurampen. Hij mag dan psychologisch weerloos lijken en onder druk gehouden worden, maar als de praktijk hem wakker moet schudden kan het te laat zijn. Het is opvallend dat de zogenaamde nieuwe media die verdrinken in uitgebreide covid verhandelingen die zelfs teruggaan naar de nazitechnieken in de tweede wereldoorlog, de genocide op de ongeboren mens onbesproken laten. Zoals ook de selectie die in de duistere holen van de abortus en de IVF industrie onbesproken blijven. Hier geen gele ster maar het niet-visuele label ongewenst. Wereldwijd worden baby’s in de baarmoeder gedood vanwege het Down-syndroom, gebreken of omdat het meisjes zijn. Dit kan niet laaghartig overgelaten worden aan christelijke organisaties. Het is een zaak van gezond verstand waaraan de nieuwe media, op zoek naar de waarheid, zich niet kunnen onttrekken.

  LICHAMELIJKE INTEGRITEIT GESCHONDEN MET ONZE TOESTEMMING, ONZE NALATIGHEID
  Ons overkomt precies datgene wat wij de weerloze hebben aangedaan. Wie zijn wij, die de basis legden voor de schending van de lichamelijke integriteit? Wie zij wij, wij die zelfs de Schepper aanroepen als het gaat om de schending van de eigen lichamelijke integriteit met covid injecties? Wij die al zo lang hebben ingestemd met de meest basale schendingen van de menselijke integriteit der weerloze?
  Abortus Provocatus en In Vitro Fertilisatie. Het geaborteerde kind ging stemloos ten onder. Maar er zijn al meer dan 8 miljoen kunstmatig verwekte kinderen van wie de lichamelijke en geestelijke integriteit op ongekende wijze en met voorbedachten rade werden geschonden MET ONZE INSTEMMING. Zij kunnen getuigen van de schending van hun lichamelijke en geestelijke integriteit. Zij kunnen getuigen van hun diepste menselijke ontwaarding tot wens… ja tot consumentenproduct. Zij kunnen getuigen slachtoffer te zijn van een wereldwijd experiment dat ‘grootse plannen’ heeft met de mens van de toekomst.

  KLAUS SCHWAB EN VRIENDEN
  De ontwaarding van de mens tot consumentenproduct.
  Hoe kunt u een beroep doen op de onschendbaarheid van het menselijk lichaam als u instemt met de meest basale vorm van schending van het menselijk lichaam in de kunstmatige kinderproductie en abortusindustrie? Nu de wereldbevolking na het doden van meer dan 1,5 miljard ongeboren levens zich in doodsangst heeft laten muilkorven, is het tijd om de balans op te maken.
  Namens Klaus Schwab en vrienden. Wij hebben de beschikking over uw lichaam en geest. Wij bouwden onze macht op de exploitatie van jouw orgasme. Wij namen de verantwoordelijkheid voor jouw orgasme. Nooit bouwden wij onze politieke macht op zo’n onverwoestbaar fundament. U kon het zien en meemaken, misschien herinnerd u zich de seksuele revolutie in de jaren 1960. U gaf ons de mogelijkheid voor u kinderen te produceren en de ongewenste te vernietigen. Wij vernietigden voor u meer dan anderhalf miljard ongeboren kinderen en wij produceerden voor u reeds meer dan 8 miljoen kinderen. Dat was een moeilijk besluit gezien de groeiende overbevolking, maar wij deden het voor u. In het nieuwe normaal gaan we kinderen voor u produceren met een geïmplanteerde chip in de hersenen. Uiteindelijk zullen wij alle kinderen voor u produceren zodat in het kader van gelijkheid vrouwen ontlast worden van de zwangerschap. Gelijkheid en diversiteit vereist ook dat de identiteiten Man en Vrouw gewijzigd worden in een identiteit gebaseerd op uw persoonlijke seksuele lust. In het nieuwe normaal zult u volmaakt gelukkig zijn want wij voltooien daarin de seksuele revolutie voor en met alle leeftijden en alle experimenten die tot een orgasme kunnen leiden. Nu bereiden we uw kinderen op school voor op het nieuwe normaal, en leren we ze masturberen en met welke seksuele identiteit ze hun orgasme het beste kunnen genieten. Hooggeplaatste mannen in blauwe pakken maken al gebruik van de mogelijkheid kinderen te plezieren met hun orgasme.
  Met vriendelijke groeten, Klaus Schwab en vrienden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *