Overige

Slavernij 5.0 : Mensen Houden, Toen en Nu

De groei van de staat is altijd evenredig aan de voorgaande economische vrijheden. Economische vrijheden scheppen rijkdom en die rijkdom trekt meer dieven en politieke parasieten aan wiens hebzucht de economische en maatschappelijke vrijheden vernietigt. – Al opgemerkt dat het aantal dieven en parasieten heeft toegenomen? Al gemerkt dat vrijheden meer en meer verdwijnen?

Het is knap lastig mensen door middel van direct geweld te regeren en waar het kan worden bereikt blijft het nogal onproductief. Toch zijn er vier belangrijke fasen van het houden van mensen geweest.

De eerste fase, als in het oude Egypte, was directe en brute dwang. Menselijke lichamen werden beheerst, maar de creatieve productiviteit van de menselijke geest bleef buiten het bereik van de zweep en het brandmerk en de boeien. Slaven bleven jammerlijk onproductief en benodigde een aanzienlijke externe mankracht om te controleren.

De tweede fase was het Romeinse model, waarbij slaven enige ruimte kregen voor vrijheid, vindingrijkheid en creativiteit, die hun productiviteit verhoogde. Dit verhoogde de rijkdom van Rome en daarmee het belastinginkomen voor de Romeinse overheid. Met deze extra rijkdom werd Rome een imperium en vernietigde het de economische vrijheden die haar macht voedde en stortte in.

Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk kwam het feodale model; de derde fase, naar voren en introduceerde het concept van indirect bezit van mensen en belastingheffing.

In plaats van direct in eigendom te zijn, bewerkten boeren landbouwgrond die ze konden ‘behouden’ zolang ze de lokale krijgsheren betaalden en/of door een groot gedeelte van de opbrengsten ‘vrijwillig’ af te staan. Dit model kwam ten einde vanwege de voortdurende onderverdeling van productief land en werd vernietigd tijdens de Enclosure-beweging, toen het land werd geconsolideerd en honderdduizenden boeren van hun voorouderlijke land werden getrapt omdat nieuwe landbouwtechnieken grotere boerderijen met minder mensen productiever maakten. Klinkt bekend, niet? https://vriendenplek.nl/read-blog/1666_boer-en-land-nu

De verhoogde productiviteit van de late Middeleeuwen creëerde het noodzakelijke voedsel dat nodig was voor de uitbreiding van dorpen tot steden, wat leidde tot het moderne democratische model van het houden van mensen, de vierde fase.

Toen ontheemde boeren de steden overstroomden, kwam er een enorme voorraad goedkoop menselijk kapitaal beschikbaar voor de opkomende industriëlen. De heersende klasse van ‘herenboeren’ besefte al snel dat ze meer geld konden verdienen door hun vee hun eigen beroep te laten kiezen.

Onder het democratische model is het directe slavenbezit, dan wel lijfeigene concept, vervangen door het maffia-model. De maffia is zelden direct in het bezit van bedrijven, maar stuurt één keer per maand een knokploeg rond om van de ‘eigenaren’ van bedrijven geld af te dwingen. Klinkt alweer bekend, toch?

Je mag nu jouw eigen beroep kiezen, wat jouw motivatie verhoogt, dus jouw productiviteit, dus de belastingen die je kunt betalen aan “je meesters”.

Het op de plek houden van het belastingsvee in de samenstellingen door de heersende klassen bedacht is voor die laatsten van het grootste belang en een proces in drie stappen:

– de eerste stap is om de jongeren te indoctrineren middels ‘onderwijs’ door de overheid – naarmate de rijkdom van democratische landen groeide, werden overheidsscholen opgericht om de gedachten -en zielen- van het vee te beheersen
– de tweede stap is om burgers tegen elkaar op te zetten door het creëren van een hiërarchie binnen het, al dan niet bewust, afhankelijk vee
– de derde stap is het bedenken van voortdurende bedreigingen, zowel extern als intern, zodat het daardoor angstige vee zich vastklampt aan de ‘bescherming’ van de boeren

.

Het is en blijft moeilijk om mensen met direct geweld te controleren en waar het kan worden gedaan blijft het verlammend inefficiënt. Ook planten mensen zich niet echt goed voort, maar belangrijker is dat ze niet echt efficiënt produceren in directe gevangenschap.

Echter, als mensenvee gelooft dat ze vrij zijn; een zekere mate van vrijheid hebben, zullen ze niet klagen dat ze niet vrij zijn; dat ze die vrijheid niet hebben, en zullen ze beter, en dus meer, produceren voor hun boeren. De beste manier om deze illusie van vrijheid te behouden is door een deel van het vee op de loonlijst van de boer te zetten. De slaven die afhankelijk worden van de bestaande hiërarchie zullen dan elke andere slaaf aanvallen die wijst op het geweld, de hypocrisie en de immoraliteit van het houden van mensen.

Wanneer je slaven zover kunt krijgen om elkaar aan te vallen wanneer iemand de realiteit van hun situatie naar voren brengt, dan hoef je niet zo veel moeite te doen om ze te controleren. Die slaven die afhankelijk zijn van de gestolen voordelen door de boer zullen zich heftig verzetten tegen elk vraagstuk van de deugd van menselijke eigendom en zullen – gevangen in de afhankelijkheid van de boeren – iedereen die vrijheid van eigenaar eist terugwijzen met zoiets als “houd je mond, het schaadt alleen maar je medemensen”.

Het vee wordt dus gevangen gehouden door de morele verantwoordelijkheid voor de destructiviteit van een gewelddadig systeem te verschuiven naar hen die ‘echte’ vrijheid eisen.

De grote uitdaging van het democratische model is dat een toename van rijkdom en vrijheid de boeren bedreigt.

De heersende klassen profiteerden in eerste instantie van een relatief vrije markt, in arbeid en kapitaal, maar naarmate hun vee meer en meer gewend raakte aan hun vrijheden en groeiende rijkdommen, begonnen die zich af te vragen waarom ze überhaupt heersers nodig hebben.

.

Dit systeem van het houden van mensen nadert nu het einde.

De verschrikkelijke tragedies van de moderne westerse economische systemen hebben zich niet ondanks, maar vanwege economische vrijheden in het verleden voorgedaan.

De groei, van de macht, van de staat is altijd evenredig aan de voorgaande economische vrijheden. Economische vrijheden scheppen rijkdom en die rijkdom trekt meer dieven en politieke parasieten aan wiens hebzucht de economische en maatschappelijke vrijheden vernietigt, zoals in het oude Rome.

Al opgemerkt dat het aantal dieven en parasieten heeft toegenomen? Al gemerkt dat vrijheden meer en meer verdwijnen?

.

Zij die de wereld regeren hebben dat altijd gedaan aan de hand van één of andere vorm van technologie; voortschrijdende technologie is dè rode draad die door de wereldgeschiedenis loopt waar het macht en (over)heersen betreft.

https://vriendenplek.nl/read-blog/640_the-great-reset-het-programma-voor-de-grote-totalitaire-omwenteling.html

We zijn nu aanbeland bij de aanloop naar fase 5, slavernij 5.0 : ‘De Grote Herstart’: ‘Build Back Better’, effectief een technologische update van de voorgaande fases, een hybride vorm, de technocratie; de verschuiving van het militaire-industriële complex naar het technocratische-industriële complex: de digitaal-technologische plantage; digi-slavernij, effectief terug naar fase 3, maar dan met wifi: het neo-feodalisme. https://vriendenplek.nl/read-blog/649_het-plan-mens-2-0 
Simpel eigenlijk. Je zou ’t bijna zelf kunnen bedenken.

Gerelateerd:

“Op De Boerderij”
https://vriendenplek.nl/read-blog/503_op-de-boerderij-de-mensentuin-mensenhouderij

“De Pathocratie”
https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_psychopaten-aan-de-machtstafel

– Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310
https://vriendenplek.nl/read-blog/3188

https://vriendenplek.nl/FeitofFictie

Wil je net als Janis in vrijheid kunnen spreken en schrijven zonder censuur, maak dat een account aan op vriendenplek.nl

Janis kun je hier volgen: https://vriendenplek.nl/Janis_Say

Waar kun je Het Andere Nieuws volgen?

Natuurlijk op ons eigen censuurvrije media platform:

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

FB: https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

X: https://twitter.com/VriendenPlek

Gettr: https://gettr.com/user/hetanderenieuws

MeWe: https://mewe.com/hetanderenieuws.41/posts

Signal, kanaal 1: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

Signal, kanaal 2: https://signal.group/#CjQKIN8Hi3DUBfV7RSX3WQLvthuGQRrt5PQuZp3jtVUo_LFJEhCohjtqAahO2qYhJlLHWtIT

Telegram: https://t.me/+8W_XSyRrxhw2MTI0

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 90 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

Het Andere Nieuws is mede mogelijk gemaakt door:

(Visited 412 times, 1 visits today)